Onrust bij Europese banken - wat is er aan de hand en hoe kunt u reageren? Onrust bij Europese banken - wat is er aan de hand en hoe kunt u reageren? Onrust bij Europese banken - wat is er aan de hand en hoe kunt u reageren?

Onrust bij Europese banken - wat is er aan de hand en hoe kunt u reageren?

Macro
Adam Seagrave

Global Head of Sales Trading

Samenvatting:  Het faillissement van de Silicon Valley Bank (SVB) in de VS, de angst voor impact op Europa en de EuroStoxx-bankenindex die met meer dan 8% is gedaald, hebben ervoor gezorgd dat de Europese banken opnieuw onder druk zijn komen te staan. Met dit artikel geven we context rondom de gebeurtenissen en handvatten om te reageren (indien u dat nodig acht).


Level: Enige ervaring


Wat gebeurt er nu op de markten?

Toen vorige week (10 maart) de Amerikaanse bank SVB (Silicon Valley Bank) het faillissement aankondigde, traden de autoriteiten op om de gevolgen te beperken en een bredere impact op de financiële sector te voorkomen. Nieuwe liquiditeitsmaatregelen van de Federal Reserve en de aankondiging dat de depositohouders van zowel de SVB als de Signature Bank zullen worden vergoed, moesten de banksector beschermen tegen besmettingsgevaar.

Maar de markten worstelen met verslechterende financiële omstandigheden en de vrees dat deze situatie overwaait naar banken buiten de Verenigde Staten, wat weer zorgt voor verdere onrust. Op de achtergrond speelt bovendien nog een (te) hoge inflatie die centrale banken wereldwijd nog steeds moeten aanpakken.

Er zit nog steeds veel hefboom in het systeem (hogere schuldgraad tegenover eigen activa) en de interbancaire markten zien de liquiditeit opdrogen. Volatiliteit voedt verdere volatiliteit in een vicieuze cirkel die lijkt op wat er tijdens de Covid-19 crisis plaatsvond.

Vanuit een cross-asset perspectief hebben aandelen en kredieten zich tijdens de hele conjunctuurcyclus veel beter staande gehouden dan men zou verwachten. Vooral de waarderingen in de financiële sector stegen toen sterk, waardoor de sector nu kwetsbaarder is voor een herwaardering. De Stoxx 600 banken zijn 15% gedaald sinds het verhaal over de SVB vorige week, maar wie de stand vergelijkt met eind september ziet dat de index nog steeds +23% gestegen is (zoals blijkt uit onderstaande grafiek). 

 
Bron: Bloomberg

Hoe kunt u als belegger reageren op de huidige markt?

Wie voor de lange termijn belegt hoeft zich niet direct zorgen te maken. Wel kan het een goed moment zijn om uw portefeuille nog eens tegen het licht te houden en te kijken of uw risicomanagement nog op orde is. Ook kunt u kijken of de huidige omstandigheden nieuwe kansen bieden voor uw portefeuille.


Risicomanagement & portefeuillebeheer

De eenvoudigste manier om uw marktrisico te verminderen is door met (een deel van) uw portefeuille cash te gaan. En nu de rentetarieven stijgen is het goede nieuws dat u ook dan rendement kunt maken. Bij Saxo krijgt u namelijk rente over uw kassaldo. De huidige rentetarieven (tot 1 april) vindt u hier. Op 1 april gaat ons nieuwe rentemodel in. Met de handge rentecalculator kunt u berekenen welke rente u kunt verwachten.

Wilt u liever in de markt blijven, dan zijn er natuurlijk ook andere manieren om aan risicomanagement te doen. Denk aan een (nog) betere spreiding over (meer) assets. Ook kan het herbalanceren van de portefeuille het risico verlagen.

De meer ervaren belegger met kennis van complexe instrumenten kan ook overwegen om short te gaan of om te hedgen. In uw platform vindt u het thema ‘Risk Management’, waar we u hier uitgebreid op ingaan. Nog geen klant? In de demo vindt u hier het thema Risk Management.

Ook kunt u het webinar “Risico beperken met spreiding en opties” terugkijken, waarin beleggerstrainer Peter Siks
het belang van spreiding, het beleggen in meerdere beleggingscategorieën en het gebruik van opties om de portefeuille te beschermen toelicht.

Let wel: opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Daarom adviseren wij u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen.


Kansen op de beurs, of wat u verder kunt doen

Wie liever belegd wil blijven (met een in principe vooraf bekend rendement), kan verder kortlopende obligaties overwegen. In deze video kunt u zien hoe u obligaties selecteert binnen SaxoInvestor. En voor meer inspiratie over obligaties kunt u ook het artikel ‘De comeback van obligaties’ lezen of het gelijknamige webinar terugkijken.

Verder kunt u overwegen uw exposure te verminderen aan small caps, die gevoeliger zijn voor volatiliteit, en in te stappen op large caps, die doorgaans stabieler zijn, vooral als het gaat om kwaliteitsaandelen die marktleider zijn, met weinig schulden en hoge rendementen op belegd/geïnvesteerd vermogen. Met onze aandelenscreener vindt u gemakkelijk titels die passen bij uw criteria en wensen.

Op zoek naar meer kansen en inspiratie? Bekijk dan het webinar ‘Kansen op de beurs’ van afgelopen week, waarin beleggerstrainer Hans Oudshoorn kijkt naar de kansen die de markt – ook in de huidige turbulentie – kan bieden. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.


Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. 

Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland