Marginkrav valutaopsjoner

Vanilla-opsjoner – retningslinjer for marginer


Mens eksponeringen er relativt oversiktlig, siden den er angitt som det nominelle beløpet på en valutaspot eller forward-plassering, er dette ikke tilfellet med valutaopsjoner. Du kan ikke bare bruke det nominelle beløpet på en komplisert opsjonsstrategi.

For mange typer opsjonsstrategier (de med ubegrenset risiko), baseres marginsatsen til valutautløpsmarginen (som er marginmodellen til valutaopsjoner) på det underliggende valutaparet ved beregning av marginkravet. Hvilken marginsats bør dermed nå bli brukt til å beregne marginen til dette spesielle valutaparet når vi ikke har en eneste fast marginsats og den nå er avhengig av eksponeringsnivået? Svaret på dette spørsmålet er den blandede marginsatsen basert på den høyeste potensielle eksponeringen for alle valuta- og valutaopsjonsopsjonsplasseringene dine i valutaparet.

Marginkravet til valutaopsjoner beregnes per valutapar, noe som sikrer at de er innenfor rammen til konseptet med nivåbaserte marginer, som med valutaspot og forwards, og per forfallsdato. I hvert valutapar er det en øvre grense for marginkravet, som er den høyeste potensielle eksponeringen for alle valutaopsjonene samt valutaspot og forwardplasseringer multiplisert med det gjeldende spotmarginkravet. Denne beregningen tar også hensyn til potensiell binding mellom valutaopsjoner og valutaspot- og forwardplasseringer.

I strategier med begrenset risiko, f.eks. en kortsiktig spread, beregnes marginkravet for en valutaopsjonsportefølje som det maksimale fremtidige tapet. 

Ved strategier med ubegrenset risiko, f.eks. kortsiktige opsjoner uten dekning, beregnes marginkravet som det nominelle beløpet multiplisert med det gjeldende spot-marginkravet.

Nivåbaserte marginsatser blir brukt til beregning av valutaopsjonsmarginer hvis kundens marginkrav er styrt av det aktuelle valutamarginkravet, og ikke det maksimale fremtidige tapet. De gjeldende valutaspotmarginnivåene er lagvis basert på nominelle beløp i USD – desto høyere det nominelle beløpet, desto høyere er den potensielle marginsatsen. Det nivåbaserte marginkravet beregnes per valutapar. Ved beregning av valutaopsjonsmarginer er det aktuelle spotmarginkravet i hvert valutapar den lagvise eller den blandede marginsatsen. Dette blir fastsatt på grunnlag av den høyeste potensielle eksponeringen for alle valutaopsjoner og valutaspot- og –forwardplasseringer.

Eksempel 1: Kortsiktig spread eller begrenset risikostrategi

Du selger en kortsiktig portefølje på 10 M USDCAD til innløsningspris på 1,41 og 1,42. 
Den gjeldende spotsatsen er 1,40. 
Marginkravet blir da det maksimale fremtidige tapet på 71 429 USD (10 M x (1,42 – 1,41) = 100 000 CAD/USD til 1,40).

Eksempel 2: Ubegrenset tapsrisiko.

Du selger en salgsopsjon på 10 M USDCAD. Du har en ubegrenset tapsrisiko. Marginkravet beregnes derfor som det nominelle beløpet multiplisert med det gjeldende spot-marginkravet.

Det gjeldende spot-marginkravet bestemmes av den høyeste potensielle eksponeringen, som er 10 M USD. 
Den gjeldende spotsatsen blir derfor den blandede marginsatsen på 2,2 % ((1 % x 3 M USD + 2 % x 2 M USD + 3 % x 5 M USD) / 10 M). 
Marginkravet blir dermed 220 000 USD (2,2 % x 10 M USD).

Du finner flere eksempler ved å klikke her.

Vis retningslinjer for valutamargin.


Selv om Touch-opsjoner ikke er marginprodukter, påvirker posisjonene beløpet du har tilgjengelig for marginhandel (”Available for Margin Trading” i kontosammendraget).

Derfor øker marginutnyttelsen (”Margin Utilization”) hvis marginposisjoner holdes på kontoen og det legges til Touch-opsjonsposisjoner.

Vær oppmerksom på at det blir utført en forhåndssjekk for å sikre at du ikke kan komme i skade for å åpne en Touch-opsjonsposisjon som flytter marginutnyttelsen over 100 %.

FX Options Risk Warning

An option is categorised as a red product as it is considered an investment product with a high complexity and a high risk.

You should be aware that in purchasing Foreign Exchange Options, your potential loss will be the amount of the premium paid for the option, plus any fees or transaction charges that are applicable, should the option not achieve its strike price on the expiry date

Certain options markets operate on a margined basis, under which buyers do not pay the full premium on their option at the time they purchase it. In this situation you may subsequently be called upon to pay margin on the option up to the level of your premium. If you fail to do so as required, your position may be closed or liquidated.

If you write an option, the risk involved is considerably higher than buying an option. You may be liable for margin to maintain your position and a loss may be sustained well in excess of the premium received.

By writing an option, you accept a legal obligation to purchase or sell the underlying asset if the option is exercised against you; however far the market price has moved away from the strike. If you already own the underlying asset that you have contracted to sell, your risk will be limited.

If you do not own the underlying asset the risk can be unlimited. Only experienced persons should contemplate writing uncovered options, then only after securing full detail of the applicable conditions and potential risk exposure.

Danish banks are required to categorise investment products offered to retail clients depending on the product’s complexity and risk as: green, yellow or red. For more information click here.