Se rater og betingelser

Marginkrav valutaopsjoner

Marginkravet til valutaopsjoner beregnes per valutapar, noe som sikrer at de er innenfor rammen til konseptet med nivåbaserte marginer, som med valutaspot og forwards, og per forfallsdato. I hvert valutapar er det en øvre grense for marginkravet, som er den høyeste potensielle eksponeringen for alle valutaopsjonene samt valutaspot og forwardplasseringer multiplisert med det gjeldende spotmarginkravet. Denne beregningen tar også hensyn til potensiell binding mellom valutaopsjoner og valutaspot- og forwardplasseringer.

I strategier med begrenset risiko, f.eks. en kortsiktig spread, beregnes marginkravet for en valutaopsjonsportefølje som det maksimale fremtidige tapet. 

Ved strategier med ubegrenset risiko, f.eks. kortsiktige opsjoner uten dekning, beregnes marginkravet som det nominelle beløpet multiplisert med det gjeldende spot-marginkravet.

Nivåbaserte marginsatser blir brukt til beregning av valutaopsjonsmarginer hvis kundens marginkrav er styrt av det aktuelle valutamarginkravet, og ikke det maksimale fremtidige tapet. De gjeldende valutaspotmarginnivåene er lagvis basert på nominelle beløp i USD – desto høyere det nominelle beløpet, desto høyere er den potensielle marginsatsen. Det nivåbaserte marginkravet beregnes per valutapar. Ved beregning av valutaopsjonsmarginer er det aktuelle spotmarginkravet i hvert valutapar den lagvise eller den blandede marginsatsen. Dette blir fastsatt på grunnlag av den høyeste potensielle eksponeringen for alle valutaopsjoner og valutaspot- og –forwardplasseringer.

Eksempel 1: Kortsiktig spread eller begrenset risikostrategi

Du selger en kortsiktig portefølje på 10 M USDCAD til innløsningspris på 1,41 og 1,42. 
Den gjeldende spotsatsen er 1,40. 
Marginkravet blir da det maksimale fremtidige tapet på 71 429 USD (10 M x (1,42 – 1,41) = 100 000 CAD/USD til 1,40).

Eksempel 2: Ubegrenset tapsrisiko.

Du selger en salgsopsjon på 10 M USDCAD. Du har en ubegrenset tapsrisiko. Marginkravet beregnes derfor som det nominelle beløpet multiplisert med det gjeldende spot-marginkravet.

Det gjeldende spot-marginkravet bestemmes av den høyeste potensielle eksponeringen, som er 10 M USD. 
Den gjeldende spotsatsen blir derfor den blandede marginsatsen på 2,2 % ((1 % x 3 M USD + 2 % x 2 M USD + 3 % x 5 M USD) / 10 M). 
Marginkravet blir dermed 220 000 USD (2,2 % x 10 M USD).

Du finner flere eksempler ved å klikke her.

Vis retningslinjer for valutamargin.


Selv om Touch-opsjoner ikke er marginprodukter, påvirker posisjonene beløpet du har tilgjengelig for marginhandel (”Available for Margin Trading” i kontosammendraget).

Derfor øker marginutnyttelsen (”Margin Utilization”) hvis marginposisjoner holdes på kontoen og det legges til Touch-opsjonsposisjoner.

Vær oppmerksom på at det blir utført en forhåndssjekk for å sikre at du ikke kan komme i skade for å åpne en Touch-opsjonsposisjon som flytter marginutnyttelsen over 100 %.

risk-icon--red

Risikoadvarsel ved valutaopsjoner

En opsjon kategoriseres som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Du bør være oppmerksom på at ved kjøp av valutaopsjon vil det potensielle tapet være premiebeløpet betalt for opsjonen, pluss eventuelle gebyrer eller transaksjonsgebyrer som gjelder, hvis opsjonen ikke oppnår strike-prisen på forfallsdatoen

Enkelte opsjonsmarkeder opererer på marginbasis, hvor kjøperne ikke betaler full premie på opsjonen deres når de kjøper den. I denne situasjonen kan du senere bli bedt om å betale marginen på opsjonen opp til nivået på premien din. Hvis du ikke klarer å gjøre det hvis påkrevet, kan posisjonen din bli lukket eller likvidert.

Hvis du selger en opsjon, er risikoen betydelig høyere enn ved kjøp av en opsjon. Du kan være ansvarlig for marginen for å opprettholde posisjonen din, og det kan oppstå et tap som går godt utover den mottatte premien.

Ved å selge en opsjon, godtar du en lovlig forpliktelse til å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen dersom opsjonen innløses mot deg; så lenge markedsprisen har flyttet seg fra strike-prisen. Hvis du allerede eier den underliggende eiendelen du har kontrakt på å selge, vil risikoen din bli begrenset.

Hvis du ikke eier den underliggende eiendelen, kan risikoen være ubegrenset. Kun erfarne personer bør vurdere å selge udekkede opsjoner, og da først etter å ha fullstendig sikret alle detaljer vedrørende de aktuelle forholdene og potensielle risikoeksponeringer.

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko. Klikk her for mer informasjon 

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.