Vyvážené portfóliá SaxoSelect

Vyvážené portfóliá SaxoSelect sú skvelou voľbou pre dlhodobých investorov, ktorí hľadajú alternatívu investovania vlastnými silami.

Naše vyvážené portfóliá vám poskytujú jednoduchý prístup k profesionálnemu a inteligentnému riadeniu portfólia od čiastky 10 000 EUR. Jednoducho si vyberte z troch rizikových profilov a investujte do diverzifikovaného portfólia s rôznymi triedami aktív, ktoré riadi Saxo a je vybudované spoločne pomocou iShares ETF fondov a investičných výskumov spoločnosti BlackRock.

Partnerstvo s BlackRock

Vyberte si portfóliá, ktoré sú pre vás tie správne

Vyberte si portfóliá, ktoré sú pre Vás najoptimálnejšie

Odborné znalosti Saxo v oblasti technológií a riadenia aktív a dáta, nástroje a postreh BlackRock sprístupňujú profesionálne investovanie do portolii od 10 000 EUR.

Získajte prístup k aktívne riadenému, široko diverzifikovanému riešeniu pre viaceré triedy aktív za jasnú, konkurencieschopnú cenu. Základom sú rovnaké technológie a znalosti, ktorými sa riadia niektoré z najväčších portfólií na svete. S pravidelným rebalancovaním, aktívnym vážením na úrovni portfólia a tried aktív a profesionálnou kontrolou rizík.

Defenzívne portfólio

Opatrný investičný profil pre tých, ktorí majú konzervatívnejšiu toleranciu rizika straty kapitálu a fluktuácie trhu, a pritom hľadajú určitý dlhodobý rast. Ten je dosahovaný prostredníctvom relatívne nižšej expozície na akciových trhoch a netradičných investíciách s relatívne vyššou expozíciou v dlhopisoch.
Investujte

Umiernené portfólio

Vyvážený investičný profil pre tých, ktorí majú miernu toleranciu rizika straty kapitálu a fluktuácie trhu, a pritom hľadajú väčší rastový potenciál svojho portfólia v dlhodobom horizonte. To sa dosahuje prostredníctvom expozície na akciových trhoch a v netradičných investíciách, ktoré sú obvykle o niečo vyššie ako expozície v dlhopisoch.
Investujte

Agresívne portfólio

Dobrodružnejší investičný profil pre tých, ktorí majú vysokú toleranciu rizika straty kapitálu a fluktuácie trhu, a pritom hľadajú príležitosť pre väčší rast svojho portfólia v dlhodobom horizonte. Expozícia na akciových trhoch a voči alternatívnym investíciám obvykle tvorí celé portfólio.
Investujte

Čo sú to vyvážené portfóliá?

Výhody Vyvážených portfólií

Profesionálne investovanie

Vaše aktíva budú investované a riadené na profesionálnej úrovni. Automatické rebalancovanie, prísna kontrola rizík a aktívne využívanie odborných znalostí dvoch prémiových finančných inštitúcií – Saxo a BlackRock – pri alokácii.

Jednoduchý prístup

Umožňujú ho technológie Saxo: po postupe s niekoľkými jednoduchými krokmi a minimálnej investícii 10 000 EUR môžete získať prístup k investičnému prístupu, ktorý používajú manažéri niektorých z najväčších fondov a penzijných fondov sveta.

Transparentná kontrola

Jednoducho vstupujte alebo opúšťajte investíciu podľa toho, ako sa vám to hodí. iShares ETF fondy sú úplne transparentné, čo znamená, že poznáte skutočné expozície.

Transparentný cenník

Využívate jasné ceny, takže sa nemusíte starať o skryté poplatky, ktoré tak často negatívne ovplyvňujú výnosy z investícií. Saxo si účtuje jediný poplatok *0,9 % ročne, ktorý zahŕňa DPH, a žiadne poplatky za obchodovanie alebo správu.

* Správca ETF fondov si taktiež účtuje poplatok za správu aktív fondu. Tento poplatok sa nazýva Výška nákladov a už sa odpočítava z hodnoty aktív, ktoré drží fond, aby bola cena EFT fondu bez Výšky nákladov. Servisný poplatok sa počíta z uzatváracej hodnoty vášho Vyváženého portfólia na konci každého dňa a účtuje sa na konci každého štvrťroka. Upozorňujeme, že ak si vyberiete Vyvážené portfólio, ktoré je denominované v inej mene, než je mena vášho účtu, z ktorého investíciu financujete, bude vám účtovaný poplatok za menovú konverziu (0,5 % investovanej sumy na jednu konverziu).

2

Silný partner – dokázaná výkonnosť

Prostredníctvom kombinácie nášho vedúceho postavenia v obchodných technológiách a investičných nástrojov spoločnosti BlackRock vytvárame budúcnosť toho, ako ľudia investujú. Ako najväčší správca aktív na svete, s 5,1 biliardami USD v spravovaných aktívach, je spoločnosť BlackRock poverená investovaním v mene veľkých inštitúcií, ako aj individuálnych investorov.

Logo

Budovanie inteligentného portfólia – od poznatkov k investícii.

Investičné názory

Výskum a analýza skladajú hospodárske správy a vývoj na trhu do investičných názorov. Dlhodobé trendy, strategické myslenie a taktické zmeny sú zdrojom informácií pre rozhodnutia a skladbu portfólia.

Široko diverzifikované portfóliá sú upravované na úrovni alokácie aktív – napríklad uprednostnením akcií pred dlhopismy – a v rámci tried aktív – zväčšením váhy európskych akcií oproti ázijským, alebo energetického sektoru oproti spotrebnému tovaru. Saxo riadi portfóliá pomocou nástrojov, dát a odborných znalostí, ktoré poskytuje BlackRock.

Zadanie klienta

Vy rozhodnete, ktorý profil zodpovedá vašim potrebám. Vyberte si z opatrnejšieho prístupu s vyššou alokáciou do dlhopisov, stredného profilu alebo agresívneho portfólia zameraného na akcie. Očakávaný výnos a volatilita sa zvyšujú s pridávaním väčšieho množstva akcií a správny výber závisí na vašich investičných cieľoch a vašej ochote – a schopnosti – riskovať.

Reálne súčasti

Portfólio je vybudované pomocou fondov iShares od spoločnosti BlackRock. Tieto ETF fondy sú diverzifikované, transparentné, likvidné a majú nízke náklady. Predstavujú inteligentný a efektívny spôsob budovania vyváženého portfólia vytvoreného za účelom rastu vášho bohatstva.

Monitorovanie a riadenie

Portfóliá sú neustále monitorované, či nevznikajú odchýlky od prevládajúceho názoru a rizikových cieľov. Tak, ako sa hýbu trhy, hýbu sa aj relatívne váhy a automaticky prebieha rebalancovanie. V súlade s tým, ako sa menia naše názory, aktívne ich realizujeme v portfóliách s cieľom umožniť vám plne využiť vývoj na trhu.

Najčastejšie otázky

3

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.