De comeback van obligaties? De comeback van obligaties? De comeback van obligaties?

De comeback van obligaties?

Beleggingskans
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Lange tijd was de zoektocht naar obligaties die waarde toevoegen aan de beleggingsportefeuille vanwege de lage rente uitdagend. Nu de rentes wereldwijd zijn opgelopen, bieden de fondsen van Jupiter en Dodge & Cox mogelijkheden.


Level: Enige ervaring


Een aantal jaren geleden gebeurde het ondenkbare, rentes doken wereldwijd onder het nulpunt. Ook de 12-maands Euribor – het benchmarktarief op de geldmarkt voor interbancaire termijndeposito's (in euro) met een vaste looptijd tot en met één jaar – zakte in februari 2016 onder het nulpunt. Dit had grote impact. Zo zagen starters op de woningmarkt in dit ‘nieuwe rentetijdperk’ hun droomhuis – vanwege lagere financieringskosten – eerder financieel binnen handbereik komen en konden bestaande huizenbezitters goedkoop oversluiten.

Aan de andere kant kregen spaarders nauwelijks of geen rente meer op de spaarrekening. Sterker nog, over hogere spaarsaldi of geld op de lopende rekening moest (soms) rente worden betaald. Ook de rentes op obligaties – zowel staats- als bedrijfsleningen – daalden fors. Dat gaf de koersen van bestaande obligaties een impuls, maar nieuwe leningen boden steeds minder couponrente. De lage rente maakte de zoektocht naar obligaties die waarde konden toevoegen aan de beleggingsportefeuille steeds uitdagender.

Hoe anders ziet de wereld er nu uit. Wereldwijd zijn rentes in vrij korte tijd fors opgelopen. Dat leidde in 2022 tot flinke koersdalingen van obligaties. Daarnaast bieden nieuwe leningen weer couponrentes die we in jaren niet hebben gezien. De laatste tijd heb ik dan ook de nodige vragen gekregen – ook van collega’s en vrienden – welke beleggingsmogelijkheden op het vlak van obligaties er zijn.

Met dit artikel wil ik dan ook twee voorzetten geven in de vastrentende hoek; ofwel verdedigers in termen van ‘
beleggen als een voetbalcoach’. Ik zoom daarbij eerst kort in op de uitgevende instelling, sta stil bij de beleggingsaanpak van beide fondsen, de kosten, het dividend en de risico’s. Goed om alvast te weten: beide titels noteren in euro’s en de titel van Jupiter heeft het valutarisico afgedekt. Overigens ga ik ervan uit dat u bekend bent met obligaties en obligatiefondsen.

Tot slot, voordat we verder gaan, wil ik nog benadrukken dat de titels die ik in dit artikel benoem niet moeten worden gezien als (individueel) beleggingsadvies. Zorg dat u zich altijd vooraf goed verdiept voordat u investeert in een fonds en bepaal of dit past binnen uw strategie, situatie en doelen.


Jupiter Dynamic Bond Fund

De in 1985 opgerichte vermogensbeheerder Jupiter uit Londen heeft inmiddels ruim 500 werknemers en zo’n € 53,5 miljard onder beheer. Men biedt een breed scala aan beleggingsoplossingen waarmee beleggers en cliënten hun financiële doelen kunnen bereiken.

Een succesvol fonds betreft het Jupiter Dynamic Bond Fund met overkoepelend ongeveer € 6,75 miljard belegd vermogen. Binnen deze serie zijn diverse smaken: bijvoorbeeld in euro’s, Amerikaanse dollars en die het dividend uitkeren of juist automatisch herbeleggen. Of die valutarisico wel of niet afdekken. Ik richt me op het in mei 2012 opgerichte fonds dat in euro’s noteert en per kwartaal – doorgaans in maart, juni, september en december – dividend uitkeert (ISIN LU1076433389).


De aanpak

Er wordt wereldwijd flexibel belegd in obligaties. Flexibel wil zeggen dat gewerkt wordt met staats- en (in beperkte mate high yield) bedrijfsleningen met diverse ratings: zo is 35,5% van het vermogen belegd in papier met minimaal een A-rating (ook wel investment grade genoemd) en 51,5% in leningen met een minimale rating van B. Gemiddeld komt de rating uit op BBB (investment grade). De portefeuille is zeer breed gespreid over 460 titels wereldwijd – thans onder andere Amerikaanse, Koreaanse en Australische staatsleningen. Maar ook in telecommunicatie en mediabedrijf Altice en Virgin Media (ook telecom). Het fonds maakt gebruikt van een ‘unconstrained approach’: dat betekent dat het fonds vanwege de flexibele aanpak niet werkt met een benchmark.

 


Kosten, dividend en risico

De lopende kosten bedragen voor dit actieve beheerde fonds een nette 0,69% per jaar (plus eventuele transactiekosten). De gemiddelde looptijd van de leningen in portefeuille ligt thans rond 12 jaar en het effectief rendement nipt boven 6% per jaar.

Daarbij moet u natuurlijk wel onthouden dat de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden immers geen garantie voor de toekomst. Maar ook al kan het effectief rendement in de toekomst lager uitvallen, door de bank genomen is het fonds een prima manier om goed gespreid in vastrentende waarden te investeren. In het bijzonder voor beleggers die inkomen uit hun vermogen willen halen, meer stabiliteit in de portefeuille willen en (deels) de grillen van de aandelenmarkt willen vermijden. Het feit dat de fondsmanagers de mogelijkheid hebben de portefeuille tactisch te wijzigen bij een verandering van de rente, werkt risicoverlagend. Voeg daar de kennis en ervaring van Jupiter aan toe en de vier sterren bij Morningstar zijn verklaard. Is dat alles? Nee. Ook de Morningstar Analyst Rating™ is met ‘Silver’ dik op orde.

Wat nog meer? U koopt het fonds per stuk, net als een aandeel. Debiteurenrisico is een aandachtspunt, maar vanwege de zeer brede spreiding speelt dit minder dan bij individuele leningen. Meer weten? Bekijk de infopagina van Jupiter. Voor wie geïnteresseerd is in de variant die ontvangen couponrentes automatisch herbelegt: zoek binnen uw Saxo-rekening – ook AutoInvest – op ISIN LU0895805017 of surf naar de infopagina van Jupiter.


Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund

Het Amerikaanse fondsenhuis Dodge & Cox, opgericht in 1930 en inmiddels goed voor 750 werknemers én ruim US$ 370 miljard onder beheer, heeft een obligatietitel op het schap om op de beleggingsradar te houden: het Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund met US$ 420 miljoen belegd vermogen. Net als bij het fonds van Jupiter zijn er binnen deze obligatieserie diverse smaken. Ik bespreek hier het in mei 2014 opgerichte fonds dat in euro’s noteert en ontvangen couponrentes per kwartaal – doorgaans in maart, juni, september en december – in de vorm van dividend uitkeert (ISIN IE00BLG2YF94). Let wel, de minimale instap voor dit fonds bedraagt € 50.000. De accumulerende variant (zie hieronder) heeft deze drempel niet. 


De aanpak

Wereldwijd zit ook dit fonds ‘flexibel’ in obligaties. Zo wordt belegd in staats- en (high yield) bedrijfsobligaties, waarvan >40% buiten de VS: van Europa tot opkomende markten. Overigens mag maximaal 20% in de risicovollere categorie high yield worden belegd, prettig met een mogelijke recessie in het verschiet. Zo is 32,7% van het vermogen belegd in papier met minimaal een A-rating en 67,9% in leningen met een minimale rating van B. Gemiddeld komt de rating uit boven BBB en is dus te categoriseren als investment grade. De portefeuille kent met 54 onderliggende leningen een goede spreiding, maar is wel geconcentreerder dan veel andere fondsen of ETF’s. Het fonds heeft posities in staatsleningen van de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië, maar bijvoorbeeld ook in nutsbedrijf Enel, telecommunicatie en mediabedrijf Charter Communications en draadloze netwerkoperator T-Mobile US. Het fonds hanteert als benchmark de Bloomberg Global Aggregate Total Return (USD Hedged) index, die ze sinds de oprichting van het fonds hebben weten te verslaan. 


Kosten, dividend en risico

De lopende kosten zijn voor dit actieve beheerde fonds 0,45% per jaar (plus eventuele transactiekosten). De gemiddelde looptijd van de leningen in portefeuille ligt thans rond 17 jaar en het effectief rendement is ongeveer 6,9% per jaar.

Uiteraard geldt ook hier dat de waarde van uw belegging kan fluctueren en in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst bieden.

Ook al kan de uitkering in de toekomst lager uitvallen, ook dit fonds is een goede manier om gespreid in vastrentende waarden te beleggen. Wederom: de portefeuille kan tactisch worden gewijzigd bij een stijging van de rente. Voeg daar het stabiele beheerteam van Dodge & Cox aan toe en de vijf sterren bij Morningstar zijn verklaard. En de Morningstar Analyst Rating™? Die heeft de hoogste haalbare status van ‘Gold’.

Ook dit fonds koopt u per stuk, net als een aandeel. Debiteurenrisico is een aandachtspunt, maar vanwege de spreiding speelt dit minder dan bij individuele leningen. Daarnaast speelt valutarisico een rol, zo heeft het fonds meer dan 45% van het vermogen belegd in de Verenigde Staten en 11,5% in Europa. Wel belegt het fonds wereldwijd in een breed scala aan leningen en dus valuta; dat heeft een risicoverlagend effect. Meer weten (bijvoorbeeld ook over de benchmark)? Bekijk de infopagina van Dodge & Cox. Voor wie geïnteresseerd is in de variant die ontvangen couponrentes automatisch herbelegt: zoek binnen uw Saxo-rekening (ook AutoInvest) op ISIN IE00B51Q8R41 of ga naar de infopagina van Dodge & Cox.

Tot slot

Meer ideeën opdoen? Kijk dan het webinar ’De comeback van obligaties?’ van woensdag 22 februari 2023 via deze link terug. Heeft u vragen op opmerkingen over dit artikel? Stuur dan een e-mail via academy@saxo.nl.

Zowel Saxo Bank als de auteur heeft geen relatie met of beleggingen in de genoemde instrumenten. Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland