Portfolio Portfolio Portfolio

Portfolio

Portfolio guide 8 minutes to read

Saxo Group

Portfolio

Nová sekce Portfolio byla vytvořena s cílem zjednodušit a zlepšit Vaše sledování aktivit na účtu. V tomto průvodci najdete stručný přehled změn v této sekci a způsob, jakým zlepší sledování Vašich investic a obchodů.

Přehled účtu

Přehled účtů poskytuje rychlý přehled o hodnotě Vašeho účtu a o změnách za 1 den na úrovni jednotlivých i souhrnných účtů.

Přehled

V sekci Přehled najdete přehled svého účtu (nebo účtů, pokud jich máte více).
V horní části uvidíte celkovou hodnotu účtu, dostupnou hotovost a svůj jednodenní výnos. Níže vidíte své pozice zobrazené podle tříd aktiv a také rozpis hotovosti, kterou držíte. A konečně úplně dole jsou alokační grafy, které ukazují, z čeho se skládá Vaše portfolio rozdělené na aktiva, země a sektory.

Výkonnost

V této části naleznete podrobný rozpis historické výkonnosti Vašeho účtu, který lze upravit podle Vámi zvoleného časového období. Vývoj hodnoty Vašeho účtu a výnosů můžete sledovat ve dvou grafech. Do grafu výnosů můžete přidat referenční hodnotu, se kterou lze výkonnost porovnat. Můžete si také prohlédnout rozdělení zisku a ztráty s možností seskupení podle produktů. Kliknutím na nástroj získáte další informace o výnosech, návratnosti a historii transakcí pro daný nástroj.

Transakce

V části Transakce se zobrazuje seznam všech událostí, které ovlivnily Váš účet. Přehled transakcí můžete upravit pomocí filtrů: období, produkt a typ transakce. Chcete-li získat podrobný rozpis jedné transakce, stačí na ni kliknout, čímž se zobrazí podrobnosti o transakci.

Je také možné stáhnout si historii transakcí ve formátu PDF.

Firemní akce

Na kartě Firemní akce naleznete informace o činnostech souvisejících s firemními akcemi, jako jsou dividendy a hlasování akcionářů. Zde uvidíte nadcházející, aktivní a minulé firemní akce a zjistíte, zda je třeba provést nějakou akci.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.