Čtvrtletní výhled na 1. čtvrtletí 2024 - Co se stalo s budoucností?

Je vaše portfolio připraveno na budoucnost, kde jsou rizika a příležitosti zdánlivě všude?

Webinář je v anglickém jazyce.

S novým rokem není budoucnost tak jasná jako dříve. Dominuje politický populismus a geopolitické napětí, zatímco trh čeká na snížení sazeb. To s sebou nese rizika i příležitosti, o kterých se více dozvíte v našem výhledu na 1. čtvrtletí. Zjistěte, proč může být rok 2024 rokem kovů a proč některé oblíbené akcie z roku 2023, jako například americké megacaps, nejsou atraktivní. Nebo se naučte rozpoznat příležitosti na obtížném trhu s dluhopisy, proč se americký dolar může dostat pod tlak a co dělat s Čínou, navzdory problémům.

Po prezentaci můžete našim odborníkům položit své otázky, abyste byli připraveni na první čtvrtletí roku 2024.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.