Bekijk Juridisch Menu

Klokkenluidersregeling

Saxo Group verplicht zich tot naleving van de strengste normen ten aanzien van openheid, integriteit en verantwoording. Daarom hebben we een klokkenluidersregeling, niet alleen voor medewerkers maar ook voor klanten, partners en andere belanghebbenden. 
Mocht u tegen onze verwachtingen in constateren dat Saxo Group inbreuk maakt op toepasselijke wet- en regelgeving, richtlijnen of haar eigen beleid, dan kunt u dat volledig vertrouwelijk melden. Indien gewenst is het zelfs mogelijk een anonieme melding te doen.

Alle gegronde verdenkingen die via de klokkenluidersregeling worden gemeld, worden zorgvuldig beoordeeld. In gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan, krijgt u op verzoek feedback van ons.

De link naar onze klokkenluidersregeling: saxobank.ethicspoint.com

Hebt u een klacht over bijvoorbeeld één specifieke transactie of bent u niet tevreden met een ontvangen antwoord, dat zijn dat typisch gevallen die u kunt melden via onze klachtenprocedure, die u hier vindt.