• Analýza od

  BlackRock-black

  Agresívne

  Cieľ: Pozitívne dlhodobé výnosy s vysokou úrovňou rizika

  Stratégia: Zameranie sa na investície s vyšším rizikom, ako sú akcie, v rámci rozmanitého portfólia

  Zloženie: Hlavné zameranie na akcie s určitou expozíciou voči dlhopisom a alternatívam, a to všetko prostredníctvom nízkonákladových ETF 

  Úroveň rizika: Vysoká


  Minimálna investícia:
  10 000 EUR

 • Výkonnosť

  62.11%

  Celkové výnosy od vzniku* 
  Výkonnosť po odpočítaní všetkých poplatkov

  Rozpis podľa výkonnosti
  YTD: 14.77%
  2020: 1.03%
  2019: 20.3%
  2018: -6.13%
  2017: 9.21%
  2016: 8.34%

  *Od 31/10/21. Výkonnosť v minulosti nemusí byť indikátorom budúcej výkonnosti. Úplný prehľad výkonnosti nájdete v produktovom liste.

  Štvrťročný produktový prehľad

  Štvrťročný komentár

Investície inšpirované spoločnosťou BlackRock

Investície inšpirované spoločnosťou BlackRock

Spolupracujeme so spoločnosťou BlackRock, najväčším správcom aktív na svete, aby sme vám ponúkli vysoko rizikové investičné portfólio s lepším potenciálom rastu.

Naše agresívne portfólio zameriava svoju expozíciu na akcie a alternatívne investície, ktoré môžu priniesť vyššie dlhodobé výnosy, ak prijmete vyššie riziko straty.

Vychádzame z prvotriednych údajov o investíciách a z poznatkov spoločnosti BlackRock, aby sme mohli spravovať vaše portfólio, ktoré sme postavili na špičkovom rade ETF iShares.

Upozorňujeme, že toto portfólio nepovažuje udržateľnosť za súčasť svojho investičného procesu. Saxo Bank ponúka rôzne stratégie plniace rozličné požiadavky. Ak je pre vás udržateľné investovanie dôležité, zvážte inú stratégiu.

Udržujte svoje náklady nízke

Predpokladané celkové náklady: 0,98 % ročne

Swipe left or right for more
Percento z investícieInvestícia 10 000 EUR

Servisné náklady

Priebežné náklady

Poplatok za správu

0.75%EUR 75.00
Transakčné náklady0%EUR 0.00
Vedľajšie náklady0%EUR 0.00
Doplnkové náklady0%EUR 0.00
Jednorázové náklady0%EUR 0.00

Produktové náklady

Priebežné náklady0.23%EUR 23.00
Transakčné náklady0%EUR 0.00
Vedľajšie náklady0%EUR 0.00
Doplnkové náklady0%EUR 0.00
Jednorázové náklady0%EUR 0.00

Náklady tretích strán

0%EUR 0.00

Celkom

0.98%EUR 98.00

Servisný poplatok sa strháva štvrťročne proporcionálnym dielom. Minimálna investícia je 10 000 EUR.

*Odhad závisiaci od činnosti portfólia a vybraných investícií, ktoré sa môžu časom meniť.

**V ETF je zahrnutý malý poplatok súvisiaci s jeho výkonnosťou, ktorý sa nazýva celkový koeficient nákladov (TER). Poplatok je splatný poskytovateľovi ETF a neúčtuje ho Saxo Bank.

Žiadne skryté poplatky

Poplatok za platformu

Žiadne náklady za využívanie všetkých možností Saxo.

Vstupný a výstupný poplatok

Bezplatne vkladajte alebo vyberajte.

Poplatok za úschovu

Žiadne poplatky za to, že máte u nás peniaze.

Najčastejšie otázky

Ak nemáte účet Saxo, vytvorte si ho a pridajte finančné prostriedky vzhľadom na minimálnu výšku investície potrebnú pre portfólio, ktoré vás zaujíma. Potom postupujte takto:

 1. Otvorte si platformu a kliknite na kartu SaxoSelect.
 2. Vyplňte test vhodnosti, aby ste určili svoj rizikový profil a riadené portfóliá, ktoré sú pre vás vhodné.
 3. Prezrite si možnosti portfólia a vyberte si jednu z nich kliknutím na Investovať.
 4. Pridajte sumu, ktorú chcete investovať, a potvrďte svoje voľby.

Ak už máte účet Saxo, jednoducho prejdite na svojej platforme na kartu SaxoSelect a postupujte podľa krokov vyššie. Pri prvom investovaní do riadeného portfólia budete musieť vyplniť test vhodnosti. Ten sa líši od testu, ktorý vypĺňate, ak chcete svoje investície riadiť vy.

Neexistuje žiadne minimálne investičné obdobie, pričom môžete kedykoľvek vystúpiť bez poplatkov. Upozorňujeme, že naše riadené portfóliá sú navrhnuté na dlhodobé investovanie a odporúčame ich iba v prípade, že chcete investovať niekoľko rokov.

V porovnaní s tradičnými správcami majetku ponúkame presvedčivý a nákladovo efektívny spôsob spravovania vašich peňazí, pričom za niektoré z našich portfólií účtujeme menej ako polovicu nákladov na drahé služby správy majetku.

Vysvetlenie nákladov

Servisný poplatok: Ide o poplatok, ktorý Saxo účtuje za správu vašich prostriedkov. Predstavuje ročné náklady strhávané štvrťročne proporcionálnym dielom. Ďalšie informácie o servisným poplatku nájdete tu.

Predpokladané náklady ETF: Ak vaše portfólio investuje do ETF, mali by ste vedieť, že poskytovateľ ETF účtuje poplatky v rámci ETF. Toto je výhodné, pretože to znamená, že neexistujú žiadne hotovostné transakcie (v súvislosti s poskytovaním ETF na pokrytie nákladov), náklady sa jednoducho odrážajú vo výkone ETF.

Naše poplatky závisia od riadeného portfólia, do ktorého sa rozhodnete investovať.

Spôsob, ako sa vypočítava ročný servisný poplatok, sa uvádzatu.

Spôsob, ako sa vypočítava výkonnostný poplatok (ak sa účtuje), sa uvádzatu.

Tak ako pri všetkých investíciách, aj tu existuje vzťah medzi výškou rizika, ktoré podstúpite, a úrovňou výnosov, ktoré by ste mohli získať (pozitívne aj negatívne). Rizikové profily riadených portfólií naznačujú potenciálnu závažnosť straty (hodnoty) počas nepriaznivého obdobia. Napríklad investovanie do akcií sa považuje za vysoké riziko a počas zlého obdobia by na základe predchádzajúcich skúseností mohla strata akciového trhu predstavovať okolo 20 %.

Vysoké riziko
V zlom období sa očakáva, že toto portfólio utrpí podobnú stratu ako akciové trhy. Akciové trhy by napríklad mohli v prípade extrémneho scenára stratiť 20 % alebo viac. 


Vysoké-riziko-čko

Začnite investovať v priebehu minút

Otvorte si účet

Ak ste novým klientom Saxo, odoslanie žiadosti vám zaberie niekoľko minút.

Vyberte si portfólio

Vyberte portfólio, ktoré vyhovuje vašim cieľom a ochote riskovať, a potom vyplňte náš krátky dotazník pre váš profil.

Investujte

Potvrďte svoje riadené portfólio a investujte. Všetky vaše investície umiestnime na váš účet.

Kontaktujte náš tím podpory
Kontaktujte niektorého z našich odborníkov a pomôžeme vám začať.
Kontaktujte nás priamo

*Od 31/10/21. Výkonnosť v minulosti nemusí byť indikátorom budúcej výkonnosti. Úplný prehľad výkonnosti získate kliknutím na možnosť Viac informácií.

Profilový dotazník
Chceme vás požiadať, aby ste pred investovaním vyplnili svoj profil a pomohli nám tak nájsť najlepšie portfólio pre vás. Je to potrebný krok v investičnom procese a trvá iba pár minút.

Investičné riziko
Investovanie do finančných produktov vždy prináša riziko. Spravidla by ste mali investovať do finančných produktov iba vtedy, ak ste pochopili riziká s nimi spojené. Investovanie do portfólia s menou, ktorá sa líši od základnej meny vášho účtu, prináša riziko zmeny výmenného kurzu medzi nimi. Pozrite si celé upozornenie pre riadené portfóliá, kde nájdete viac informácií.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.