Cash gaan - de ultieme risicoreductie? Cash gaan - de ultieme risicoreductie? Cash gaan - de ultieme risicoreductie?

Cash gaan - de ultieme risicoreductie?

Thought Starters
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  De eenvoudigste manier om uw marktrisico te verminderen is door minder in de markt te beleggen. Dit betekent dat u al uw aandelen verkoopt voor contant geld. Maar er zijn belangrijke nuances waarvan u zich bewust moet zijn als u overweegt 'cash te gaan'.


Level: Enige ervaring


Manieren om exposure te krijgen

Wanneer u aandelen, obligaties of enig ander financieel instrument koopt, stelt u zich bloot aan het marktrisico (in het Engels: exposure). Waarschijnlijk wilt u in ruil voor deze blootstelling beloond worden met een vorm van een rendement. Hieronder ziet u een visuele voorstelling van verschillende soorten blootstelling aan de markt. Als u volledig belegd bent (al uw kapitaal is geïnvesteerd), heeft u maximale blootstelling gecreëerd. Hoge opbrengsten zijn mogelijk, maar er is ook een aanzienlijk risico.

In het midden van de grafiek ziet u een blauwe markering, waarbij uw portefeuille alleen uit contanten bestaat. Hier heeft u geen marktrisico, maar u heeft uiteraard ook geen kans om geld te verdienen op de markten. In het rood vindt u de derde positie, short. Meer daarover leest u hier.

NLNL-RM-cashingout-table
Manieren van blootstelling

Redenen om cash te gaan

Op de lange termijn gaan aandelenmarkten meestal omhoog. Maar er kunnen momenten zijn waarop u zich ongemakkelijk voelt bij hoe de markten zich bewegen. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben dat de waarderingen te hoog zijn gezien de economische vooruitzichten. Dit kan een reden zijn om uw exposure te verminderen door uw portefeuille geheel of gedeeltelijk te verkopen.

Een andere reden om voor cash te gaan is flexibiliteit. Met cash achter de hand kunt u inspelen op kansen die zich onderweg voordoen. Ten derde kunt u met een kaspositie stijgende margevereisten opvangen als u in complexere producten zoals opties belegt. Ten slotte zal een goede kaspositie uw comfort en vertrouwen in het algemeen vergroten.

Anders gezegd: hoe sterker u gelooft dat de markten zullen stijgen, hoe meer u geneigd bent te beleggen. Volgens die gedachtegang moet u uw exposure verminderen als uw overtuiging (van de stijging) afneemt.


Hoe kunt u cash gaan?

Als u op een punt bent gekomen waarop u denkt dat het voor u het beste is om een tijdje cash te gaan, laten we dan eens kijken hoe u dat doet. Het gemakkelijkste antwoord is dat u al uw posities kunt sluiten, d.w.z. al uw financiële instrumenten verkopen. Dat is de meest radicale oplossing waardoor u alleen nog cash overhoudt. Maar er zijn andere manieren om dat resultaat te bereiken.

  1. Eén manier om uw marktrisico weg te nemen is het gebruik van het beschermingsmechanisme van het waardebescherming. Met deze functionaliteit - op dit moment alleen beschikbaar binnen SaxoTraderGO - sluit u al uw posities als de waarde van uw rekening een bepaald (lager) niveau bereikt. Als u bijvoorbeeld een portefeuille hebt die momenteel 44.307 euro waard is en u wilt dat de trigger om alles te verkopen 42.500 euro is. Dit betekent dat als uw portefeuille daalt tot 42.500 euro, het systeem automatisch uw posities zal verkopen (of sluiten). Zie het als een soort stop loss onder uw hele portefeuille.

  2. Halveer uw positie. Deze aanpak leunt op het gezegde: "Als u niet zeker bent, doe de helft". Dit resulteert in een paar dingen. Ten eerste hebt u uw exposure teruggebracht tot 50%. Dus, als de markten dalen, zal uw verlies ook de helft zijn. Ten tweede, als de markt stijgt, kunt u nog steeds rendement maken. Of u uw huidige posities met 50% of 90% (of 15%) vermindert, hangt volledig af van uw overtuiging, of zorgen, over de huidige markt.

  3. Pas strakke (trailing) stops toe op uw posities. Dit laat de upside intact, maar beschermt u tegen een scherpe daling van de markten. Een stop loss verkooporder wordt geactiveerd als een lager prijsniveau wordt bereikt. In het geval van een trailing stop zal het stopniveau worden verhoogd als de markt stijgt.

Zoals u ziet, zijn er verschillende manieren om uw marktrisico te verminderen – helemaal cash gaan is niet de enige mogelijkheid. Welke methode u kiest, hangt volledig af van uw visie op de markten. Als u er volledig van overtuigd bent dat alles zal dalen, kunt u ervoor kiezen alles te verkopen. Maar als u er niet zo zeker van bent dat we aan de rand staan van een zeer sterke marktdaling, passen andere benaderingen misschien beter bij u.


Geld op uw rekening

Hoe dan ook, de hoeveelheid cash op uw rekening is toegenomen. En dan blijft de vraag wat ermee te doen. U kunt het natuurlijk gewoon laten staan. Dan heeft u geen exposure in markt en kunt u weer gaan beleggen zodra u ervan overtuigd bent dat 'the only way is up'. Maar wees u ervan bewust dat de inflatie de koopkracht van uw geld wegvreet!

Een andere mogelijkheid is om uw geld te beleggen in een geldmarktfonds dat (enig) rendement geeft op uw belegging. Realiseer u echter wel dat de rendementen op geldmarktfondsen laag is en afhankelijk van de valuta van het fonds. (En als u belegt in een geldmarktfonds dat genoteerd is in een andere valuta dan de euro, heeft u te maken valutarisico.


Wrap up

Cash gaan is een van de eenvoudigste manieren om uw marktrisico te beperken. En hoewel zo eenvoudig, wordt deze methode om het marktrisico te verminderen vaak over het hoofd gezien. Er zijn verschillende manieren om het marktrisico te verminderen die niet noodzakelijkerwijs inhouden dat u volledig cash gaat. Toch is de meest radicale oplossing om alles nu te verkopen. Maar er bestaan andere opties, afhankelijk van uw visie op de huidige marktomgeving. Als u eenmaal een (misschien zelfs 100%) kaspositie heeft, is het slim om de mogelijkheden af te wegen die er zijn om die kaspositie ‘aan het werk zetten’ via bijvoorbeeld een geldmarktfonds.


Meer over risicomanagement

Deze maand staat in het teken van risicomanagement. Wilt u zich verder verdiepen? Op dinsdag 24 januari organiseren we het webinar Risico's beheren met spreiding en opties, waarin beleggerstrainer Peter Siks u een aantal mogelijkheden geeft om het risico in de portefeuille te verminderen. U kunt zich daar nu voor aanmelden. Ook kunt u verder lezen over de belangrijkste (basis)principes via de volgende artikelen:

  1. De instapstrategie - Een stapsgewijze benadering
  2. Cash gaan - de ultieme risicoreductie?
  3. Eerste hulp bij asset allocatie voor elke aandelenbelegger
  4. Short gaan en short squeeze: de ins en outs
  5. Hedging – hoe beperkt u risico in de portefeuille (met futures)?

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland