Když se dva hádají, třetí se směje: Mohou zákazy TikToku vdechnout akciím konkurentů nový život? Když se dva hádají, třetí se směje: Mohou zákazy TikToku vdechnout akciím konkurentů nový život? Když se dva hádají, třetí se směje: Mohou zákazy TikToku vdechnout akciím konkurentů nový život?

Když se dva hádají, třetí se směje: Mohou zákazy TikToku vdechnout akciím konkurentů nový život?

Peter Garnry

Vedoucí oddělení Saxo Strats

Shrnutí:  Poté, co se Evropský parlament rozhodl zakázat používání TikToku ve třech institucích EU a doporučil jejich úředníkům, aby si tuto aplikaci kvůli problémům s kybernetickým zabezpečením smazali i ze svých osobních přístrojů, se mluví o zákazu TikToku i ve Spojených státech. Akcie amerických sociálních sítí na tuto zprávu zareagovaly pozitivně a konkrétně Snap posílil o 9,5 %. Tato platforma má nejmladší uživatelskou základnu, a tak by pravděpodobně na poklesu poptávky po TikToku kvůli těmto zákazům a doporučením vydělala nejvíc.


Zákazy TikToku nabírají na síle

V průběhu včerejší seance došlo k výraznému zvýšení zájmu o akcie amerických sociálních platforem. Spojené státy se totiž chystají následovat EU a zakázat některé zahraniční technologie, včetně populární aplikace TikTok provozované čínskou firmou ByteDance. Tyto legislativní kroky byly zapříčiněny obavami, že prostřednictvím těchto služeb získají přístup k datům amerických uživatelů čínské zpravodajské agentury. V minulém týdnu zakázal TikTok na přístrojích svých zaměstnanců Evropský parlament kvůli problémům spojeným s kybernetickou bezpečností.

Nyní je tedy zakázán už ve třech významných institucích EU a Evropský parlament navíc všem zaměstnancům „důrazně doporučil“, aby si aplikaci smazali i ze svých osobních přístrojů. Nervozita ohledně narušení bezpečnosti dat však není jednostranná. Čínské úřady už před pár týdny vyzvaly státní podniky, aby postupně přestaly využívat účetní služby firem tzv. Velké čtyřky sídlící v západních zemích, údajně také z obav o bezpečnost dat. Tyto bilaterální kroky jen podtrhují neshody mezi Čínou a západními zeměmi ve věci různých klíčových technologií.

Na novém americkém zákoně vydělal nejvíc Snap

Nově schvalovaný americký zákon upravující použití zahraničních technologií způsobil předevčírem vzestup akcií amerických sociálních sítí. Nejvíce posílil Snap (+9,5 %), u dalších tří titulů spojených se sociálními sítěmi byly výsledky smíšené – Meta -0,2 %, Alphabet +1,6 % a Pinterest (+1.1 %). Důvodem, proč právě Snap reagoval tak výrazně, spočívá v tom, že TikTok používají hlavně mladí lidé, kteří jsou zároveň cílovou skupinou Snapu. Pokud se tedy jejich rodiče o potenciálních bezpečnostních problémech TikToku dozvědí, může to skončit přechodem právě na Snap. Další sociální platformou, kterou může zákaz TikToku posílit, je YouTube společnosti Google. Akcie sociálních sítí sice posílily, ale s výjimkou Alphabet jsou pětileté výsledky těchto firem horší než výsledky zbytku akciového trhu. Odvětví evidentně ztratilo svou růstovou dynamiku i zájem investorů.

Hodnoty akcií sociálních sítí se blíží historickému minimu

Kocovina po pandemickém boomu měla drastické dopady na návratnost akcií i jejich hodnotu. Nejdramatičtější změnu lze pozorovat u akcií společnosti Snap, kde se dvouleté forwardové EV/S propadlo z více než 18x na zhruba 3x. Za výnosy a jejich růst platí investoři u akcií sociálních platforem výrazně méně. Jednou věcí je, že TikTok dramaticky změnil prostředí sociálních sítí v USA a Evropě. Kromě toho se však změny v ochraně soukromí, které provedl Apple, podepsaly na cenách online reklamy, když výrazně zkomplikovaly sledování dopadů. Nyní se zdá, že mají investoři vzhledem k energetické krizi, prudce stoupajícím cenám komodit, reshoringu, americkému zákonu o čipech a válce na Ukrajině největší zájem o firmy a témata, kterým se daří po comebacku fyzického světa.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.