Jak sestavit portfolio pomocí ETF

Na webináři se budeme zabývat konceptem rizikového profilu a vysvětlíme, jak sestavit portfolio s využitím ETF jako hlavních stavebních kamenů, protože tyto produkty představují méně komplikovaný a pracný způsob, jak začít. Dozvíte se o výhodách používání ETF (diverzifikace, nízké náklady, profesionální tým správců...).

Tento webinář je součástí Saxo Investing Sessions, nové série webinářů a událostí, jejichž cílem je pomoci vám začít a stát se lepším investorem.

Tento webinář je v angličtině.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.