Odporučte známeho

Predstavte Saxo rovnako zmýšľajúcim obchodníkom a získajte odmenu až 3 000 EUR za každé úspešné odporúčanie.*

Získajte až 3 000 EUR za odporúčanie

 • Ak Váš známy vloží
  10 000 EUR a viac

  Získate 500 EUR

 • Ak Váš známy vloží
  200 000 EUR a viac

  Získate 1 000 EUR

 • Ak Váš známy vloží
  1 000 000 EUR a viac

  Získate 3 000 EUR

  Ako to funguje

  1

  Odporučíte známeho

  Kliknite na odkaz nižšie, vyplňte jednoduchý formulár a predstavte nás podobne zmýšľajúcemu obchodníkovi.

  2

  Vami odporúčaná osoba si otvorí účet

  Vášmu známemu pomôžeme s aktiváciou účtu a vložením prostriedkov.

  3

  Za úspešné odporúčanie získate odmenu

  Keď odporúčaná osoba uskutoční tri obchody, pripíšeme Vám na účet peňažnú odmenu.

  Najčastejšie otázky

  Ak chcete niekoho odporučiť, jednoducho vyplňte formulár na našom webe, aby ste získali svoj jedinečný odkaz odporúčania. Odkaz môžete zdieľať s neobmedzeným množstvom priateľov a známych.
  Nárok na odmenu za odporúčanie získate, ak Vami odporúčaná osoba splní naše požiadavky na minimálny vklad, uskutoční aspoň tri obchody a zároveň má na svojom účte v čase platby finančné prostriedky.
  Ak máte nárok na odmenu, pripočítame Vám ju na účet v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste získali nárok. Upozorňujeme, že odporúčanému klientovi poskytneme 30 dní na to, aby splnil naše požiadavky na minimálny vklad. Pripísanie odmeny na Váš účet preto môže trvať dlhšie, než očakávate.
  Svoj odkaz môžete zdieľať neobmedzeným množstvom priateľov a známych. Pozor, podľa našich zmluvných podmienok môžete získať odmenu za maximálne 3 odporúčania za trojmesačné obdobie.

  Saxo Bank A/S, organizační složka
  Na Poříčí 3a
  Praha 1, 110 00
  Česká republika

  Kontaktujte Saxo

  Vyberte región

  Slovenská republika
  Slovenská republika

  Poznajte riziká
  S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

  Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

  Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.