Hedging – hoe beperkt u risico in de portefeuille (met futures)? Hedging – hoe beperkt u risico in de portefeuille (met futures)? Hedging – hoe beperkt u risico in de portefeuille (met futures)?

Hedging – hoe beperkt u risico in de portefeuille (met futures)?

Thought Starters
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Level: Expert


Hedging is een risicobeheerstrategie die kan worden gebruikt om individuele posities of uw hele portefeuille te beschermen. Er wordt een positie gecreëerd die in de tegenovergestelde richting van de oorspronkelijke positie beweegt en uw risico (tijdelijk) vermindert. Dit kan u gemoedsrust geven in perioden van onzekerheid, zonder dat u uw posities (gedeeltelijk) hoeft te liquideren.

Let op: in dit artikelen wordt een voorbeeld gegeven van hedgen met futures. Futures zijn zeer risicovolle producten en alleen geschikt voor de ervaren belegger. U kunt meer dan uw inleg verliezen.


Hedgen uitgelegd

Een portefeuille (of positie) afdekken betekent een tegengestelde positie innemen die het risico van de portefeuille vermindert. Een aansprekend voorbeeld is de afdekking van het valutarisico. Stel dat een Europese onderneming weet dat zij over zes maanden een levering ter waarde van 5 miljoen USD zal ontvangen die in USD moet worden betaald. Bovendien is zij tevreden met de huidige wisselkoers EUR/USD en kan zij daarop haar kostprijsberekening maken. Door een dollarcontract te sluiten waarin de EUR/USD-prijs over zes maanden wordt vastgelegd, hebben zij hun valutarisico afgedekt. Of de koers van de EUR/USD stijgt of daalt, maakt voor hen niet echt meer uit.

Bij het afdekken van een positie zoekt de hedger een product dat precies in de tegenovergestelde richting van de onderliggende waarde beweegt. Als het ene stijgt, daalt het andere en omgekeerd. Een volledig afgedekte positie heeft dus (vrijwel) geen neerwaarts risico maar ook (vrijwel) geen opwaarts potentieel omdat de posities elkaar in theorie zouden uitvlakken.

Het afdekken van open posities is iets wat voortdurend gebeurt in de professionele handelswereld. Voor veel particuliere beleggers is dit vaak een brug te ver omdat zij heel anders met risico omgaan en sommigen niet weten dat afdekking mogelijk is. Het is echter goed te beseffen dat het mogelijk is het bredere marktrisico van een aandelenportefeuille - geheel of gedeeltelijk - af te dekken met behulp van derivaten zoals futures op de desbetreffende index. Maar er zijn een aantal zaken waarmee u rekening moet houden:

 • De complexiteit van uw beleggingsportefeuille neemt toe. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met margin en de bijbehorende risico's.
 • Er zijn kosten verbonden aan het onderhouden van de hedge. Denk aan eventuele rentekosten, de spread, de transactiekosten en eventuele doorrolkosten.
 • Het opwaarts potentieel is (grotendeels) verdwenen wanneer u een short future op de index aanhoudt.
 • De portefeuille moet (zeer) goed gecorreleerd zijn met de index waarop u de futurepositie inneemt.
 • Een portefeuille bestaande uit een zeer beperkt aantal aandelen kan onder normale omstandigheden goed correleren met de index (waarop futures beschikbaar zijn). Een sterke daling van een van de aandelen in de portefeuille zal echter merkbaar zijn in de portefeuille, maar onzichtbaar blijven in de futures van de bredere markt (de hedge). In dat geval wordt een verlies geleden op de portefeuille dat niet wordt gecompenseerd door de hedge.
 • De contractgrootte van de future: een future kan 'te groot' zijn.

Een voorbeeld

Mevrouw Smit heeft een goed gespreide beleggingsportefeuille in Europese aandelen ter waarde van 250.000 euro. Nu gaan mevrouw Smit en haar partner op een safari van drie weken waarbij zij geen gelegenheid heeft om haar portefeuille in de gaten te houden. Zij zou natuurlijk de hele portefeuille kunnen verkopen, maar dat heeft niet haar voorkeur. Zij wil een tegengestelde transactie aangaan via futures op de EuroSTOXX50 index, en kiest voor de EuroSTOXX50 omdat deze een goede correlatie heeft met haar portefeuille. Het niveau van de index is 3.700 punten.


Aantal futures

Hoeveel futures moet mevrouw Smit short verkopen om haar portefeuille zo nauwkeurig mogelijk af te dekken?

De contractgrootte van de future op de EuroSTOXX50 is 10 (u kunt dit controleren in het orderticket). Bij een indexniveau van 3.700, betekent dit dat de blootstelling van 1 future EUR 37.000 bedraagt.

In totaal moet EUR 250.000 worden afgedekt en 250.000/37.000 = 6,74. Als mevrouw zeven futures verkoopt, houdt zij dus een kleine shortpositie over. Als zij zes futures zou verkopen, houdt zij een kleine long positie over. Mevrouw Smit besluit zes futures te verkopen. Uiteraard zijn er kosten verbonden aan de hedge maar deze zijn zeer beperkt, zeker in relatie met de portefeuille die afgedekt gaat worden.

Grafisch ziet het er als volgt uit:

Visualisatie future short hedge

Scenario's

 1. Zijwaarts
  In het eerste scenario beweegt de markt zijwaarts. Zowel de portefeuille als de futures (de hedge) veranderen niet wezenlijk in waarde. Bij terugkeer uit het buitenland wordt de afgedekte positie gesloten. De familie Smit heeft zich in ieder geval verzekerd van een ontspannen vakantie.
 2. Hoger
  In de periode dat Smit in het buitenland verblijft, stijgt de index 5% van 3.700 naar 3.885. De aandelenportefeuille is 5% meer waard en dat is 12.500 euro. Maar hoeveel 'verlies' is er gemaakt op de hedge? Het verschil is ook 185 (het bedrag dat de portefeuille was gestegen) en we weten dat de contractgrootte van de future 10 is. In totaal was mevrouw Smit zes futures short. De berekening is dan: 185 * 10 * 6 = EUR 11.100. Dit betekent dat mevrouw Smit EUR 1.400 (12.500 - 11.100) heeft verdiend. Vergeet niet dat haar portefeuille, voordat zij op safari ging, nog een kleine long positie had, omdat zij zes contracten kocht en 6,74 nodig had om de hele portefeuille te dekken.
 3. Lager
  Als de index met 5% zou dalen tot 3.515, zou dat de portefeuille EUR 12.500 kosten. Maar de futurepositie heeft geld opgeleverd. De zes futures die Smit short heeft, kunnen 185 punten lager worden gesloten met winst.  De berekening: 185 * 10 * 6 = EUR 11.100.  In dit geval heeft de hedge grotendeels gewerkt, maar door de kleine longpositie die overblijft, heeft een daling van de markt toch een (beperkt) negatief effect gehad.

Wanneer afdekken?

Een reden om een portefeuille (gedeeltelijk) af te dekken kan een verblijf in het buitenland zijn. Als u geen tijd, geen zin of geen internetverbinding hebt om uw portefeuille te volgen, biedt hedgen een manier om het risico te beperken. Een andere reden kan zijn dat u zich simpelweg niet prettig voelt bij de huidige marktomstandigheden en dat u bang bent voor een scherpe daling. Er zijn meerdere manieren om om te gaan met zulke hoogtevrees op de beurs. Vindt u liquideren van de portefeuille te ver gaan, dan is (tijdelijk) afdekken van de portefeuille een praktisch alternatief.


Conclusie

Een goed gediversifieerde portefeuille kan grotendeels worden afgedekt met een short future op een goed gecorreleerde index.  Als u van plan bent deze strategie te volgen, zorg er dan voor dat u precies begrijpt hoe futures werken. En vergeet niet te letten op de contractgrootte.


Meer over risicomanagement

Deze maand staat in het teken van risicomanagement. Wilt u zich verder verdiepen? Op dinsdag 24 januari organiseren we het webinar Risico's beheren met spreiding en opties, waarin beleggerstrainer Peter Siks u een aantal mogelijkheden geeft om het risico in de portefeuille te verminderen. U kunt zich daar nu voor aanmelden. Ook kunt u verder lezen over de belangrijkste (basis)principes via de volgende artikelen:

 1. De instapstrategie - Een stapsgewijze benadering
 2. Cash gaan - de ultieme risicoreductie?
 3. Eerste hulp bij asset allocatie voor elke aandelenbelegger
 4. Short gaan en short squeeze: de ins en outs
 5. Hedging – hoe beperkt u risico in de portefeuille (met futures)?

Over futures

Futures zijn risicovolle en complexe beleggingsproducten en vereisen kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie. Wanneer u een future positie aangaat wordt u blootgesteld aan een restschuldrisico. U kunt dan dus meer verliezen dan uw inleg.  Wij adviseren u, voordat u in futures belegt, u goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen.

In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de brochure Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin met uitgebreide informatie over de werking en risico's van futures. Ook kunt op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de future raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in futures als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten.

 

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland