Se rater og betingelser

Grad av sikkerhetsstillelse

Saxo Bank tillater at en prosentandel av en investering i spesifikke obligasjoner kan benyttes som sikkerhet for marginhandel.

Sikkerhetsverdien til en obligasjonsposisjon avgjøres av en vurdering av den enkelte obligasjon, som beskrevet nedenfor:

Vurderingsdefinisjon*Prosentvis sikkerhetsstillelse
Høyeste vurdering (AAA)95%
Veldig høy kvalitet (AA)90%
Høy kvalitet  (A)80%

 

* som vurdert internt av Saxo Bank

Eksempel: 80 % av obligasjonsposisjonen markedsverdi med en A-vurdering kan brukes som sikkerhet (i stedet for kontanter) til å handle marginprodukter som valuta, CFDer eller futures og opsjoner.

Vær oppmerksom på at Saxo Bank forbeholder seg retten til å redusere eller fjerne bruken av obligasjonsposisjonen som sikkerhet.

For ytterligere veiledning eller ønske om utdypelse av vurderingskriterier for en bestemt eller potensiell obligasjon, vennligst send en e-post til fixedincome@saxobank.com eller kontakt din kontaktperson i Saxo Bank.

Updated 7th June, 2016

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.