Bekijk Juridisch Menu

Klokkenluidersregeling

Saxo Group verplicht zich tot naleving van de strengste normen ten aanzien van openheid, integriteit en verantwoording. Daarom hebben we een klokkenluidersregeling, niet alleen voor medewerkers maar ook voor klanten, partners en andere belanghebbenden. 
Mocht u tegen onze verwachtingen in constateren dat Saxo Group inbreuk maakt op toepasselijke wet- en regelgeving, richtlijnen of haar eigen beleid, dan kunt u dat volledig vertrouwelijk melden. Indien gewenst is het zelfs mogelijk een anonieme melding te doen.

Alle gegronde verdenkingen die via de klokkenluidersregeling worden gemeld, worden zorgvuldig beoordeeld. In gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan, krijgt u op verzoek feedback van ons.

De link naar onze klokkenluidersregeling: saxobank.ethicspoint.com

Hebt u een klacht over bijvoorbeeld één specifieke transactie of bent u niet tevreden met een ontvangen antwoord, dat zijn dat typisch gevallen die u kunt melden via onze klachtenprocedure, die u hier vindt.


Saxo Bank A/S the Netherlands
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Netherlands

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Meer info. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.