Margin-/sikkerhedskrav på valutaoptioner

Vanilla optioner marginkrav

Valutaoptioner

Med valutaoptioner har du mulighed for at sammensætte forskellige strategier med forskellige risikoprofiler. Derfor adskilles der i beregningen af margin-/sikkerhedskrav mellem forskellige optionsstrategier. 

For optionsstrategier med ubegrænset risiko, anvendes margin-/sikkerhedskravet på det underliggende valutakryds til at beregne margin-/sikkerhedskravet på optionspositionen. Hvis der ikke findes et specifikt margin-/sikkerhedskrav på det underliggende valutakryds, vil beregningen blive baseret på det højeste margin-/sikkerhedskrav i de valutaer i det underliggende kryds.  

Beregning af margin-/sikkerhedskrav på valutaoptioner

Margin-/sikkerhedskrav på positioner i valutaoptioner beregnes for hvert valutakryds, hvilket sikrer at beregningen foretages korrekt i henhold til den samlede eksponering og udløbsdato.

Den øvre grænse for margin-/sikkerhedskravet for hvert valutakryds er defineret som den højeste eksponering på tværs af alle valutapositioner ganget med det gældende margin-/sikkerhedskrav for en spot position med den samme eksponering. Denne beregning medtager også potentielle effekter af positioner i valutaoptioner, valuta spot og valutaterminskontrakter.  

For strategier med begrænset risiko, f.eks. en short position i et call spread, beregnes margin-/sikkerhedskravet som det maksimale tab i forbindelse med positionen. 

For strategier med ubegrænset risiko, f.eks. en naked short position, beregnes margin-/sikkerhedskravet som det totale nominelle beløb ganget med det gældende margin-/sikkerhedskrav for en spot position. 

For positioner i valutaoptioner anvendes den niveaudelte beregning af margin-/sikkerhedskrav udelukkende, såfremt hele eller dele af strategiens samlede margin-/sikkerhedskrav afhænger af margin-/sikkerhedskravet på en spot position i det underliggende valutakryds. Såfremt margin-/sikkerhedskravet derimod udelukkende afhænger af det maksimale tab i optionsstrategien, anvendes den niveaudelte beregning ikke. 

De gældende niveauer for margin-/sikkerhedssatserne er baseret på den samlede eksponering i USD. Desto højere den nominelle eksponering, desto højere vil margin-/sikkerhedskravet på positionen potentielt være. De niveaudelte margin-/sikkerhedssatser beregnes for hvert valutakryds.

Klik her for yderligere oplysninger og mere detaljerede eksempler med valutaoptioner (Appendix II).


Eksotiske optioner

Touch optioner

Selvom Touch optioner ikke er margin produkter, vil positioner i disse have indflydelse på ”Tilgængelig for margin handel”, som det ses i din kontooversigt.

Såfremt du i forvejen har positioner i marginprodukter, vil din udnyttelse af margin stige, når du køber positioner i Touch Optioner.

Bemærk, at før du åbner en Valuta Optionsposition, vil et tjek blive udført for at sikre, at du ikke overskrider margingrænsen på 100% udnyttelse.

Risikoadvarsel for handel med valutaoptioner

En option er kategoriseret som et rødt produkt, idet den vurderes som et investeringsprodukt med høj kompleksitet og høj risiko.


Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes til detailkunder, som grønne, gule eller røde, på basis af produktets kompleksitet og risiko.

Din browser kan ikke vise websiden korrekt

Vores hjemmeside er blevet optimeret og bruger nu iOS 9.X og IE10 eller nyere. Hvis du bruger et ældre system eller en anden browser, kan vores hjemmeside se anderledes ud. For at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at opdatere din browser eller dit system.