• Analýza od

  BlackRock-black

  Stredné

  Cieľ: Pozitívne dlhodobé výnosy so strednou úrovňou rizika

  Stratégia: Diverzifikácia v rámci vyváženej kombinácie investícií s vyšším a nižším rizikom

  Zloženie: Zmes akcií, dlhopisov a alternatív, nasmerovaná k preferovaným trhom a to všetko prostredníctvom nízkonákladových ETF

  Úroveň rizika: Stredná


  Minimálna investícia:
  10 000 EUR

 • Výkonnosť

  39.29%

  Celkové výnosy od vzniku* 
  Výkonnosť po odpočítaní všetkých poplatkov

  Rozpis podľa výkonnosti
  YTD: 6.37%
  2020: 1.84%
  2019: 16.1%
  2018: -5.39%
  2017: 7.06%
  2016: 5.96%

  *Od 30/09/21. Výkonnosť v minulosti nemusí byť indikátorom budúcej výkonnosti. Úplný prehľad výkonnosti nájdete v produktovom liste.

  Štvrťročný produktový prehľad

  Štvrťročný komentár

Investície inšpirované spoločnosťou BlackRock

Investície inšpirované spoločnosťou BlackRock

Spolupracujeme so spoločnosťou BlackRock, najväčším správcom aktív na svete, aby sme vám ponúkli stredne rizikové investičné portfólio s dlhodobými výnosmi.

Naše vyvážené portfólio poskytuje diverzifikovanú expozíciu voči akciám, alternatívam a dlhopisom, čo vám pomáha dosiahnuť lepší dlhodobý rast a zároveň obmedzuje riziko pre váš kapitál.

Vychádzame z prvotriednych údajov o investíciách a z poznatkov spoločnosti BlackRock, aby sme mohli spravovať vaše portfólio, ktoré sme postavili na špičkovom rade ETF iShares.

Upozorňujeme, že toto portfólio nepovažuje udržateľnosť za súčasť svojho investičného procesu. Saxo Bank ponúka rôzne stratégie plniace rozličné požiadavky. Ak je pre vás udržateľné investovanie dôležité, zvážte inú stratégiu.

Udržujte svoje náklady nízke

Predpokladané celkové náklady: 0,98 % ročne

Swipe left or right for more
Percento z investícieInvestícia 10 000 EUR

Servisné náklady

Priebežné náklady

Poplatok za správu

0.75%EUR 75.00
Transakčné náklady0%EUR 0.00
Vedľajšie náklady0%EUR 0.00
Doplnkové náklady0%EUR 0.00
Jednorázové náklady0%EUR 0.00

Produktové náklady

Priebežné náklady0.23%EUR 23.00
Transakčné náklady0%EUR 0.00
Vedľajšie náklady0%EUR 0.00
Doplnkové náklady0%EUR 0.00
Jednorázové náklady0%EUR 0.00

Náklady tretích strán

0%EUR 0.00

Celkom

0.98%EUR 98.00

Servisný poplatok sa strháva štvrťročne proporcionálnym dielom. Minimálna investícia je 10 000 EUR.

*Odhad závisiaci od činnosti portfólia a vybraných investícií, ktoré sa môžu časom meniť.

**V ETF je zahrnutý malý poplatok súvisiaci s jeho výkonnosťou, ktorý sa nazýva celkový koeficient nákladov (TER). Poplatok je splatný poskytovateľovi ETF a neúčtuje ho Saxo Bank.

Žiadne skryté poplatky

Poplatok za platformu

Žiadne náklady za využívanie všetkých možností Saxo.

Vstupný a výstupný poplatok

Bezplatne vkladajte alebo vyberajte.

Poplatok za úschovu

Žiadne poplatky za to, že máte u nás peniaze.

Najčastejšie otázky

Ak ste tak ešte neurobili, budete si musieť otvoriť účet Saxo a vložiť sumu, ktorú chcete investovať, podľa výšky minimálnej sumy pre každé portfólio. Potom postupujte nasledovne:

 1. Otvorte si platformu SaxoTraderGO a kliknite na kartu „SaxoSelect“
 2. Kliknite na tlačidlo „Investovať“ vedľa portfólia, ktoré ste si vybrali
 3. Pri prvom použití SaxoSelect budete musieť odpovedať na niekoľko otázok týkajúcich sa vhodnosti riadeného portfólia (líši sa od testu primeranosti, ktorý sa týka samostatného investovania).
 4. Otvorte Trade Ticket a zadajte sumu, ktorú chcete investovať.

Nie, nemusíte. Po investovaní do riadeného portfólia automaticky vytvoríme podúčet vyhradený pre toto portfólio v rámci vášho existujúceho účtu Saxo.

Neexistuje žiadna minimálna investičná doba, pričom môžete kedykoľvek vystúpiť bez znášania ďalších nákladov. Upozorňujeme, že naše riadené portfóliá sú navrhnuté na dlhodobé investovanie a odporúčame ich iba v prípade, že chcete investovať niekoľko rokov.

V porovnaní s tradičnými správcami majetku ponúkame presvedčivý a nákladovo efektívny spôsob spravovania vašich peňazí, pričom za niektoré z našich portfólií účtujeme menej ako polovicu nákladov na drahé služby správy majetku.

Vysvetlenie nákladov

Servisný poplatok: Ide o poplatok, ktorý Saxo účtuje za správu vašich prostriedkov. Predstavuje ročné náklady strhávané štvrťročne proporcionálnym dielom. Ďalšie informácie o servisnom poplatku nájdete tu.

Predpokladané náklady ETF: Ak vaše portfólio investuje do ETF, mali by ste vedieť, že poskytovateľ ETF účtuje poplatky v rámci ETF. Toto je výhodné, pretože to znamená, že neexistujú žiadne hotovostné transakcie (v súvislosti s poskytovaním ETF na pokrytie nákladov), náklady sa jednoducho odrážajú vo výkone ETF.

Naše poplatky závisia od riadeného portfólia, do ktorého sa rozhodnete investovať.

Spôsob, ako sa vypočítava ročný servisný poplatok, sa uvádzatu.

Spôsob, ako sa vypočítava výkonnostný poplatok (ak sa účtuje), sa uvádzatu.

Tak ako pri všetkých investíciách, aj tu existuje vzťah medzi výškou rizika, ktoré podstúpite, a úrovňou výnosov, ktoré by ste mohli získať (pozitívne aj negatívne). Rizikové profily riadených portfólií naznačujú potenciálnu závažnosť straty (hodnoty) počas nepriaznivého obdobia. Napríklad investovanie do akcií sa považuje za vysoké riziko a počas zlého obdobia by na základe predchádzajúcich skúseností mohla strata akciového trhu predstavovať okolo 20 %.

Stredné riziko
V zlom období sa očakáva, že toto portfólio utrpí menšiu stratu ako akciové trhy. Akciové trhy by napríklad mohli v extrémnej situácii stratiť 20 % alebo viac, pričom v prípade tohto portfólia sa predpokladá strata medzi 10 % a 15 %. 


Stredné-riziko-čko

Začnite investovať v priebehu minút

Otvorte si účet

Ak ste novým klientom Saxo, odoslanie žiadosti vám zaberie niekoľko minút.

Vyberte si portfólio

Vyberte portfólio, ktoré vyhovuje vašim cieľom a ochote riskovať, a potom vyplňte náš krátky dotazník pre váš profil.

Investujte

Potvrďte svoje riadené portfólio a investujte. Všetky vaše investície umiestnime na váš účet.

Kontaktujte náš tím podpory
Kontaktujte niektorého z našich odborníkov a pomôžeme vám začať.
Kontaktujte nás priamo

*Od 30/09/21. Výkonnosť v minulosti nemusí byť indikátorom budúcej výkonnosti. Úplný prehľad výkonnosti získate kliknutím na možnosť Viac informácií.

Profilový dotazník
Chceme vás požiadať, aby ste pred investovaním vyplnili svoj profil a pomohli nám tak nájsť najlepšie portfólio pre vás. Je to potrebný krok v investičnom procese a trvá iba pár minút.

Investičné riziko
Investovanie do finančných produktov vždy prináša riziko. Spravidla by ste mali investovať do finančných produktov iba vtedy, ak ste pochopili riziká s nimi spojené. Investovanie do portfólia s menou, ktorá sa líši od základnej meny vášho účtu, prináša riziko zmeny výmenného kurzu medzi nimi. Pozrite si celé upozornenie pre riadené portfóliá, kde nájdete viac informácií.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.