• Analýza od:

  Logo Brown Advisory

  Etický výber Brown Advisory

  Cieľ: Atraktívne výnosy na akciovom trhu od eticky zameraných spoločností

  Stratégia: Uplatnenie dôkladného procesu etického skríningu kombinovaného s analýzou výnosu akcií

  Zloženie: 100 % do amerických akcií

  Úroveň rizika: Vysoká


  Minimálna investícia:
  30 000 USD

 • Výkonnosť

  79.0%

  Celkové výnosy od vzniku*
  Výkonnosť po odpočítaní všetkých poplatkov

  Rozpis podľa výkonnosti

  YTD: 24.3%
  2020: 20.9%
  2019: 19.1%**

  *Od 31/08/21. Výkonnosť v minulosti nemusí byť indikátorom budúcej výkonnosti. Úplný prehľad výkonnosti nájdete v produktovom liste.

  **Spustené v marci 2019

  Štvrťročný produktový prehľad

  Štvrťročný komentár

Investujte s pokojom na duši

Majte dobrý pocit z investovania s portfóliom z 30 – 40 akcií vybraných pre ich etické výhody a rastový potenciál.

Brown Advisory je popredný líder v oblasti etických, sociálnych a riadených investícií (ESG). Portfólio Ethical Selection vám ponúka využitie spoločností, ktoré nielen dodržiavajú postupy ESG, ale ich aj s cieľom dosiahnutia obchodného úspechu proaktívne prijímajú.

Ocenené schopnosti Brown Advisory vám umožňujú investovať s pokojom na duši a istotou. Zároveň však pomáhajú budovať lepšiu budúcnosť pre všetkých.

Každá akcia, ktorá vstúpi do portfólia, musí spĺňať minimálne nasledujúce požiadavky:

 • Nesmie byť v rozpore s princípmi iniciatívy Global Compact OSN.
 • Nesmie generovať viac ako 5 % výnosov z priamych úrokov z fosílnych palív, alkoholických či tabakových produktov, produktov súvisiacich s hazardom, kontroverzných zbraní, bežných zbraní alebo zábavných služieb pre dospelých.

Udržujte svoje náklady nízke

Predpokladané celkové náklady: 0,93 % ročne

Swipe left or right for more
Percento z investícieInvestícia 30 000 USD

Servisné náklady

Priebežné náklady

Poplatok za správu

0.75%USD 225.00
Transakčné náklady0.18%USD 54.00
Vedľajšie náklady0%USD 0.00
Doplnkové náklady0%USD 0.00
Jednorázové náklady0%USD 0.00

Produktové náklady

Priebežné náklady0%USD 0.00
Transakčné náklady0%USD 0.00
Vedľajšie náklady0%USD 0.00
Doplnkové náklady0%USD 0.00
Jednorázové náklady0%USD 0.00

Náklady tretích strán

0%USD 0.00

Celkom

0.93%USD 279.00

Servisný poplatok sa strháva štvrťročne proporcionálnym dielom. Minimálna investícia je 30 000 USD.

*Odhad závisiaci od činnosti portfólia a vybraných investícií, ktoré sa môžu časom meniť.

Žiadne skryté poplatky

Poplatok za platformu

Žiadne náklady za využívanie všetkých možností Saxo.

Vstupný a výstupný poplatok

Bezplatne vkladajte alebo vyberajte.

Poplatok za úschovu

Žiadne poplatky za to, že máte u nás peniaze.

Najčastejšie otázky

Viac informácií o etickom výbere Brown Advisory nájdete nižšie.

Brožúra o etickom výbere Brown Advisory: Zistite viac informácií o vytváraní tohto kvalitného portfólia. Viac informácií

Prístup Brown Advisory: Prečítajte si o procese analýzy Brown Advisory pri výbere akcií. Viac informácií

Ak ste tak ešte neurobili, budete si musieť otvoriť účet Saxo a vložiť sumu, ktorú chcete investovať, podľa výšky minimálnej sumy pre každé portfólio. Potom postupujte nasledovne:

 1. Otvorte si platformu SaxoTraderGO a kliknite na kartu „SaxoSelect“
 2. Kliknite na tlačidlo „Investovať“ vedľa portfólia, ktoré ste si vybrali
 3. Pri prvom použití SaxoSelect budete musieť odpovedať na niekoľko otázok týkajúcich sa vhodnosti riadeného portfólia (líši sa od testu primeranosti, ktorý sa týka samostatného investovania).
 4. Otvorte Trade Ticket a zadajte sumu, ktorú chcete investovať.

Nie, nemusíte. Po investovaní do riadeného portfólia automaticky vytvoríme podúčet vyhradený pre toto portfólio v rámci vášho existujúceho účtu Saxo.

Neexistuje žiadna minimálna investičná doba, pričom môžete kedykoľvek vystúpiť bez znášania ďalších nákladov. Upozorňujeme, že naše riadené portfóliá sú navrhnuté na dlhodobé investovanie a odporúčame ich iba v prípade, že chcete investovať niekoľko rokov.

V porovnaní s tradičnými správcami majetku ponúkame presvedčivý a nákladovo efektívny spôsob spravovania vašich peňazí, pričom za niektoré z našich portfólií účtujeme menej ako polovicu nákladov na drahé služby správy majetku.

Vysvetlenie nákladov

Servisný poplatok: Ide o poplatok, ktorý Saxo účtuje za správu vašich prostriedkov. Predstavuje ročné náklady strhávané štvrťročne proporcionálnym dielom. Ďalšie informácie o servisným poplatku nájdete tu.

Poplatok za konverziu: Niektoré portfóliá investujú do akcií alebo ETF, ktoré sú denominované v menách iných ako je mena portfólia. Napríklad, portfólio Morningstar je denominované v EUR a USD, pričom sa nakupujú akcie z celého sveta. Pri nákupe alebo predaji akcií GBP tak vznikajú náklady na konverziu meny. 

Naše poplatky závisia od riadeného portfólia, do ktorého sa rozhodnete investovať.

Spôsob, ako sa vypočítava ročný servisný poplatok, sa uvádzatu.

Spôsob, ako sa vypočítava výkonnostný poplatok (ak sa účtuje), sa uvádzatu.

Tak ako pri všetkých investíciách, aj tu existuje vzťah medzi výškou rizika, ktoré podstúpite, a úrovňou výnosov, ktoré by ste mohli získať (pozitívne aj negatívne). Rizikové profily riadených portfólií naznačujú potenciálnu závažnosť straty (hodnoty) počas nepriaznivého obdobia. Napríklad investovanie do akcií sa považuje za vysoké riziko a počas zlého obdobia by na základe predchádzajúcich skúseností mohla strata akciového trhu predstavovať okolo 20 %.

Vysoké riziko
V zlom období sa očakáva, že toto portfólio utrpí podobnú stratu ako akciové trhy. Akciové trhy by napríklad mohli v prípade extrémneho scenára stratiť 20 % alebo viac. 


Vysoké-riziko-čko

Začnite investovať v priebehu minút

Otvorte si účet

Ak ste novým klientom Saxo, odoslanie žiadosti vám zaberie niekoľko minút.

Vyberte si portfólio

Vyberte portfólio, ktoré vyhovuje vašim cieľom a ochote riskovať, a potom vyplňte náš krátky dotazník pre váš profil.

Investujte

Potvrďte svoje riadené portfólio a investujte. Všetky vaše investície umiestnime na váš účet.

Kontaktujte náš tím podpory
Kontaktujte niektorého z našich odborníkov a pomôžeme vám začať.
Kontaktujte nás priamo

*Od 31/08/21. Výkonnosť v minulosti nemusí byť indikátorom budúcej výkonnosti. Úplný prehľad výkonnosti získate kliknutím na možnosť Viac informácií.

Profilový dotazník
Chceme vás požiadať, aby ste pred investovaním vyplnili svoj profil a pomohli nám tak nájsť najlepšie portfólio pre vás. Je to potrebný krok v investičnom procese a trvá iba pár minút.

Investičné riziko
Investovanie do finančných produktov vždy prináša riziko. Spravidla by ste mali investovať do finančných produktov iba vtedy, ak ste pochopili riziká s nimi spojené. Investovanie do portfólia s menou, ktorá sa líši od základnej meny vášho účtu, prináša riziko zmeny výmenného kurzu medzi nimi. Pozrite si celé upozornenie pre riadené portfóliá, kde nájdete viac informácií.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.