Zaměřeno na převratné produkty: lék na obezitu od Novo Nordisk Zaměřeno na převratné produkty: lék na obezitu od Novo Nordisk Zaměřeno na převratné produkty: lék na obezitu od Novo Nordisk

Zaměřeno na převratné produkty: lék na obezitu od Novo Nordisk

Equities 8 min čtení
Peter Garnry

Vedoucí oddělení Saxo Strats

Shrnutí:  V našem článku o převratných produktech se podíváme na firmu Novo Nordisk. Původně malá farmaceutická společnost se po 30 letech díky neustálým inovacím v oblasti insulinových léčiv a výraznému zvýšení produktivity a efektivity stala třetí nejhodnotnější firmou v celé Evropě. Před šesti lety uvedla na trh přípravek Saxenda, a dala tak vzniknout novému segmentu takzvané péče o obézní pacienty. Už to byl začátek něčeho velkého, a když Novo Nordisk před sedmi čtvrtletími uvedl na trh ještě přípravek Wegovy, nastartoval tím takový růst, že investoři během dvou let nadšeně vyhnali cenu jeho akcií o 122 % výš.


Úspěch Novo Nordisku

Možná si říkáte, proč psát v článku o převratných produktech nějaké evropské farmaceutické firmy. Čím je vůbec zajímavá? Novo Nordisk byl v posledních 31 letech jedním z nejúspěšnějších evropských akciových titulů. Od července 1991 nabídl v přepočtu 20,4% roční výnos, a to včetně reinvestice dividend. Hnacími silami jeho úspěchu byly inovace v oblasti využití insulinu v léčbě diabetu, které vedly v přepočtu k 10,2% ročnímu růstu výnosů od roku 1992. S tím, jak se zvyšovala efektivita firmy, vzrostla ve stejném období marže EBITDA z 22,2 % na 46,5 %.

Tři desetiletí úspěchů proměnily společnost ze spodních pater akciových trhů v třetí nejhodnotnější evropskou firmu s tržní hodnotou 288 miliard euro. Cesta Novo Nordisku se v mnohém podobá dalšímu dlouhodobě úspěšnému podniku, firmě ASML z Nizozemí, která je v současnosti co do tržní hodnoty čtvrtou největší v Evropě a je považována za evropský korunní klenot. Velkou důvěru investorů v Novo Nordisk ukazuje i vysoký poměr P/E odpovídající 30,1násobku výnosů očekávaných v roce 2023. Cena akcií od března 2021 vzrostla o 122 %, takže by si investoři mohli myslet, že už jde o příliš spekulativní a přeceňovaný titul. Ale co když za tím vzestupem stojí převratný produkt?

Nový začátek s lékem Saxenda

Všechno začalo, když společnost před lety vstoupila na trh péče o obézní pacienty se svým prvním přípravkem nazvaným Saxenda. Tento lék napodobuje přírodní hormon GLP-1, a účinně tak potlačuje chemické signály vedoucí k přejídání. Mezi prvním čtvrtletím 2016 a prvním čtvrtletím 2021 vzrostl objem tržeb ze Saxendy z nuly na zhruba 5,6 miliardy dánských korun ročně.

Investoři byli nadšeni. Nový segment péče o obézní pacienty dosáhl 4,6 % celkového podnikání firmy. Zdálo se, že Novo Nordisk našel nový významný zdroj příjmů. Což skutečně našel, ale byl k tomu zapotřebí ještě jeden lék. Tento přípravek se jmenuje Wegovy a také napodobuje účinky hormonu GLP-1, nepoužívá však liraglutid jako Saxenda, ale jinou účinnou látku, tzv. semaglutid. Oba léky jsou na předpis a pacienti musí mít BMI značně přesahující normální hodnoty většinové populace. Počátkem června 2021 byl Wegovy schválen FDA, čímž odstartoval rychlý růst ceny akcií i nový růst firmy.

Wegovy – raketové palivo pro růst Novo Nordisku

Tržby za přípravek Wegovy postupně vzrostly ze 100 milionů dánských korun ve 2. čtvrtletí 2021 na 2,4 miliardy dánských korun ve 4. čtvrtletí 2022 a byly jednou z hlavních příčin překvapení, které nám Novo Nordisk přichystal v oblasti tržeb a hospodářských výsledků. Překvapivé byly tržby za fiskální rok i provozní výhledy očekávající 13-19% růst v konstantní měně. To je vzhledem k velikosti firmy opravdu hodně, ale když se blíž podíváte na finanční údaje, pochopíte, proč tomu tak je. Před nástupem přípravku Wegovy se v péči o obézní točilo 5,6 miliardy dánských korun ročně, zatímco dnes je to 16,9 miliardy.

Za pouhých sedm čtvrtletí se navíc zvýšil podíl segmentu na celkových tržbách firmy ze 4 % na 12 %, což už je pořádný skok. Celkové tržby v péči o obézní vzrostly meziročně o 123 %, což je nejvyšší míra růstu, jakou tento segment kdy zaznamenal. S tím se nemohou srovnávat ani první dny po spuštění Saxendy a ty byly samy o sobě dost působivé. Podle prezentace pro investory ze 4. čtvrtletí 2022 je nyní Wegovy dostupný na dánském a norském trhu a během roku 2023 se očekává jeho uvedení v dalších zemích.

Nejsou investoři až moc optimističtí?

Možná se ale investoři nechali unést výhodou prvního na trhu, která dala Novo Nordisku výjimečnou příležitost získat největší tržní podíl v nové kategorii. Jeho největším konkurentem je Eli Lilly. Tato americká farmaceutická firma očekává, že získá souhlas FDA k uvedení vlastního prostředku ke snížení tělesné hmotnosti už v tomto roce 2023. Příběh Novo Nordisku ukazuje, proč velké zisky na akciových trzích vyžadují nějaký katalyzátor a často i nějaký převratný produkt či obchodní model. Novo Nordisk si svůj převratný produkt našel a teprve budoucnost ukáže, jak daleko se s ním na své cestě k absolutnímu vrcholu světových akciových trhů dostane.

Novo Nordisk share price | Source: Saxo

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.