Vier tips tegen hoogtevrees op de beurs Vier tips tegen hoogtevrees op de beurs Vier tips tegen hoogtevrees op de beurs

Vier tips tegen hoogtevrees op de beurs

Aandelen 7 minuten leestijd
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Hoe gaat u om met een onzeker gevoel over de huidige koersen -ofwel met hoogtevrees op de beurs? En hoe kunt u zorgen dat dit gevoel minder wordt?


Level: Enige ervaring


Veel beleggers kijken met stijgende verbazing naar de koersen die op de borden verschijnen. Terwijl de economische data niet goed is - en dat is een understatement - stijgen de koersen van de aandelen maar door. In dit artikel staat de vraag centraal hoe u hier als belegger mee om kunt gaan. Ik bespreek de vier belangrijkste tips om een mogelijk gevoel van onbehagen te reduceren.


Tip 1: Houd meer cash aan

De simpelste manier van risico reduceren is door ‘cash te gaan zitten’. U hebt dan weliswaar geen opwaarts potentieel, maar ook geen kans op verlies. Als u, om wat voor reden dan ook, het risico van de portefeuille wilt verminderen, dan is (een gedeelte van) de beleggingen verkopen de eenvoudigste knop om aan te draaien. Hoe meer cash u gaat zitten, hoe minder risico.


Tip 2: Beleg defensiever

Een andere manier om het risico van de portefeuille te verkleinen is door te kiezen voor defensievere sectoren. Kies dan dus niet voor cyclische sectoren – reisbranche, automotive en uitzenders bijvoorbeeld – maar juist voor minder cyclische sectoren als voeding, utilities en gezondheidszorg.


Tip 3: Breng meer spreiding aan in uw aandelen

Ook een manier om het risico te verlagen is door meer spreiding aan te brengen in uw aandelen. Kies dan niet voor twee of drie individuele titels in één sector bijvoorbeeld voor een sector-ETF. Daarnaast kunt u ook meer spreiding aanbrengen door in meerdere asset classes te beleggen. Dus naast aandelen bijvoorbeeld ook in obligaties en/of grondstoffen. Weet dat een wereldwijd gespreide obligatie-ETF nog steeds een positief rendement heeft. En voor grondstoffen kunt u kiezen voor een breed samengestelde index waarin zowel de metalen en energie als de ‘soft commodities’ zoals graan en koffie zitten.


Tip 4: Werk met stop loss orders

Voor het actief beheerde gedeelte van de portefeuille is het verstandig om met stoploss orders te werken. Het voorkomt die ‘bleeder’ die ervoor zorgt dat het totale rendement van de portefeuille tenietgedaan wordt door een of twee verkeerde keuzes. En als u kiest voor de trailing stop loss order weet u dat deze op een vaste afstand ‘meeloopt’ met de stijging van het aandeel. De trailing stop loss order vindt u onder ‘geavanceerde orders’.


Mogelijkheid 5: Uw portefeuille beschermen met derivaten

De mogelijkheden om uw portefeuille met derivaten te beschermen worden in dit artikel niet behandeld. Daarvoor verwijs ik u graag naar de volgende artikelen in de Saxo Academy. Let wel, dit zijn complexe instrumenten en niet geschikt voor beginnende beleggers!

  1. Bescherming met turbo’s
  2. Wat zijn futures?
  3. Wat is een gekochte long put optie?

Denk niet zwart-wit

Beleggen is niet veel anders dan de uitspraak van Rutte: "Met 50 procent van de kennis, moeten we 100 procent van de besluiten nemen." Nu keuzes maken over een toekomst die ongewis is, dat is en blijft heel lastig. Vaak leiden ze ook tot de vraag of u er wel verstandig aan doet om nu iets te doen (of juist niet!). Maar… weet dat u het nooit perfect gaat doen. Als u nu ‘volledig cash gaat’ en de beurs stijgt nog 10% door, dan baalt u. Als u volledig belegd blijft en de beurs daalt met 10%, dan baalt u ook. Verder zult u nooit op de top verkopen en op de bodem koper zijn. Verwacht dat dus ook niet van uzelf; als u dat wel doet, voorspel ik dat u teleurgesteld zult zijn.

Tot slot kan het helpen om niet te zwart-wit te denken. Als u nu vol belegd bent en u heeft last van hoogtevrees kunt u natuurlijk ook gedeeltelijk cash gaan. Als de markt verder stijgt, doet u in ieder geval nog mee en bij daling is het verlies minder groot dan bij de volledige positie.


Conclusie

Er zijn voldoende manieren om uw portefeuille als geheel, of individuele aandelen, te beschermen tegen een mogelijke daling. Denk er in ieder geval over na, zeker als de beurs voor uw gevoel op dit moment (te?) hoog staat. Immers, een gewaarschuwd mens telt voor twee.


Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland