Vyvážené portfóliá SaxoSelect

Vyvážené portfóliá SaxoSelect sú skvelou voľbou pre dlhodobých investorov, ktorí hľadajú alternatívu investovania vlastnými silami.

Naše vyvážené portfóliá vám poskytujú jednoduchý prístup k profesionálnemu a inteligentnému riadeniu portfólia od čiastky 10 000 EUR. Jednoducho si vyberte z troch rizikových profilov a investujte do diverzifikovaného portfólia s rôznymi triedami aktív, ktoré riadi Saxo a je vybudované spoločne s na burze obchodovanými fondmi iShares a investičným výskumom BlackRock.

*Teraz k dispozícii pre nasledujúce krajiny:
Dánsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Holandsko a Taliansko

10

Silné partnerstvo

Spoločnosť BlackRock je globálnym lídrom v správe investícií, riadení rizík a poradenských službách pre inštitucionálnych a retailových klientov. K 30. júnu 2016 malo AUM spoločnosti BlackRock hodnotu 5,1 biliárd USD. Spoločnosť BlackRock pomáha klientom z celého sveta dosahovať ich ciele a prekonávať výzvy pomocou škály produktov, medzi ktoré patria oddelené účty, spoločné fondy, iShares® (na burze obchodované fondy) a ďalšie združené investície. 

Po viac ako dve desaťročia je Saxo Bank nielen lídrom odvetvia online finančných služieb, ale taktiež pomáhala definovať podnikanie a otvárať nové obzory. Hlavným záujmom bola vždy demokratizácia finančných služieb – teda poskytnutie prístupu k špičkovým riešeniam pre širší okruh osôb.

Vyvážené portfóliá Saxo, v spolupráci so spoločnosťou BlackRock, sú ďalším míľnikom. Technológia nám umožňuje priniesť výhody profesionálneho riadenia portfólia pre investície už od 10 000 EUR.

Partnerstvo s BlackRock
Vyberte si portfóliá, ktoré sú pre vás tie správne
Vyberte si portfólio, ktoré je pre vás správne

Odborné znalosti Saxo v oblasti technológií a riadenia aktív a dáta, nástroje a postreh BlackRock sprístupňujú profesionálne investovanie do portfólií od 10 000 EUR.

Získajte prístup k aktívne riadenému, široko diverzifikovanému riešeniu pre viaceré triedy aktív za jasnú, konkurencieschopnú cenu. Základom sú rovnaké technológie a znalosti, ktorými sa riadia niektoré z najväčších portfólií na svete. S pravidelným rebalancovaním, aktívnym vážením na úrovni portfólia a tried aktív a profesionálnou kontrolou rizík.

Defenzívne portfólio

Opatrný investičný profil pre tých, ktorí majú konzervatívnejšiu toleranciu rizika straty kapitálu a fluktuácie trhu, a pritom hľadajú určitý dlhodobý rast. Ten je dosahovaný prostredníctvom relatívne nižšej expozície na akciových trhoch a netradičných investíciách s relatívne vyššou expozíciou v dlhopisoch.
Pozrieť viac Investujte

Umiernené portfólio

Vyvážený investičný profil pre tých, ktorí majú miernu toleranciu rizika straty kapitálu a fluktuácie trhu, a pritom hľadajú väčší rastový potenciál svojho portfólia v dlhodobom horizonte. To sa dosahuje prostredníctvom expozície na akciových trhoch a v netradičných investíciách, ktoré sú obvykle o niečo vyššie ako expozície v dlhopisoch.
Pozrieť viac Investujte

Agresívne portfólio

Dobrodružnejší investičný profil pre tých, ktorí majú vysokú toleranciu rizika straty kapitálu a fluktuácie trhu, a pritom hľadajú príležitosť pre väčší rast svojho portfólia v dlhodobom horizonte. Expozícia na akciových trhoch a voči alternatívnym investíciám obvykle tvorí celé portfólio.
Pozrieť viac Investujte

9

Vyvážené portfóliá – vysvetlenie

Portfóliá spravuje Saxo na základe dát a výskumu, ktorý poskytuje spoločnosť BlackRock, a pozostávajú z na burze obchodovaných fondov iShares, ktoré ponúkajú lepšiu diverzifikáciu a optimalizáciu, než dokáže ponúknuť väčšina regionálnych bánk.

iShares je globálny líder v na burze obchodovaných fondoch s viac ako desaťročnou skúsenosťou a záväzkami voči individuálnym a inštitucionálnym investorom všetkých veľkostí. S viac ako 700 globálnymi fondami v rámci rôznych tried aktív a stratégií a viac ako 1 biliardou USD spravovaných aktív k 30. septembru 2016 pomáhajú fondy iShares klientom na celom svete vybudovať jadro ich portfólií, plniť špecifické investičné ciele a realizovať názory na trh.

Fondy iShares využívajú odborné riadenie portfólií a rizika zo strany spoločnosti BlackRock, ktorej bolo do správy zverených viac peňazí ako ktorejkoľvek inej investičnej firme.*
 * Vychádza z 5,1 biliardy USD v AUM k 30. 6. 2016.


 

 
Čo sú to vyvážené portfóliá?
Výhody Vyvážených portfólií

Profesionálne investovanie

Vaše aktíva budú investované a riadené na profesionálnej úrovni. Automatické rebalancovanie, prísna kontrola rizík a aktívne využívanie odborných znalostí dvoch prémiových finančných inštitúcií – Saxo a BlackRock – pri alokácii.

Jednoduchý prístup

Umožňujú ho technológie Saxo: po postupe s niekoľkými jednoduchými krokmi a minimálnej investícii 10 000 EUR môžete získať prístup k investičnému prístupu, ktorý používajú manažéri niektorých z najväčších fondov a penzijných fondov sveta.

Transparentná kontrola

Jednoducho vstupujte alebo opúšťajte investíciu podľa toho, ako sa vám to hodí. Na burze obchodované fondy iShares sú úplne transparentné, čo znamená, že poznáte skutočné expozície.

Transparentný cenník

Využívate jasné ceny, takže sa nemusíte starať o skryté poplatky, ktoré tak často negatívne ovplyvňujú výnosy z investícií. Saxo si účtuje jediný poplatok *0,9 % ročne, ktorý zahŕňa DPH, a žiadne poplatky za obchodovanie alebo správu. 

* Správca na burze obchodovaných fondov si taktiež účtuje poplatok za správu aktív fondu. Tento poplatok sa nazýva Výška nákladov a už sa odpočítava z hodnoty aktív, ktoré drží fond, aby bola cena na burze obchodovaného fondu bez Výšky nákladov. Servisný poplatok sa počíta z uzatváracej hodnoty vášho Vyváženého portfólia na konci každého dňa a účtuje sa na konci každého štvrťroka. Upozorňujeme, že ak si vyberiete Vyvážené portfólio, ktoré je denominované v inej mene, než je mena vášho účtu s prostriedkami, bude vám účtovaný poplatok za menovú konverziu (0,5 % investovanej sumy na jednu konverziu).

Silný partner: BlackRock

Silný partner – dokázaná výkonnosť

Prostredníctvom kombinácie nášho vedúceho postavenia v obchodných technológiách a investičných nástrojov spoločnosti BlackRock vytvárame budúcnosť toho, ako ľudia investujú. Ako najväčší správca aktív na svete, s 5,1 biliardami USD v spravovaných aktívach, je spoločnosť BlackRock poverená investovaním v mene veľkých inštitúcií, ako aj individuálnych investorov.

Prostredníctvom kombinácie nášho vedúceho postavenia v obchodných technológiách a investičných nástrojov spoločnosti BlackRock vytvárame budúcnosť toho, ako ľudia investujú. Ako najväčší správca aktív na svete, s 5,1 biliardami USD v spravovaných aktívach, je spoločnosť BlackRock poverená investovaním v mene veľkých inštitúcií, ako aj individuálnych investorov.

Budovanie inteligentného portfólia – od poznatkov k investícii.

Investičné názory

Výskum a analýza skladajú hospodárske správy a vývoj na trhu do investičných názorov. Dlhodobé trendy, strategické myslenie a taktické zmeny sú zdrojom informácií pre rozhodnutia a skladbu portfólia.

Široko diverzifikované portfóliá sú upravované na úrovni alokácie aktív – napríklad uprednostnením akcií pred pevne daným príjmom – a v rámci tried aktív – zväčšením váhy európskych akcií oproti ázijským, alebo energetického sektoru oproti spotrebnému tovaru. Saxo riadi portfóliá pomocou nástrojov, dát a odborných znalostí, ktoré poskytuje BlackRock.

Zadanie klienta

Vy rozhodnete, ktorý profil zodpovedá vašim potrebám. Vyberte si z opatrnejšieho prístupu s vyššou alokáciou s pevným príjmom, stredového profilu alebo agresívneho portfólia zameraného na akcie. Očakávaný výnos a volatilita sa zvyšujú s pridávaním väčšieho množstva akcií a správny výber závisí na vašich investičných cieľoch a vašej ochote – a schopnosti – riskovať.

Reálne súčasti

Portfólio je vybudované pomocou fondov iShares od spoločnosti BlackRock. Tieto na burze obchodované fondy sú diverzifikované, transparentné, likvidné a majú nízke náklady. Predstavujú inteligentný a efektívny spôsob budovania vyváženého portfólia vytvoreného za účelom rastu vášho bohatstva.

Monitorovanie a riadenie

Portfóliá sú neustále monitorované, či nevznikajú odchýlky od prevládajúceho názoru a rizikových cieľov. Tak, ako sa hýbu trhy, hýbu sa aj relatívne váhy a automaticky prebieha rebalancovanie. V súlade s tým, ako sa menia naše názory, aktívne ich realizujeme v portfóliách s cieľom umožniť vám plne využiť vývoj na trhu.

Najčastejšie otázky