7 måder at beskytte dig mod markedsuro 7 måder at beskytte dig mod markedsuro 7 måder at beskytte dig mod markedsuro

7 måder at beskytte dig mod markedsuro

Thought Starters 8 minutter at læse

Saxo Bank

Oversigt:  Investorerne stoler ikke på de nuværende prisniveauer i markedet. Det fremgår af en undersøgelse foretaget af Saxo Bank for nylig. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er tiden til at sælge sine positioner, men det er værd at overveje, om ens portefølje kan bruge lidt ekstra beskyttelse.


Herunder gennemgår vi en række strategier til at bruge optioner til at beskytte sine investeringer. Idéerne herunder er selvfølgelig kun aktuelle, hvis du tror på, at dine positioner vil stige i værdi på den lange bane. Hvis du forventer, at kurserne vil falde og forblive lavere end i dag over de kommende år, bør du sælge dine positioner.

Strategi 1: “Cash is king”
Dan dig et overblik over din samlede portefølje og glem den oprindelige anskaffelseskurs – i princippet begynder du forfra med dine investeringer hver dag. Kig derimod på den samlede værdi af din konto og læg det til grund for, hvordan du vil gribe det an. Husk, at frasalg af en enkelt position i princippet ikke ændrer din samlede kontoværdi (bortset fra eventuelle transaktionsomkostninger). Du kan betragte din samlede kapital som den kollektive værdi af hhv. positioner og kontanter, og med denne tilgang undgår du at blive distraheret af enkelte positioner og kontantbeholdninger.

Kig derfor på din konto og stil dig selv spørgsmålet: Hvis hele værdien af min portefølje var i kontanter, og jeg skulle til at investere forfra – ville min portefølje så ende med at se præcis sådan ud? Hvis du er tilfreds med din nuværende portefølje, behøver du ikke at gøre mere. Hvis ikke, bør du rette til, så du bliver mere tryg ved sammensætningen. Den hurtigste måde er at ændre fordelingen fra aktier (eller andre aktivklasser) til kontanter. Halverer du din eksponering, halverer du også din risiko.

Strategi 2: Udskift aktier med langsigtede købsoptioner
Hvad er fordelen ved denne strategi? Når du køber en købsoption – en såkaldt ”call-option” – betaler du en præmie. Denne præmie er til gengæld også det eneste, du risikerer at tabe. Køber du en aktie til 100 kr., kan du i princippet tabe 100 kr. Du kan også køb en call-option på aktien til en lidt lavere kurs og begrænse din risiko.

Lad os tage et eksempel. Køber du en call-option med en løbetid på 2 år, hvor aktiekursen er sat til 80 kr., har du i løbet af de kommende to år ret til at købe aktien til 80 kr. Den pris, du kan købe aktien til, kaldes strike-prisen. Her vil du betale en mindre præmie for selve optionen – f.eks. 24-26 kr., afhængigt af transaktionsomkostninger – hvilket så vil være det højeste beløb, du risikerer at tabe. Hvis du ejer aktierne, og kursen falder fra 100 kr. til 50 kr., vil du have tabt 50 kr. Din call-option vil naturligvis også falde i værdi til eksempelvis 10-15 kr., men tabet her er derfor kun de 10-15 kr. op til prisen på optionen. Samtidig vil du fortsat tjene på selve aktien, hvis kursen stiger.

Strategy 3: Erstat en del af dine aktiebeholdning med salgsoptioner 
Forestil dig, at du ejer 1000 aktier, der koster 200 kr. stykket. Selvom du fortsat tror på virksomheden på den lange bane, kan du se, at aktiekursen følger med, når hele markedet falder. Samtidig kan du se dystre tegn for markedet som helhed i horisonten. En mulighed her er at sælge halvdelen af dine aktier og samtidig sælge 5 såkaldte ”put-optioner” – det er en salgsoption, der giver køberen ret til at sælge sine aktier til en på forhånd fastsat pris. Hvis du sælger put-optioner en smule under den nuværende aktiekurs, giver det dig to mulige udfald: Hvis aktiekursen stiger, tjener du på de 500 aktier, du stadig ejer. Derudover vil du tjene præmien på de put-optioner, du har solgt, da de blot vil udløbe af sig selv. Hvis aktiekursen derimod falder, vil du som sælger af put-optionen være forpligtet til at købe aktierne til den fastsatte pris. Det betyder dog samtidig, at du køber aktierne tilbage til en lavere kurs end den, du solgte dem til – dermed udlignes noget af det tab, du havde oplevet, hvis du blot havde beholdt aktierne.

Strategi 4: Sælg call-optioner på aktier i din portefølje 
Hvis du sælger en call-option, påtager du dig pligten til at levere aktierne til en fastsat pris. For mange investorer kan det føles mærkeligt, da det kan begrænse den potentielle upside i en aktiebeholdning. Spørgsmålet er dog, om det reelt er tilfældet. Lad os forestille os, at en aktie handles til 100 kr., og du kan sælge call-optioner med en strike-pris på 110 kr. til 10 kr. pr. styk. Hvis du sælger optionen – der typisk er på 100 aktier pr. call-option – har du en buffer på 10 kr. pr. aktie. Det er selvfølgelig ikke nok, hvis aktien falder f.eks. 50%, men det er bedre end at absorbere hele kursfaldet. Og hvis aktiekursen stiger, kan du gøre en af to ting: Du kan enten gøre ingenting og sælge aktierne til den aftalte pris på 110 kr. pr. aktie. Det vil i praksis være 120 kr. pr. aktie, da du allerede har modtaget 10 kr. for selve optionen.

Hvis du ikke ønsker at afhænde dine aktier, kan du ”rulle” optionen til en højere strike-pris – det vil sige, at du fornyer optionen med en højere strikepris. Det gør man, når aktien når den fastsatte strike-pris, hvilket kaldes, at optionen nu er ”at the money”. Hvis vi holder fast i eksemplet herover, vil en aktiekurs på omkring 109 kr. betyde, at man bør overveje at rulle sin option. Når man fornyer optionen, mens aktiekursen er lige omkring strikeprisen, vil man billigere kunne tilbagekøbe en option på den nuværende pris, end den man kan sælge den til. En ny option med en strikepris på 120 kr. og længere løbetid vil altså kunne købes billigere end det, du skal betale for at ”slippe ud af” den oprindelige option med strikepris på 110 kr. Denne manøvre kan du gentage, så længe det passer ind i din strategi.

Strategi 5: Beskyt dine aktiepositioner ved at købe salgsoptioner
Når man køber en salgsoption – en såkaldt ”put-option” – har man retten til at sælge den underliggende aktie til strikeprisen, indtil optionen udløber. Mange investorer dropper dog put-optionerne, fordi de kan virke dyre. En put-option med en strikepris på den nuværende aktiekurs kan sagtens koste 8-10% af aktiekursen, og i volatile markeder kan procentsatsen være endnu højere. At købe puts er derfor en mulighed for at beskytte sin portefølje, om end det er en dyr løsning. En lidt billigere løsning vil være at købe en såkaldt put spread i stedet for en almindelig put-option. Her er indsatsen lavere, mens beskyttelsen også er mere begrænset.

En vej omkring den høje pris for beskyttelsen er at kombinere Strategi 4 og 5 – det kaldes en ”collar.”

Strategi 6: Beskyt dine aktiepositioner med en collar
Denne strategi sælger du en købsoption med en strikepris på den nuværende aktiekurs – en ”On the money” strikepris. Indtægten bruger du så på at købe en salgsoption – en put-option. Det betyder, at du er forpligtet til at overdrage aktien til den fastsatte pris i call-optionen, men samtidig også fastholder retten til at sælge den til en fastsat pris i put-optionen. På den måde begrænser du både upside og downside for positionen – dette er en solid strategi for investorer, der ønsker at begrænse deres risiko.

Strategi 7: Sælg både købs- og salgsoptioner
Dette er en kombination af Strategy 3 og 4. Hvis vi tager afsæt i en beholdning på 1000 aktier, fungerer det således: Du sælger 500 aktier (halvdelen af din position), og sælger samtidig 5 put-optioner (på 100 aktier pr. stk.) med en lavere strikepris og yderligere 5 call-optioner med en højere strikepris. Indtægten fra både call- og put-optionerne fungerer som en buffer imod mindre kursfald for dine aktier. Men husk stadig, at hvis du ikke tror på aktierne på lang sigt og forventer kraftige kursfald, bør du sælge hele din beholdning.

Med denne strategi er du positioneret som følger: En langsigtet investering i halvdelen af de aktier, du oprindeligt ejede, en forpligtelse til at købe aktierne til en lavere pris end den nuværende og en forpligtelse til at overdrage aktierne til en højere pris en den nuværende.

Hvis aktiekursen falder, vil du være forpligtet til at købe 500 aktier tilbage til en markant lavere kurs end den, du solgte dem til. Hvis aktiekursen stiger, kan du enten ”rulle” call-optionen som beskrevet i Strategi 4 eller overdrage aktierne til den strikepris, du solgte optionerne til.


Til sidst: Hold dig inden for dit eget budget – især når du sælger put-optioner
Hvis du følger strategien med at sælge put-optioner for at sikre præmien uden reelt at ville købe de underliggende aktier, så sørg for at holde styr på ordrestørrelserne. Det sker desværre ofte, at investorer kun kigger på marginkravene forbundet med at sælge optionerne uden at holde øje med den reelle risiko, de påtager sig. Hvis en aktie koster 100 kr., kan marginkravet forbundet med at sælge en put-option være omkring 1500 kr. Dette kan medføre, at investorer sælger for mange put-optioner, fordi de uden problemer kan leve op til marginkravene. Det er heller ikke noget problem, hvis aktiekursen forbliver stabil eller stiger. Men falder markedet, kan det være et dyrt fejltrin. Det er først, når markedet virkelig falder, ens reelle eksponering kommer frem i lyset. Så hold dig inden for dit budget, især hvis du sælger put-optioner. Kig ikke på marginkravene – kig på den underliggende eksponering.

Kort fortalt giver optioner masser af muligheder for at samle, beskytte eller generere afkast. Men sørg for, at du forstår risici og muligheder til bunds, før du kaster dig ud i en af de ovenstående strategier.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.