Zaměřeno na převratné produkty: lék na obezitu od Novo Nordisk Zaměřeno na převratné produkty: lék na obezitu od Novo Nordisk Zaměřeno na převratné produkty: lék na obezitu od Novo Nordisk

Zaměřeno na převratné produkty: lék na obezitu od Novo Nordisk

Equities 8 minutes to read
Peter Garnry

Vedúci Saxo Strats

Summary:  V našem článku o převratných produktech se podíváme na firmu Novo Nordisk. Původně malá farmaceutická společnost se po 30 letech díky neustálým inovacím v oblasti insulinových léčiv a výraznému zvýšení produktivity a efektivity stala třetí nejhodnotnější firmou v celé Evropě. Před šesti lety uvedla na trh přípravek Saxenda, a dala tak vzniknout novému segmentu takzvané péče o obézní pacienty. Už to byl začátek něčeho velkého, a když Novo Nordisk před sedmi čtvrtletími uvedl na trh ještě přípravek Wegovy, nastartoval tím takový růst, že investoři během dvou let nadšeně vyhnali cenu jeho akcií o 122 % výš.


Úspěch Novo Nordisku

Možná si říkáte, proč psát v článku o převratných produktech nějaké evropské farmaceutické firmy. Čím je vůbec zajímavá? Novo Nordisk byl v posledních 31 letech jedním z nejúspěšnějších evropských akciových titulů. Od července 1991 nabídl v přepočtu 20,4% roční výnos, a to včetně reinvestice dividend. Hnacími silami jeho úspěchu byly inovace v oblasti využití insulinu v léčbě diabetu, které vedly v přepočtu k 10,2% ročnímu růstu výnosů od roku 1992. S tím, jak se zvyšovala efektivita firmy, vzrostla ve stejném období marže EBITDA z 22,2 % na 46,5 %.

Tři desetiletí úspěchů proměnily společnost ze spodních pater akciových trhů v třetí nejhodnotnější evropskou firmu s tržní hodnotou 288 miliard euro. Cesta Novo Nordisku se v mnohém podobá dalšímu dlouhodobě úspěšnému podniku, firmě ASML z Nizozemí, která je v současnosti co do tržní hodnoty čtvrtou největší v Evropě a je považována za evropský korunní klenot. Velkou důvěru investorů v Novo Nordisk ukazuje i vysoký poměr P/E odpovídající 30,1násobku výnosů očekávaných v roce 2023. Cena akcií od března 2021 vzrostla o 122 %, takže by si investoři mohli myslet, že už jde o příliš spekulativní a přeceňovaný titul. Ale co když za tím vzestupem stojí převratný produkt?

Nový začátek s lékem Saxenda

Všechno začalo, když společnost před lety vstoupila na trh péče o obézní pacienty se svým prvním přípravkem nazvaným Saxenda. Tento lék napodobuje přírodní hormon GLP-1, a účinně tak potlačuje chemické signály vedoucí k přejídání. Mezi prvním čtvrtletím 2016 a prvním čtvrtletím 2021 vzrostl objem tržeb ze Saxendy z nuly na zhruba 5,6 miliardy dánských korun ročně.

Investoři byli nadšeni. Nový segment péče o obézní pacienty dosáhl 4,6 % celkového podnikání firmy. Zdálo se, že Novo Nordisk našel nový významný zdroj příjmů. Což skutečně našel, ale byl k tomu zapotřebí ještě jeden lék. Tento přípravek se jmenuje Wegovy a také napodobuje účinky hormonu GLP-1, nepoužívá však liraglutid jako Saxenda, ale jinou účinnou látku, tzv. semaglutid. Oba léky jsou na předpis a pacienti musí mít BMI značně přesahující normální hodnoty většinové populace. Počátkem června 2021 byl Wegovy schválen FDA, čímž odstartoval rychlý růst ceny akcií i nový růst firmy.

Wegovy – raketové palivo pro růst Novo Nordisku

Tržby za přípravek Wegovy postupně vzrostly ze 100 milionů dánských korun ve 2. čtvrtletí 2021 na 2,4 miliardy dánských korun ve 4. čtvrtletí 2022 a byly jednou z hlavních příčin překvapení, které nám Novo Nordisk přichystal v oblasti tržeb a hospodářských výsledků. Překvapivé byly tržby za fiskální rok i provozní výhledy očekávající 13-19% růst v konstantní měně. To je vzhledem k velikosti firmy opravdu hodně, ale když se blíž podíváte na finanční údaje, pochopíte, proč tomu tak je. Před nástupem přípravku Wegovy se v péči o obézní točilo 5,6 miliardy dánských korun ročně, zatímco dnes je to 16,9 miliardy.

Za pouhých sedm čtvrtletí se navíc zvýšil podíl segmentu na celkových tržbách firmy ze 4 % na 12 %, což už je pořádný skok. Celkové tržby v péči o obézní vzrostly meziročně o 123 %, což je nejvyšší míra růstu, jakou tento segment kdy zaznamenal. S tím se nemohou srovnávat ani první dny po spuštění Saxendy a ty byly samy o sobě dost působivé. Podle prezentace pro investory ze 4. čtvrtletí 2022 je nyní Wegovy dostupný na dánském a norském trhu a během roku 2023 se očekává jeho uvedení v dalších zemích.

Nejsou investoři až moc optimističtí?

Možná se ale investoři nechali unést výhodou prvního na trhu, která dala Novo Nordisku výjimečnou příležitost získat největší tržní podíl v nové kategorii. Jeho největším konkurentem je Eli Lilly. Tato americká farmaceutická firma očekává, že získá souhlas FDA k uvedení vlastního prostředku ke snížení tělesné hmotnosti už v tomto roce 2023. Příběh Novo Nordisku ukazuje, proč velké zisky na akciových trzích vyžadují nějaký katalyzátor a často i nějaký převratný produkt či obchodní model. Novo Nordisk si svůj převratný produkt našel a teprve budoucnost ukáže, jak daleko se s ním na své cestě k absolutnímu vrcholu světových akciových trhů dostane.

Novo Nordisk share price | Source: Saxo

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.