• Dostawca analiz:

  BlackRock-black

  Moderate

  Cel: Długoterminowe zyski przy umiarkowanym poziomie ryzyka

  Strategia: Dywersyfikacja portfela poprzez zrównoważone łączenie inwestycji o wyższym i niższym poziomie ryzyka

  Skład portfela: Różne akcje, obligacje i alternatywne instrumenty finansowe pochodzące z preferowanych rynków przy wykorzystaniu niskokosztowych funduszy ETF

  Poziom ryzyka: Średni


  Minimalna inwestycja:
  10 000 EUR

 • Wyniki*

  3.44%

  Średnia roczna stopa zwrotu od momentu powstania
  Wyniki pomniejszono o wszystkie opłaty

  Zestawienie wyników
  2023: 8.16%
  2022: -15.76%
  2021: 11.09%
  2020: 1.84%
  2019: 16.14%
  2018: -5.39%
  2017: 7.06%

  *Na 31/12/23 r. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych rezultatów w przyszłości. Aby zapoznać się z pełnym omówieniem.

  Wyniki portfela denominowanego w EUR od momentu utworzenia (18/09/2015) do 31/12/23.

Inwestycje inspirowane przez BlackRock

Inwestycje inspirowane przez BlackRock

Nawiązaliśmy współpracę z BlackRock, największą na świecie spółką zarządzającą aktywami, aby zaoferować portfel inwestycyjny umiarkowanego ryzyka ukierunkowany na długoterminowe zyski.

Nasz zrównoważony portfel zapewnia zróżnicowaną ekspozycję na akcje, alternatywne instrumenty finansowe i obligacje, umożliwiając osiąganie lepszych długoterminowych wyników przy ograniczonej ekspozycji kapitału na ryzyko.

Portfel składa się z gamy wiodących na rynku funduszy ETF iShares i jest przez nas zarządzany w oparciu o światowej klasy dane inwestycyjne oraz ekspercką wiedzę BlackRock. 

Należy pamiętać, że ten portfel nie uwzględnia zrównoważonego rozwoju jako części procesu inwestycyjnego, dlatego jest zgodny z art. 6 rozporządzenia UE w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR). Saxo Bank oferuje szereg strategii odpowiadających różnym potrzebom. Jeśli interesuje Cię inwestowanie z uwzględnianiem kwestii etycznych/zrównoważonego rozwoju, rozważ skorzystanie z innej strategii.

Utrzymuj koszty na niskim poziomie

Całkowity przewidywany koszt: 0.92% rocznie

Przesuń w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej
Procent inwestycjiInwestycja o wartości 10000 EUR

Koszty obsługi

Koszty bieżące

Opłata za zarządzanie

0.75%EUR 75.00
Koszty transakcji0%EUR 0.00
Inne koszty0%EUR 0.00
Koszty dodatkowe0%EUR 0.00
Koszty jednorazowe0%EUR 0.00

Koszty produktu

Koszty bieżące0.17%EUR 17.00
Koszty transakcji0%EUR 0.00
Inne koszty0%EUR 0.00
Koszty dodatkowe0%EUR 0.00
Koszty jednorazowe0%EUR 0.00

Opłaty na rzecz osób trzecich

0%EUR 0.00

Razem

0.92%EUR 92.00

Opłata za usługę jest potrącana kwartalnie i naliczana proporcjonalnie. Minimalna wielkość inwestycji: 10 000 EUR.

* Szacunkowa wartość zależy od aktywności portfela i wybranych inwestycji, które z czasem mogą ulegać zmianom.

** Transakcje na ETF zawierają niewielkie opłaty, znane jako wskaźnik kosztów całkowitych (Total Expense Ratio, TER). Opłata jest potrącana na rzecz wystawcy ETF i nie jest pobierana przez Saxo Bank.

Brak ukrytych opłat

Opłata za platformę

Brak opłat za dostęp do pełnych możliwości inwestycyjnych Saxo.

Opłata za wejście/wyjście

Zawieraj więcej transakcji lub zrezygnuj bez żadnych kosztów.

Opłata powiernicza

Brak opłat za powierzenie nam swoich pieniędzy.

Często zadawane pytania

Jeśli nie masz rachunku Saxo, otwórz go i zasil, uwzględniając minimalną wielkość inwestycji wymaganą dla portfela, który Cię interesuje. Następnie wykonaj te czynności:

 1. Otwórz platformę i kliknij kartę „SaxoSelect”
 2. Wykonaj test adekwatności, aby określić swój profil ryzyka i portfele zarządzane, które są dla Ciebie odpowiednie
 3. Przeglądaj opcje portfeli i wybierz jeden, klikając pozycję „Zainwestuj”
 4. Dodaj kwotę, którą chcesz zainwestować, i potwierdź swój wybór

Jeśli masz już rachunek Saxo, po prostu przejdź do karty „SaxoSelect” na platformie i wykonaj powyższe kroki. Gdy po raz pierwszy inwestujesz w portfel zarządzany, musisz wykonać test adekwatności — różni się on od testu odpowiedniości (w przypadku inwestowania samodzielnego).

Nie ma minimalnego okresu inwestycji. W dowolnym momencie można bezpłatnie zrezygnować. Należy jednak pamiętać, że oferowane przez nas portfele zarządzane są przeznaczone do inwestowania długoterminowego, dlatego zalecamy, aby korzystali z nich klienci zainteresowani kilkuletnim okresem inwestowania.

W porównaniu z tradycyjnymi firmami zarządzającymi majątkiem oferujemy atrakcyjny i efektywny kosztowo sposób zarządzania pieniędzmi. Dla niektórych portfeli nasze opłaty są o ponad połowę niższe od tych oferowanych przez firmy z branży wealth management.

Omówienie kosztów

Opłata za usługę: To opłata pobierana przez Saxo za zarządzanie pieniędzmi. Jest potrącana kwartalnie i naliczana proporcjonalnie. Więcej informacji na temat opłat za usługi można znaleźć tutaj.

Przewidywane koszty ETF: Inwestowanie w fundusze ETF wiąże się z pobieraniem opłat przez ich wystawców w ramach danego funduszu ETF. Takie rozwiązanie oznacza brak transakcji gotówkowych (przeznaczonych dla wystawcy ETF na pokrycie kosztów), a koszty te odzwierciedlone są w wyniku danego ETF.

Wysokość opłat zależy od składu portfela zarządzanego, w który zdecydujesz się zainwestować.

Aby sprawdzić, jak jest obliczana roczna opłata za usługi, kliknij tutaj.

W przypadku każdej inwestycji istnieje związek (zarówno pozytywny, jak i negatywny) między podejmowanym ryzykiem a wysokością stóp zwrotu, które można uzyskać. Profile ryzyka przypisane portfelom zarządzanym wskazują potencjalną skalę strat (wartości) w okresie pogorszenia wyników. Dla porównania, inwestowanie w akcje jest uważane za wysoce ryzykowne, na co wskazują wydarzenia historyczne, które dowodzą, że pogorszenie sytuacji na rynku akcji może skutkować ok. 20% stratami.

Średnie ryzyko
W razie pogorszenia wyników oczekuje się, że ten portfel odnotuje mniejsze straty niż giełdy. Dla porównania, w skrajnych przypadkach rynki akcji mogą odnotowywać straty rzędu 20% lub wyższe, natomiast portfel o średnim ryzyku — straty od 10% do 15%. 


Medium-risk-faq

Zacznij inwestować w kilka minut

Otwórz rachunek

Jeśli jesteś nowym klientem Saxo, poświęć kilka minut na wypełnienie formularza aplikacyjnego.

Wybierz portfel

Wybierz portfel dostosowany do swoich celów i profilu ryzyka, a następnie wypełnij nasz krótki kwestionariusz.

Inwestuj

Potwierdź wybór portfela zarządzanego i zacznij inwestować. Wszystkie inwestycje wykonamy na Twoim rachunku.

Porozmawiaj z naszym zespołem wsparcia
Już dziś porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów, który pomoże Ci zacząć inwestować.
skontaktuj się z nami bezpośrednio

*Na 31/12/23 r. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych rezultatów w przyszłości. Aby zapoznać się z pełnym omówieniem wyników, kliknij „Czytaj więcej”.

Kwestionariusz profilowania
Aby ułatwić nam znalezienie najlepszego dla Ciebie portfela, uzupełnij swój profil przed dokonaniem inwestycji. Jest to wymagany krok w procesie inwestycyjnym, który zajmuje tylko kilka minut.

Ryzyko inwestycyjne
Inwestowanie w produkty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem. Zasadniczo w produkty finansowe należy inwestować tylko wtedy, gdy ma się świadomość związanego z tym ryzyka. Inwestowanie w portfel, którego waluta różni się od waluty podstawowej rachunku, wiąże się z ryzykiem narażenia na zmiany kursu wymiany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zastrzeżenia prawne dotyczące portfeli zarządzanych.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.