Se priser og betingelser

Margin-/sikkerhedskrav på valutaoptioner

Vanilla optioner marginkrav

Marginkravene for valutaoptioner beregnes pr. valutakryds (for at sikre overensstemmelse med konceptet for niveaudelte marginer iht. valutaspot og terminskontrakter) og iht. udløbsdatoen. I hvert valutakryds er der en øvre grænse for det marginkrav, der har den højeste potentielle eksponering for alle valutaoptions-, valutaspot- og terminskontraktpositioner ganget med det gældende spot-marginkrav. Denne beregning tager også højde for den potentielle udligning mellem valutaoptions-, valutaspot- og terminskontraktpositioner.

Ved begrænsede risikostrategier, f.eks. et kort call spread, beregnes marginkravet for en portefølje af valutaoptioner, som det maksimale fremtidige tab.

Ved ubegrænsede risikostrategier, f.eks. "naked short"-optioner, beregnes marginkravet som det nominelle beløb ganget med det gældende spot-marginkrav.

Niveaudelte marginsatser er gældende for marginberegningen for valutaoptioner, når en kundes marginkrav afhænger af det gældende spot-marginkrav og ikke det maksimale fremtidige tab. De gældende spot-marginkravniveauer er niveaudelt baseret på nominelle beløb i USD. Jo højere det nominelle beløb er, jo højere er marginsatsen potentielt. Det niveaudelte marginkrav bregnes pr. valutakryds. I marginberegningen for valutaoptioner er det gældende spot-marginkrav i hver krydsvaluta den niveaudelte, eller blandede, marginsats, der er fastsat på basis af den højeste potentielle eksponering for alle valutaoptions-, valutaspot- og terminskontraktpositioner.

Eksempel 1: Kort call spread eller begrænset risikostrategi

Du sælger et call spread på 10 mio. USDCAD til strike-kurs 1,41 og 1,42. 
Den aktuelle spotkurs er 1,40. 
Marginkravet vil være det maksimale fremtidige tab på 71.429 USD (10 mio. x (1,42 - 1,41) = 100.000 CAD / USD ved 1,40).

Eksempel 2: Ubegrænset nedgangsrisiko

Du sælger 10 mio. USDCAD som put option. Du har en ubegrænset nedgangsrisiko. Marginkravet beregnes derfor som det nominelle beløb ganget med det gældende spot-marginkrav.

Den gældende spot-marginsats bestemmes af den højeste potentielle eksponering, der er 10 mio. USD. 
Den gældende spotkurs er således den blandede marginsats på 2,2 % ((1 % x 3 mio. USD + 2 % x 2 mio. USD + 3 % x 5 mio. USD) / 10 mio.). 
Marginkravet er derfor 220.000 USD (2,2 % x 10 mio. USD).

Du kan klikke her for at se flere eksempler.

Se politik for valutamargin.


The FX option margin calculation does not apply to Touch options, however open positions will affect the amount you have 'Available for Margin Trading' as displayed in the Account Summary.

Therefore, if margin positions are held on the account, the 'Margin Utilisation' will increase when adding Touch option positions.

Note. Before opening the position a pre-check will be done to ensure that you cannot accidentally open a Touch option position that will move the Margin Utilisation above 100%.

risk-icon--red

Risikoadvarsel

En option er kategoriseret som et rødt produkt, da det betragtes som et investeringsprodukt med høj kompleksitet og høj risiko.

Du bør være opmærksom på, at dit potentielle tab ved køb af valutaoptioner er begrænset til størrelsen på præmien, du har betalt for optionen, plus eventuelle handelsomkostninger.

På visse optionsmarkeder er det muligt at handle optioner på margin, hvilket betyder, at du kun behøver at stille en andel af prisen på optionen i margin/sikkerhed for at kunne købe en option. I disse situationer kan du senere blive bedt om at indbetale yderligere margin/sikkerhed op til den samlede værdi af optionspræmien. Hvis du ikke indbetaler yderligere margin/sikkerhed efter en sådan forespørgsel, kan dine positioner blive lukket uden yderligere varsel.

Hvis du sælger optioner uden en modsatrettet position i det underliggende valutakryds, påtager du dig en væsentligt højere risiko end ved køb af optioner. Når du sælger en option, er du ansvarlig for at stille tilstrækkeligt med sikkerhed til at dække eventuelle tab på positionen. Tabet kan overstige den oprindelige præmie, som sælgeren modtager i forbindelse med salget af optionen.

Ved at sælge en option påtager du dig en forpligtelse til at købe eller sælge det underliggende aktiv på strike-kursen, hvis optionen udnyttes på udløbstidspunktet. Hvis du allerede har en modsatrettet position i det underliggende valutakryds, er din risiko begrænset.

Hvis du ikke allerede har en position i det underliggende kryds, kan din risiko være ubegrænset. Kun erfarne investorer bør overveje at sælge optioner uden en modsatrettet position i det underliggende valutakryds.

Danske banker er forpligtet til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes detailkunder, afhængigt af produktets kompleksitet og risiko som enten grøn, gul eller rød. For mere information, klik her 

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.