Odporučte známeho

Predstavte spoločnosť Saxo rovnako zmýšľajúcim obchodníkom a získajte až 3 000 USD za každé úspešné odporúčanie.*

Získajte až 3 000 USD
za odporúčanie

Ak Váš známy vloží viac ako 1 000 000 USD
Získate 3 000 USD

Ak Váš známy vloží viac ako 200 000 USD
Získate 1 000 USD

Ak Váš známy vloží viac ako 10 000 USD
Získate 500 USD

* Prečítajte si naše zmluvné podmienky.

Ako to funguje

1

Odporučíte známeho

Kliknite na odkaz nižšie, vyplňte jednoduchý formulár a predstavte nás podobne zmýšľajúcemu obchodníkovi.

2

Vami odporúčaná osoba si otvorí účet

Vášmu známemu pomôžeme s aktiváciou účtu a vložením prostriedkov.

3

Za úspešné odporúčanie získate odmenu

Keď odporúčaná osoba uskutoční tri obchody, pripíšeme Vám na účet peňažnú odmenu.

FAQs

V prípade, že chcete niekoho odporučiť, jednoducho vyplňte formulár na našej webovej stránke a odošlite podrobnosti o svojom známom. Pred odoslaním informácií sa uistite, že máte jeho súhlas.

Nárok na odmenu za odporúčanie získate, ak Vami odporúčaná osoba splní naše požiadavky na minimálny vklad, uskutoční tri obchody a zároveň má na svojom účte v čase platby finančné prostriedky.

Ak máte nárok na odmenu, pripočítame Vám ju na účet v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste získali nárok.  Upozorňujeme, že odporúčanému klientovi poskytneme 30 dní na to, aby splnil naše požiadavky na minimálny vklad. Pripísanie odmeny na Váš účet preto môže trvať dlhšie, než očakávate.
Môžete odporučiť až päť známych za štvrťrok. V prípade, že máte viac známych ktorých by ste radi odporučili, kontaktujte nás priamo.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.