Ropa na $150, Saúdové kupují franšízu Ligy mistrů Ropa na $150, Saúdové kupují franšízu Ligy mistrů Ropa na $150, Saúdové kupují franšízu Ligy mistrů

Ropa na $150, Saúdové kupují franšízu Ligy mistrů

Ole Hansen & Kim Cramer Larsson

Summary:  Saúdská Arábie se díky rostoucím cenám ropy dostává na mezinárodní scénu, kde se jí podaří vytvořit Ligu mistrů poté, co úspěšně koupila franšízu Ligy mistrů UEFA.


Radikální restrukturalizaci saúdskoarabské ekonomiky, která se zbavuje závislosti na příjmech z ropy a stává se velmocí v oblasti cestovního ruchu, volného času a zábavy, dodává další impuls raketový růst cen ropy, která se díky vyšší než očekávané poptávce dostává zhruba v polovině roku na $150 za barel, protože ekologická transformace začíná kvůli rostoucím nákladům váznout, a po OPEC+ v čele se Saúdskou Arábií, udržuje pevnou kontrolu nad dodávkami.

Saúdský korunní princ Mohammed bin Salmán, známý fotbalový nadšenec, v posledních letech dohlížel na modernizaci saúdské profesionální ligy se zaměřením na zlepšení výkonnosti na hřišti prostřednictvím nákupu hráčů světové úrovně, aby se stala jednou z deseti nejlepších fotbalových lig na světě. S rostoucími příjmy z ropy však MBS vidí skvělou příležitost jít o krok dál a s podporou FIFA se úspěšně pokouší koupit Ligu mistrů UEFA, jednu z nejprestižnějších fotbalových soutěží na světě.

Saúdové, kteří nyní drží klíče od této ceněné fotbalové soutěže, okamžitě přistupují k její přeměně na celosvětovou klubovou soutěž, kterou se FIFA, přestože nabízela finanční odměny ve výši $150 milionů, snažila zavést, ale nepodařilo se jí to kvůli odporu UEFA a Evropské klubové asociace a v neposlední řadě i největších evropských klubů, které se obávají rizika únavy hráčů. Po převzetí Saúdskou Arábií však nová nabídka dosahuje takové úrovně, že ji velké kluby nemohou odmítnout, zejména poté, co jim byly nabídnuty peníze za všech 220 předních klubů zastřešených Evropskou asociací klubů. Světová liga mistrů FIFA se stává skutečností a značný počet zápasů se odehraje v Rijádu. Nová soutěž se nakonec bude skládat ze 48 týmů, přičemž evropské kluby budou mít stejně jako v současném formátu Ligy mistrů UEFA zaručeno 32 míst, Asie/Blízký východ, Afrika a Severní a Jižní Amerika získají po pěti místech v turnaji a zbývající místa připadnou Oceánii.   

Dopad na trh: Cena akcií Manchesteru United se zdvojnásobuje a cena ropy Brent se zvyšuje na $150 za barel.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.