Opłaty za usługę SaxoSelect

Wyjaśnienie opłaty za usługę

Opłata za usługę to roczna opłata za zarządzanie Twoimi pieniędzmi przez SaxoSelect. Jest ona potrącana na końcu kwartału i naliczana proporcjonalnie. Na podstawie dziennej wartości portfela obliczamy dzienną opłatę proporcjonalną, aby uwzględnić dopłaty i wypłaty oraz codzienne wyniki. Suma dziennych kwot opłat jest następnie agregowana i pobierana na koniec kwartału (lub do momentu wycofania środków z portfela).

Na przykład dla zbalansowanych portfeli obowiązuje opłata za usługę w wysokości 0,9%. Jeśli wartość portfela danego dnia wynosi 100 000 EUR, opłata za usługę za ten dzień wynosi (100 000 x 0,009)/365 = 2,466 EUR. Jeśli następnego dnia połowa kapitału zostanie wycofana, a zwrot wyniesie 0% (co oznacza, że nowa wartość wyniesie dokładnie 50%), opłata za ten dzień zostanie zmniejszona o połowę: do 1,233 EUR. Kwoty z poszczególnych dni są kumulowane, a następnie odliczane na koniec kwartału.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.