Nová regulace ESMA

V březnu Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) oznámil, že se dohodl na řadě opatření zaměřených na harmonizaci celoevropské regulace a na zajištění lepší ochrany pro retailové klienty, kteří obchodují s produkty využívajícími pákový efekt, jako jsou např. CFD. Nová opatření začnou platit 30. července 2018.

Celé prohlášení ESMA si můžete přečíst zde.

Opatření platí pro všechny drobné klienty, kteří jsou smluvně propojeni s firmami EU bez ohledu na to, kde má klient bydliště.

Přehled opatření

 • Limity finančních pák u nových pozic
 • Zavedení udržovací marže: stop out, jakmile klient nesplňuje požadavek na udržovací marži
 • Zákaz výhod využívaných k podpoře obchodování
 • Standardizace upozornění na rizika zahrnutá v propagačních materiálech
 • Zákaz marketingu, distribuce nebo prodeje binárních opcí bez ohledu na typ

Podrobný popis opatření

Limity finanční páky

Limity finančních pák se budou používat při otevírání nové pozice a budou se lišit podle volatility podkladového aktiva. Požadavky na počáteční marži u CFD i FX produktů se zvýší, což tedy znamená, že částka maržového kolaterálu potřebná k otevření nové pozice bude vyšší.

Bude zavedena udržovací marže, jež bude představovat minimální částku maržového kolaterálu, kterou je nutné držet na účtu, aby byly zachovány otevřené pozice. Udržovací marže se použije k výpočtu využití marže.

Vezměte, prosím, na vědomí, že od 30. července budou nové počáteční marže dle ESMA při otevírání nových pozic platit pro celé maržové portfolio a stejně tak se budou na celé maržové portfolio, včetně všech stávajících otevřených pozic, vztahovat nové sazby udržovací marže.

Například požadavek na počáteční marži u vedlejších měnových párů vzroste z naší aktuální 2% marže (páka 50:1) na 5 % (20:1).

Aktuální počáteční maržePočáteční marže
od 
30. července
Udržovací marže
od 
30. července
FX (hlavní)1,5 %3,33 %1,66 %
FX (vedlejší)2,0 %5,0 %2,5 %
Index (hlavní)2,5 %5,0 %2,5 %
Index (vedlejší)3,0 %10,0 %5,0 %
Zlato3,0 %5,0 %2,5 %
Komodity4,0 %10,0 %5,0 %
Akcie10,0 %20,0 %10,0 %

Uzavření podle marže

Sazba marže potřebná k udržení otevřené pozice se označuje jako udržovací marže. Udržovací marže se používá k výpočtu využití marže.

Pokud váš účet dosáhne 100% využití, dojde k automatickému ukončení podle marže, což znamená, že budou zadány příkazy k uzavření pozic a stávající příkazy budou zrušeny.

Ochrana před záporným zůstatkem

Ochrana před záporným zůstatkem bude použita u účtů, na kterých je držena otevřená pozice FX Spot nebo CFD, a bude se vztahovat na jakoukoliv ztrátu po uplatnění jakéhokoliv/veškerého kolaterálu na účtu, včetně finančních vkladů.

Zápornou hotovostní částku uhradíme, jakmile se všechny pozice držené na účtu vyrovnají. Náhrada vrátí hodnotu účtu na nulu.

Omezení pobídek

Akce nabízející nadměrné bonusy nebo jiné pobídky s cílem nalákat a povzbudit drobné investory k investicím do FX/CFD budou omezeny.

Harmonizace upozornění na rizika u výkonu konkrétní firmy

Bude zaveden standardizovaný formát pro upozornění na rizika. Firmy budou muset zahrnout informace o množství obchodů s pákou, které přinesly jejich klientům pozitivní výsledky. 

Binární opce

Všechny binární opce, bez ohledu na to, zda jsou obchodovány mimoburzovně nebo jsou uvedené v obchodním systému, spadají do rozsahu schváleného opatření. V důsledku toho již nebudeme nabízet opce One-Touch a opce No-Touch.

Přeřazení do kategorie profesionálů

Tato opatření se týkají jen retailových klientů. Profesionální klienti nebo ti, kteří uspějí se žádostí o přeřazení do této kategorie, nebudou tímto dotčeni.

Pozice společnosti Saxo

Společnost Saxo vždy podporovala odpovědné obchodování a prosazuje návrh ESMA.

KF

U společnosti Saxo jsme tento vývoj již nějakou dobu očekávali. Učinili jsme jasné strategické rozhodnutí nekonkurovat vysokou finanční pákou. Společnost Saxo věří, že konzistentní, harmonizovaná regulace na celoevropské úrovni bude pozitivní pro klienty i pro celé odvětví.

Kim Fournais – spoluzakladatel a generální ředitel, Saxo Bank


Často kladené dotazy

Saxo bude retailovým klientům nadále nabízet jeden multi-asset účet s křížovým kolaterálem.

Podle nových standardů orgánu ESMA musí mezi obchodovací kapacitou klienta a úrovní uzavření podle marže vzniknout nárazníkové pásmo, a proto vedle požadavku na udržovací marži zavádíme i požadavek na počáteční marži. To znamená, že z jednoho požadavku na marži přecházíme na dva: jde o počáteční marži a udržovací marži.

 1. Počáteční marže: kontrola marže před obchodem, která probíhá při zadání příkazu. To znamená, že při otevření nové pozice musí být na účtu k dispozici dostatečné finance nebo schválený maržový kolaterál, aby byl splněn požadavek na počáteční marži pro celé maržové portfolio. Stejná kontrola se vztahuje i na výběry hotovosti z účtu, aby se zajistilo, že takový požadavek klienta nepovede k porušení požadavku na počáteční marži.
 2. Udržovací marže: nepřetržitá kontrola marže, tzn. minimální finanční částky nebo schváleného maržového kolaterálu, který musí být na účtu udržován, aby bylo možné držet otevřené pozice. Udržovací marže se používá k výpočtu využití marže. K uzavření dojde, jakmile klient nebude splňovat požadavek na udržovací marži.
ProduktAktuální požadavek na minimální marži u Saxo
(shodný s udržovací marží)
Hlavní FX1,50 % (např. EUR)
Vedlejší FX2,00 % (např. AUD)
Hlavní index2,50 % (např. US500)
Vedlejší index3,00 % (např. NETH25)
Zlato3,00 % (např. XAU)
Komodityliší se:
6,00 % (např. XAG)
8,00 % (např. HEATINGOIL)
4,00 % (např. COPPERUS)
Jednotlivé akcie
(S hodnocením 1, pokud jsou součástí hlavního indexu)
10,00 % (např. AAPL)

Nový požadavek na minimální marži dle ESMA

PočátečníUdržovací
3,33 % (30:1)1,66 %
5,00 % (20:1)2,50 %
5,00 % (20:1)2,50 %
10,00 % (10:1)5,00 %
5,00 % (20:1)2,50 %
Jedna sazba:10,00 % (10:1)5,00 %
20,00 % (5:1)10,00 %

Příklad obchodování:

Na účet si vložíte 10 000 EUR. Předpokládáte, že euro (EUR) posílí vůči americkému dolaru (USD) a chcete tohoto zvýšení využít. Proto se rozhodnete pro nákup 100 000 EURUSD. Nedržíte žádné další otevřené pozice.

Požadavek na počáteční marži = 100 000 x 3,33 % = 3 330 EUR

Požadavek na udržovací marži = 100 000 x 1,66 % = 1 660 EUR

Využití marže (v době obchodu) = 16,6 % (1 660 EUR/10 000 EUR)

Retailoví klienti budou muset u pozic FX/CFD otevřených před 1. srpnem 2018 splnit požadavky na udržovací marži. Požadavky na počáteční marži budou retailoví klienti muset splnit jen u pozic FX/CFD otevřených od 1. srpna 2018.

Protože budeme poskytovat jeden multi-asset účet s křížovým kolaterálem, u kterého se požadavky na marži liší mezi různými instrumenty a produkty, které spadají nebo nespadají pod opatření orgánu ESMA, a mohou být navíc v některých případech vyšší než požadavky na minimální počáteční marži určené zmíněným orgánem, k automatickému uzavření maržových pozic dojde při 100% využití (udržovací) marže.

Příklad pokračování ve výše uvedeném obchodování:

Na účet si vložíte 10 000 EUR. Předpokládáte, že euro (EUR) posílí vůči americkému dolaru (USD) a chcete tohoto zvýšení využít. Proto se rozhodnete pro nákup 100 000 EURUSD. Nedržíte žádné další otevřené pozice.

Požadavek na počáteční marži = 100 000 x 3,33 % = 3 330 EUR

Požadavek na udržovací marži = 100 000 x 1,66 % = 1 660 EUR

Využití marže (v době obchodu) = 16,6 % (1 660 EUR/10 000 EUR)

Později z důvodu vývoje trhu dojde k nerealizované ztrátě na vašem účtu ve výši 8 340 EUR.

Využití marže = 100,0 % (1 660 EUR/ (10 000 EUR – 8 340 EUR))

V důsledku toho bude vaše marže plně využita, takže nebudete mít žádnou kapacitu pro vstup do dalších transakcí (s výjimkou uzavření vašich otevřených pozic). Za těchto okolností budete porušovat požadavky na marži. Abychom zajistili soulad s pravidlem pro uzavírání maržových pozic, pokusíme se ihned ukončit, zrušit nebo uzavřít všechny případné neukončené pozice nebo jejich část a zrušit případné otevřené příkazy.

V rámci platformy se klienti budou moci rozhodnout, jestli chtějí za obchodování FX/CFD ručit cennými papíry (jako jsou akcie, dluhopisy, ETF apod.) coby maržovým kolaterálem. Pokud klient požádá, aby nemusel ručit cennými papíry coby maržovým kolaterálem, proběhne kontrola marže, aby se ověřilo, že má i přesto na účtu dostatečný maržový kolaterál pro další držení otevřených pozic. Pokud je na účtu nedostatečný maržový kolaterál, bude klient před schválením žádosti o neručení cennými papíry coby maržovým kolaterálem požádán o vložení další finanční částky nebo o snížení expozice.

Dluhopisy: hodnota kolaterálu dostupná pro obchodování s marží zůstane nezměněna.

Akcie: hodnota kolaterálu dostupná pro obchodování s marží zůstává nezměněna.

Ochrana před záporným zůstatkem znamená, že maximální ztráty (při zahrnutí všech souvisejících nákladů) jsou omezeny na finanční částku nebo schválený kolaterál (např. cenné papíry nebo jiná aktiva), kterými se ručí za obchodování FX/CFD, tzn. ztráty nemohou překročit vklady. Ochrana před záporným zůstatkem se vztahuje jen na účty, které drží otevřené pozice FX Spot nebo CFD.

Vzhledem k tomu, že pravidlo pro uzavírání maržových pozic (ve spojení s limity finančních pák) zajištuje ochrannou marži za normálních tržních podmínek, předpokládá se, že ochrana před záporným zůstatkem bude potřebná jen ve vzácných situacích, tzn. při extrémní situaci na trhu. V případě, že agregovaný zisk/ztráta u FX/CFD překročí finanční částku a/nebo schválený kolaterál, nahradíme zápornou finanční částku, jakmile se všechny pozice držené na účtu vyrovnají.

Náhrada vrátí hodnotu účtu na nulu. Například:

 1. Nerealizovaná ztráta = 4 000 EUR
 2. Finanční částka a/nebo schválený kolaterál = 1 000 EUR
 3. Náhrada = 3 000 EUR
 4. Hodnota účtu = 0 EUR

Poznámka: V závislosti na místních daňových předpisech může částka náhrady podléhat zdanění.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.