Se rater og betingelser

Futures margin handel

Futures-kontrakter handles på margin, noe som gjør at klientene kan gire et lite margininnskudd og oppnå en mye større markedseffekt.

Innledende margin som er angitt i spesifikasjonene for onlinekontrakter, er sikkerheten per kontrakt som klientene må ha på konto for å kunne åpne en posisjon.  

See all / Initial and Maintenance Margin

Vedlikeholdsmargin

Vedlikeholdsmarginene som er angitt per online futures-kontrakt, finner du i delen for betingelser for futures-handel på handelsplattformen.

Du må sørge for at vedlikeholdsmarginen som er angitt per kontrakt, er tilgjengelig på kontoen din til enhver tid.

Hvis midlene på kontoen faller under denne marginen, mottar du et marginvarsel om å enten sette inn flere midler for å dekke posisjonene eller å stenge posisjoner. Du varsles vanligvis via handelsplattformen og via e-post.

Hvis marginsituasjonen ikke løses, kan Saxo Bank stenge posisjonene på dine vegne.

Marginhandel innebærer et høyere nivå av kapitalrisiko, og du kan risikere å tape mer enn din opprinnelige investering. Marginhandel passer derfor ikke for alle investorer.

Sørg for at du forstår risikoene, og søk uavhengig rådgivning om nødvendig.

Se risikoadvarslene.

Updated 06 Jan 2017

risk-icon--red

Advarsel om risiko ved futureshandel

Futures er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko. Du kan få mer informasjon ved å klikke her

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.