Luxus klesá, protože EU si hraje na Robina Hooda a zavádí daň z bohatství Luxus klesá, protože EU si hraje na Robina Hooda a zavádí daň z bohatství Luxus klesá, protože EU si hraje na Robina Hooda a zavádí daň z bohatství

Luxus klesá, protože EU si hraje na Robina Hooda a zavádí daň z bohatství

Peter Garnry

Vedoucí oddělení akciových strategií

Shrnutí:  Protože EU potřebuje více finančních prostředků na různé politické cíle, včetně zmírňování změny klimatu, zdravotní péče a vzdělávání, a obyvatelstvo si uvědomuje, jak málo miliardáři ve skutečnosti platí na daních, zavádí Evropská komise zákon, který každoročně zdaňuje 2 % majetku. Tento zákon vyvolal šok v evropském luxusním průmyslu, kde se luxusní společnost LVMH propadla o 40 %.


Je velkou ironií, že EU, která je největším sociálním systémem na světě, vytvořila 499 dolarových miliardářů, kteří platí nejnižší osobní daně v procentech svého majetku ve srovnání s miliardáři ze Severní Ameriky a východní Asie, jak vyplývá ze zprávy Global Tax Evasion Report 2024. Miliardáři ve Francii mají před zdaněním stejnou míru příjmů jako miliardáři v USA, přestože celá populace platí v průměru 46-50 % daně, čímž porušuje základní princip reciprocity. V Nizozemsku je ještě lepší být miliardářem, protože průměrná daňová sazba je nižší než u amerických miliardářů.

Vzhledem k tomu, že sociální nepokoje v Evropě jsou neustále na pokraji výbuchu a náklady spojené s ekologickou transformací, válkou na Ukrajině a všeobecnou inflací rostou, zavazuje se Evropská komise k červencové 2023 European občanské iniciativě (ECI) s názvem "Zdanění velkého bohatství k financování ekologické a sociální transformace". Komise EU zavedla zákon, který každoročně zdaňuje 2 % majetku miliardářů v EU, čímž uznala skutečnost uvedenou v knize Thomase Pikettyho "Kapitál v jednadvacátém století", že bohatství roste rychleji než příjmy. Dvouprocentní daň z majetku miliardářů v EU přináší dodatečné daňové příjmy ve výši 42 miliard EUR, které jdou na financování projektů zmírňujících změnu klimatu, zdravotní péče, vzdělávání a veřejné infrastruktury. V roce 2021 činila celková finanční aktiva domácností v EU v akciových a investičních fondech přibližně 10 bilionů EUR, takže širší 2% daň z majetku multimilionářů by mohla zvýšit daňové příjmy na přibližně 100-150 miliard EUR.

Novodobá verze Robina Hooda v EU způsobila v evropském luxusním průmyslu šok. Nedávné studie prokázaly silnou souvislost mezi vyhledáváním luxusních předmětů a úrovní příjmové a majetkové nerovnosti. Nová daň z bohatství, kterou zavedla Evropská komise, okamžitě snižuje očekávání trhu ohledně budoucí poptávky po luxusním zboží a investoři se zbavují akcií evropských luxusních společností. 

Dopad na trh: Akcie LVMH se propadly o 40 % kvůli nové dani z majetku, kterou zavedla Evropská komise, a další části luxusního segmentu, včetně Porsche a Ferrari, zaznamenaly výrazný pokles ceny akcií.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.