Instapstrategie - Een stapsgewijze benadering Instapstrategie - Een stapsgewijze benadering Instapstrategie - Een stapsgewijze benadering

Instapstrategie - Een stapsgewijze benadering

Starten met beleggen
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Veel mensen hebben onlangs besloten te gaan beleggen, misschien om het minimale rendement op een spaarrekening te vermijden, of om de stijgende inflatie tegen te gaan. Maar hoe kunt het beste instappen in de markten wanneer deze turbulent zijn?


Level: Starter


Veel mensen hebben de laatste periode besloten om ‘te gaan beleggen’. Misschien als alternatief van het minimale rendement op een spaarrekening, of om de stijgende inflatie tegen te gaan. Maar hoe kunt het beste instappen in de markten wanneer deze turbulent zijn? 

Dé perfecte strategie voor iedereen, die is er helaas niet. Die hangt af van uw persoonlijke situatie, uw beleggingshorizon en uw bereidheid om risico's te nemen. Een op regels gebaseerde beleggingsstrategie kan echter alle startende beleggers helpen hun risico tijdens marktturbulentie te beheersen. 


Diversificatie in uw timing

Risicobeheer is een belangrijk onderdeel van beleggen, evenals diversificatie, langetermijndenken en ervoor zorgen dat u niet boven uw stand belegt. Begin nooit te beleggen met 100% van uw spaargeld en probeer "op lange termijn" te denken, wat niet 6 maanden maar eerder 10 jaar is.

Diversificatie bij beleggen wordt vaak gevonden in de vorm van ETF's, aandelenmanden die een index volgen. U kunt deze "diversificatie" ook toepassen bij het opbouwen van de beleggingsportefeuille.

Dit betekent dat u ofwel kunt beleggen met een vast bedrag in één keer, ofwel geleidelijk een vast bedrag kunt beleggen: in een geplande, getimede cadans (d.w.z. in de loop van een paar maanden). Met deze laatste aanpak diversifieert u uw timing.


Met bestaand vermogen beginnen met beleggen

De fictieve belegger uit dit artikel heeft spaargeld en wil met een gedeelte daarvan van gaan beleggen. Er is dus al vermogen om mee te gaan beleggen. Als dit ook voor u geldt, ga ik ervan uit dat u goed nadenkt met hoeveel geld u ‘in gaat stappen’ en dat dit bedrag past bij uw situatie. Dus niet met 100% van uw spaargeld nu instappen. En realiseer u ook dat lange termijn niet 6 maanden is maar eerder 10 jaar. Voor het voorbeeld ga ik uit van het fictieve bedrag van € 10.000 waarmee belegd gaat worden.


De strategie

U gaat uw aankopen spreiden in de tijd om zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn van een perfecte timing van de markt. Verdeel eerst het totale bedrag dat u wilt beleggen in een aantal gelijke "delen". Dit kan elk bedrag waarvoor u uiteindelijk belegd wilt zijn. In dit voorbeeld is het € 60.000. Dan kiest u het aantal stappen waarmee u met dit bedrag in de markt wil stappen. Dit kan bijvoorbeeld zes of twaalf zijn. Stel, u kiest voor zes stappen. Doe vervolgens uw eerste aankoop van de ETF's met het eerste "deel" (= € 10.000).

Nu hebt u uw resterende delen (dus vijf), die alleen worden belegd als aan een van de volgende triggers is voldaan:

 • Trigger 1: tijd

  De volgende investering van weer 1/5 van het startbedrag (€ 2.000) is volgende week (of volgende maand). U gaat dus uw aankopen spreiden in de tijd om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van het goed timen van de markt. Het kan echter toch zijn dat u eerder koopt en dat wordt veroorzaakt door trigger 2.

 • Trigger 2: lagere koers
  Stel nu dat uw eerste aankoop 50 ETF’s voor € 40 per stuk was. U weet ook dat u volgende maand weer voor € 2.000 gaat investeren. Maar trigger twee is een 10% lagere koers ten opzichte van uw eerste aankoop. U kunt dus nu al een kooporder inleggen op 10% lager dan € 40, dus op € 36. U kunt dan 55 ETF’s kopen. Mocht het nu zo zijn dat de onrustige markt wegzakt, dan weet u dat u koper bent 10% lager. Als deze order gevuld wordt, kunt u direct weer de volgende aankooporder inleggen die weer 10% lager ligt dan € 36.

Wat heeft u bereikt

U hebt een ‘rule based’ instapstrategie voor uw beleggingen. Deze strategie voorkomt het timen van uw aankoop en emotionele beslissingen. Van tevoren staat vast wanneer u (gefaseerd) gaat kopen. Of de trigger is ‘tijd’, of de trigger is een 10% lagere koers. Hiermee is de kans groter dat u – ook achteraf – een gemiddeld mooie prijs heeft betaald. Voorwaarde voor succes van deze strategie is uiteraard op termijn stijgende koersen. Maar dat heeft u al bedacht bij het besluit om überhaupt te gaan beleggen. Met deze aanpak weet u dat u goed gespreid begint met beleggen.


Meer over risicomanagement

Deze maand staat in het teken van risicomanagement. Wilt u zich verder verdiepen? Op dinsdag 24 januari organiseren we het webinar Risico's beheren met spreiding en opties, waarin beleggerstrainer Peter Siks u een aantal mogelijkheden geeft om het risico in de portefeuille te verminderen. U kunt zich daar nu voor aanmelden. Ook kunt u verder lezen over de belangrijkste (basis)principes via de volgende artikelen:

 1. De instapstrategie - Een stapsgewijze benadering
 2. Cash gaan - de ultieme risicoreductie?
 3. Eerste hulp bij asset allocatie voor elke aandelenbelegger
 4. Short gaan en short squeeze: de ins en outs
 5. Hedging – hoe beperkt u risico in de portefeuille (met futures)?

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. 

Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland