Marginkrav valutaopsjoner

Vanilla Options Margin policy

FX Expiry Margin calculation

The margin requirement on FX Options is calculated per currency pair, ensuring alignment with the concept of tiered margins, and per maturity date. There is a ceiling to the margin requirement that is the highest potential exposure across the FX Options and FX positions multiplied by the prevailing FX (spot) margin requirement. This calculation also takes into account potential netting between FX Options and FX spot and forward positions.

On limited risk strategies, e.g. a short call spread, the margin requirement on an FX Options portfolio is calculated as the maximum future loss. 

Example 1: Short Call Spread or Limited Risk strategy

You sell a call spread on 10M USDCAD at strikes 1.41 and 1.42. 
The current spot rate is 1.40. 
The margin requirement will be the maximum future loss of 71,429 USD (10M x (1.42 – 1.41) = 100,000 CAD / USD @ 1.40).

On unlimited risk strategies, e.g. naked short options, the margin requirement is calculated as the notional amount multiplied by the prevailing spot margin requirement.

Example 2: Unlimited Downside Risk

You sell a 10M USDCAD put option. You have an unlimited downside risk. The margin requirement is therefore calculated as the notional amount multiplied by the prevailing spot margin requirement.

The prevailing spot margin rate is determined by the highest potential exposure, which is 10M USD. 
Thus, the prevailing spot rate is the blended margin rate of 2.2% ((1% x 3M USD + 2% x 2M USD + 3% x 5M USD) / 10M). 
The margin requirement is therefore 220,000 USD (2.2% x 10M USD).

Tiered margin rates are applicable to the FX Options margin calculation when your margin requirement is driven by the prevailing margin rate and not the maximum future loss. The prevailing spot margin levels are tiered based on USD notional amounts, the higher the notional amount potentially the higher the margin rate. The tiered margin requirement is calculated per currency pair. In the FX Options margin calculation, the prevailing spot margin requirement in each currency pair is the tiered or the blended margin rate determined on the basis of the highest potential exposure across the FX Options and FX positions.

For additional examples click here.

View FX Margin Policy.


Exotic Options

​Touch-opsjonsmargin

Selv om Touch-opsjoner ikke er marginprodukter, påvirker posisjonene beløpet du har tilgjengelig for marginhandel (”Available for Margin Trading” i kontosammendraget).

Derfor øker marginutnyttelsen (”Margin Utilization”) hvis marginposisjoner holdes på kontoen og det legges til Touch-opsjonsposisjoner.

Vær oppmerksom på at det blir utført en forhåndssjekk for å sikre at du ikke kan komme i skade for å åpne en Touch-opsjonsposisjon som flytter marginutnyttelsen over 100 %.

Risikoadvarsel ved valutaopsjoner

En opsjon kategoriseres som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.


Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.

Din nettleser kan ikke vise dette nettstedet slik det egentlig er.

Vår hjemmeside er optimalisert for bruk av et system som kjører iOS 9.x og for IE 10 eller nyere. Hvis du bruker et eldre system eller nettleser, kan nettsiden se litt merkelig ut. For å forbedre din opplevelse på siden, må du oppdatere nettleseren eller systemet.