Nová regulace ESMA*

V březnu Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) oznámil, že se dohodl na řadě opatření zaměřených na harmonizaci celoevropské regulace a na zajištění lepší ochrany pro retailové klienty, kteří obchodují s produkty využívajícími pákový efekt, jako jsou např. CFD.

Celé prohlášení ESMA si můžete přečíst zde.

* Tato nová opatření ovlivní klienty Saxo Bank A/S se sídlem v EU.

Přehled opatření

  Omezení finanční páky u nových pozic

  Pravidlo uzavření pozice při dosažení 50 % marže na úrovni účtu

  Ochrana před záporným zůstatkem, která omezí ztráty klientů

  Zákaz výhod využívaných jako pobídek k obchodování

  Standardizace upozornění na rizika zahrnutá v propagačních materiálech

  Zákaz marketingu, distribuce nebo prodeje binárních opcí bez ohledu na typ

Podrobný popis opatření

Limity finanční páky

Na obchody se budou vztahovat limity finanční páky a ty budou brát v úvahu volatilitu podkladového trhu. U produktů CFD a FX budou zvýšeny požadavky na počáteční marži. Znamená to, že na začátku budete potřebovat mít k dispozici vyšší částku hotovosti, abyste mohli investovat do obchodu s finanční pákou.

Například požadavek na počáteční marži u vedlejších měnových párů vzroste z naší aktuální 2% marže (páka 50:1) na 5 % (20:1).

Saxo aktuálněPočáteční marže dle ESMA
FX (hlavní)1,50 %3,34 %30:1
FX (vedlejší2,00 %5,00 %20:1
Index (hlavní)2,50 %5,00 %20:1
Index (vedlejší)3,00 %10,00 %10:1
Zlato3,00 %5,00 %20:1
Komodity6,00 %10,00 %10:1
Akcie10,00 %20,00 %5:1

Uzavření podle marže

Tímto se standardizuje procento marže, které musí klienti udržet, jinak se od poskytovatelů bude vyžadovat uzavření pozic klientů. 

Maržové sazby požadované pro udržení pozic se označují jako sazby udržovací marže a pokud váš účet dosáhne 100% využití marže na základě sazeb udržovací marže, budou zadány příkazy k uzavření pozic a stávající příkazy budou zrušeny.

Mějte na paměti, že sazby udržovací marže jsou nastaveny tak, aby představovaly minimálně 50% počátečních minimálních marží marží ESMA a aby byly v souladu s pravidly pro uzavření pozic

Ochrana před záporným zůstatkem

Poskytovatelé musí každému účtu poskytnout ochranu před záporným zůstatkem na účtu. Ta musí být navržena tak, aby zajistila celkový zaručený limit při potenciálních ztrátách, které vzniknou retailovým klientům.

Omezení pobídek

Akce nabízející nadměrné bonusy nebo jiné pobídky s cílem nalákat a povzbudit drobné investory k investicím do FX/CFD budou omezeny.

Harmonizace upozornění na rizika u výkonu konkrétní firmy

Bude zaveden standardizovaný formát pro upozornění na rizika. Firmy budou muset zahrnout informace o množství obchodů s pákou, které přinesly jejich klientům pozitivní výsledky. 

Binární opce

Všechny binární opce, bez ohledu na to, zda jsou obchodovány mimoburzovně nebo jsou uvedené v obchodním systému, spadají do rozsahu schváleného opatření. V důsledku toho již nebudeme nabízet opce One-Touch a opce No-Touch retailovým klientům s trvalým pobytem v EU.

Postoj společnosti Saxo

Společnost Saxo vždy podporovala odpovědné obchodování a prosazuje návrh ESMA.

KF

U společnosti Saxo jsme tento vývoj již nějakou dobu očekávali. Učinili jsme jasné strategické rozhodnutí nekonkurovat vysokou finanční pákou. Společnost Saxo věří, že konzistentní, harmonizovaná regulace na celoevropské úrovni bude pozitivní pro klienty i pro celé odvětví.

Kim Fournais – spoluzakladatel a generální ředitel, Saxo Bank