Portfolio Portfolio Portfolio

Portfolio

Portfolio guide 8 min čtení

Saxo Group

Portfolio

Nová sekce Portfolio byla vytvořena s cílem zjednodušit a zlepšit Vaše sledování aktivit na účtu. V tomto průvodci najdete stručný přehled změn v této sekci a způsob, jakým zlepší sledování Vašich investic a obchodů.

Přehled účtu

Přehled účtů poskytuje rychlý přehled o hodnotě Vašeho účtu a o změnách za 1 den na úrovni jednotlivých i souhrnných účtů.

Přehled

V sekci Přehled najdete přehled svého účtu (nebo účtů, pokud jich máte více).
V horní části uvidíte celkovou hodnotu účtu, dostupnou hotovost a svůj jednodenní výnos. Níže vidíte své pozice zobrazené podle tříd aktiv a také rozpis hotovosti, kterou držíte. A konečně úplně dole jsou alokační grafy, které ukazují, z čeho se skládá Vaše portfolio rozdělené na aktiva, země a sektory.

Výkonnost

V této části naleznete podrobný rozpis historické výkonnosti Vašeho účtu, který lze upravit podle Vámi zvoleného časového období. Vývoj hodnoty Vašeho účtu a výnosů můžete sledovat ve dvou grafech. Do grafu výnosů můžete přidat referenční hodnotu, se kterou lze výkonnost porovnat. Můžete si také prohlédnout rozdělení zisku a ztráty s možností seskupení podle produktů. Kliknutím na nástroj získáte další informace o výnosech, návratnosti a historii transakcí pro daný nástroj.

Transakce

V části Transakce se zobrazuje seznam všech událostí, které ovlivnily Váš účet. Přehled transakcí můžete upravit pomocí filtrů: období, produkt a typ transakce. Chcete-li získat podrobný rozpis jedné transakce, stačí na ni kliknout, čímž se zobrazí podrobnosti o transakci.

Je také možné stáhnout si historii transakcí ve formátu PDF.

Firemní akce

Na kartě Firemní akce naleznete informace o činnostech souvisejících s firemními akcemi, jako jsou dividendy a hlasování akcionářů. Zde uvidíte nadcházející, aktivní a minulé firemní akce a zjistíte, zda je třeba provést nějakou akci.

Nejnovější informace z trhů


Portfolio guide

Portfolio


Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.