Margin-/sikkerhedskrav på valutaoptioner

Vanilla optioner marginkrav

Valutaoptioner

Med valutaoptioner har du mulighed for at sammensætte forskellige strategier med forskellige risikoprofiler. Derfor adskilles der i beregningen af margin-/sikkerhedskrav mellem forskellige optionsstrategier. 

For optionsstrategier med ubegrænset risiko, anvendes margin-/sikkerhedskravet på det underliggende valutakryds til at beregne margin-/sikkerhedskravet på optionspositionen. Hvis der ikke findes et specifikt margin-/sikkerhedskrav på det underliggende valutakryds, vil beregningen blive baseret på det højeste margin-/sikkerhedskrav i de valutaer i det underliggende kryds.  

Beregning af margin-/sikkerhedskrav på valutaoptioner

Margin-/sikkerhedskrav på positioner i valutaoptioner beregnes for hvert valutakryds, hvilket sikrer at beregningen foretages korrekt i henhold til den samlede eksponering og udløbsdato på optionerne i porteføljen.

Den øvre grænse for margin-/sikkerhedskravet for hvert valutakryds er defineret som den højeste eksponering på tværs af alle valutapositioner ganget med det gældende margin-/sikkerhedskrav for en spot position med den samme eksponering. Denne beregning medtager også potentielle effekter af positioner i valutaoptioner, valuta spot og valutaterminskontrakter.  

For strategier med begrænset risiko, f.eks. en short position i et call spread, beregnes margin-/sikkerhedskravet som det maksimale tab i forbindelse med positionen. 

For strategier med ubegrænset risiko, f.eks. en naked short position, beregnes margin-/sikkerhedskravet som det totale nominelle beløb ganget med det gældende margin-/sikkerhedskrav for en spot position. 

Trindelt beregning af margin-/sikkerhedskrav anvendes kun, såfremt hele eller dele af strategiens samlede margin-/sikkerhedskrav afhænger af margin-/sikkerhedskravet på en spot position i det underliggende valutakryds. Det trindelte margin-/sikkerhedskrav beregnes på baggrund af hver enkelt valutakryds. Såfremt margin-/sikkerhedskravet derimod udelukkende afhænger af det maksimale tab i optionsstrategien, anvendes den trindelte beregning ikke - her vil margin-/sikkerhedskravet være det samlede margin-/sikkerhedskrav for en spot position med samme nominelle størrelse som på optionen.

De gældende niveauer for margin-/sikkerhedssatserne er baseret på den samlede eksponering omregnet til USD. Desto højere den nominelle eksponering, desto højere vil margin-/sikkerhedskravet på positionen potentielt være.

Eksempel 1: Short Call Spread eller strategi med begrænset risiko
Du sælger et call spread på 10M USDCAD på strikekurserne 1,41 og 1,42
Den nuværende spotkurs er 1,4
Margin-/sikkerhedskravet for positionen bliver derfor det maksimale fremtidige tab på 71,429 USD (10M * (1,42 - 1,41) = 100.000 CAD / USD @ 1,40).

Eksempel 2: Ubegrænset risiko
Du sælger 10M USDCAD put optioner naked - uden modsatrettede positioner. Du påtager dig derved ubegrænset risiko. Margin-/sikkerhedskravet for positionen beregnes derfor som det nominelle beløb af optionen ganget med det gældende margin-/sikkerhedskrav på spot valutakrydset.

Det samlede margin-/sikkerhedskrav for positionen er derfor den maksimale eksponering ganget med margin-/sikkerhedskravet for de forskellige eksponeringsniveauer i valutakrydset, 2.2% (( 1% * 3M USD + 2% * 2M USD + 3% * 5M USD) / 10M).

Det samlede margin-/sikkerhedskrav er derfor 220.000 USD (2,2% * 10M USD).

Klik her for yderligere oplysninger og mere detaljerede eksempler med valutaoptioner.Touch optioner

Selvom Touch optioner ikke er margin produkter, vil positioner i disse have indflydelse på ”Tilgængelig for margin handel”, som det ses i din kontooversigt.

Såfremt du i forvejen har positioner i marginprodukter, vil din udnyttelse af margin stige, når du køber positioner i Touch Optioner.

Bemærk, at før du åbner en Valuta Optionsposition, vil et tjek blive udført for at sikre, at du ikke overskrider margingrænsen på 100% udnyttelse.

Risikoadvarsel for handel med valutaoptioner

En option er kategoriseret som et rødt produkt, idet den vurderes som et investeringsprodukt med høj kompleksitet og høj risiko.


Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes til detailkunder, som grønne, gule eller røde, på basis af produktets kompleksitet og risiko.

Din browser kan ikke vise websiden korrekt

Vores hjemmeside er blevet optimeret og bruger nu iOS 9.X og IE10 eller nyere. Hvis du bruger et ældre system eller en anden browser, kan vores hjemmeside se anderledes ud. For at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at opdatere din browser eller dit system.