Odporučte známeho

Predstavte spoločnosť Saxo rovnako zmýšľajúcim obchodníkom a získajte až 3 000 USD za každé úspešné odporúčanie.*

Získajte až 3 000 USD
za odporúčanie

Ak Váš známy vloží viac ako 1 000 000 USD
Získate 3 000 USD

Ak Váš známy vloží viac ako 200 000 USD
Získate 1 000 USD

Ak Váš známy vloží viac ako 10 000 USD
Získate 500 USD

* Prečítajte si naše zmluvné podmienky.

Ako to funguje

1

Odporučíte známeho

Kliknite na odkaz nižšie, vyplňte jednoduchý formulár a predstavte nás podobne zmýšľajúcemu obchodníkovi.

2

Vami odporúčaná osoba si otvorí účet

Vášmu známemu pomôžeme s aktiváciou účtu a vložením prostriedkov.

3

Za úspešné odporúčanie získate odmenu

Keď odporúčaná osoba uskutoční tri obchody, pripíšeme Vám na účet peňažnú odmenu.

FAQs

V prípade, že chcete niekoho odporučiť, jednoducho vyplňte formulár na našej webovej stránke a odošlite podrobnosti o svojom známom. Pred odoslaním informácií sa uistite, že máte jeho súhlas.

Nárok na odmenu za odporúčanie získate, ak Vami odporúčaná osoba splní naše požiadavky na minimálny vklad, uskutoční tri obchody a zároveň má na svojom účte v čase platby finančné prostriedky.

Ak máte nárok na odmenu, pripočítame Vám ju na účet v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste získali nárok.  Upozorňujeme, že odporúčanému klientovi poskytneme 30 dní na to, aby splnil naše požiadavky na minimálny vklad. Pripísanie odmeny na Váš účet preto môže trvať dlhšie, než očakávate.
Môžete odporučiť až päť známych za štvrťrok. V prípade, že máte viac známych ktorých by ste radi odporučili, kontaktujte nás priamo.