WEALTH MANAGEMENT

Din formue skal have frihed til at vokse 

Wealth Management henvender sig til formuende personer, deres familier, til investeringsselskaber og Family Offices. Man kan betragte det som vores tilbud om at give rådgivning og sparring på forvaltning af formuer både langsigtet og konservativt. Det er vores mål at tilbyde ekspertise i topklasse inden for investeringer. 

*Vi anbefaler, at du tager en egnethedstest inden mødet.

Det handler om, hvordan livet skal leves

Det handler om, hvordan livet skal leves

For de fleste formuende familier er der et overordnet ønske at bevare formuen, så den kan gives videre til næste generation. De fleste familier vokser med tiden, og det stiller i sagens natur store krav til formueplejen.  

Det er et kæmpe ansvar, og for de fleste kræver det en langsigtet rådgivning og et helt specielt tillidsforhold til deres økonomiske rådgiver. Det handler om balancen mellem de økonomiske mål, man stiller sig for, og hvordan man ønsker at leve sit liv fri af økonomiske bekymringer. Man skal altså bestræbe sig på at sætte sig nogle livsmål og efterleve dem. 

Derfor er vores udgangspunkt en holistisk tilgang til formueplanlægning med fokus på den enkelte kundes mål og drømme - selvfølgelig med udgangspunkt i det økonomiske råderum.  
 
Transparens og indsigt i netop dine visioner og drømme er fundamentet for at skabe en skræddersyet plan, der får dig i mål. 

Velkommen til Saxo Bank Wealth Management

Grundstenen i samarbejdet med vores kunder er bygget på respekt, tillid og empati. Vi gør alt for, at du som vores kunde føler dig hørt, således vi bedst kan forstå dine mål. På baggrund af vores kundedialoger, skræddersyr vi dig en løsning med udgangspunkt i netop dine mål og behov. Vi tager naturligvis højde for dit likviditetsbehov, din risikovillighed og den investeringsmæssige tidshorisont.

Vi sælger aldrig egne fonde eller produkter, men skaffer kun det bedste udefra, som kan gavne vores kunder og deres familier gennem generationer.

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen til et langt, godt og på alle måder givende samarbejde.

Thomas Dam
Kundedirektør Wealth Management

En tæt og tillidsfuld dialog definerer den gode rejse

En tæt og tillidsfuld dialog definerer den gode rejse

At investere er i høj grad en temperamentssag. Nogle af vores kunder ønsker en konservativ bevaring af formuen, andre en mere aktiv forvaltning og dermed mere risikobetonede investeringer. 
 
Med andre ord er nogle mere interesserede i selv at foretage deres dispositioner, mens andre ønsker mere rådgivning og forvaltning. Det ene ikke mere rigtigt end det andet.

Med det som udgangspunkt afstemmer vi sammen forventningerne til hinanden.

Vi fokuserer på den langsigtede tilgang til investeringer, idet vi skaber relationer, der giver mulighed for at varetage kundens behov i flere generationer. 
 
For at blive lidt klogere på det enkelte menneske, laver vi sammen en vurdering af den ønskede risikoprofil og de overordnede investeringsmål. Vi gennemgår regelmæssigt din plan for at sikre, den er opdateret og klar til de udfordringer eller muligheder, der uvilkårligt opstår som investor.

Hvad er din investeringsprofil? 
Dine behov - vores løsninger 

Det er vigtigt, vi kender til dine behov, din forhåndsviden og din økonomi, før vi begynder at investere, således vi kan udarbejde din risikoprofil. 
 
For at opnå et så konstruktivt og succesfuldt introduktionsmøde opfordrer vi derfor dig til at tage egnethedstesten, som gør det muligt for os at kortlægge, hvordan en løsning kan se ud, og hvad vi kan tilbyde dig inden for finansiel planlægning og rådgivning i forbindelse med porteføljepleje.

Svarene, vi får fra testen, bruges ligeledes til at rådgive dig fremadrettet i overensstemmelse med bekendtgørelsen om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. 

Dine svar gør det nemlig muligt for os at vurdere, hvilke typer af værdipapirer, der kan være hensigtsmæssige at handle for dig eller dit selskab - ud fra din erfaring med investeringer og dit kendskab til de risici, der er forbundet med de enkelte værdipapirer.

icon - info btn updatedMinimum kontoopstart: 25 millioner DKK

Investeringsfilosofi
og -koncept 

Wealth Management er et specialtilbud til velhavende enkeltpersoner, deres familier, investeringsselskaber og Family Offices m.m. med en formue på mere end 50 mio. kr. - heraf 25 mio. kr. i frie midler (minimum kontoopstart), der ønsker at modtage rådgivning og sparring på forvaltning af deres formue. 
 
Vores filosofi er løbende at servicere vores kunder med de højeste standarder for kvalitet og ekspertise inden for investeringer, der primært er formuebevarende.

Saxo Wealth Management har til formål at levere det højest risikojusterede nettoafkast efter omkostninger.

Vores investeringstilgang bygger på et fundament af klassiske dyder med udgangspunkt i moderne investeringsteori og fundamentale makrofaktorer.  
 
Vi tager altid udgangspunkt i kundens behov, risikoprofil og investeringsmæssige tidshorisont. 
 
Vi er med andre ord en langsigtet investeringspartner, der arbejder med at forbedre afkastet - og samtidig har vi fokus på at minimere risici ved løbende at tilpasse porteføljen i forhold til den nuværende og forventede økonomiske situation og markedsforholdene.

Din investeringsprofil

Hvordan vi kan hjælpe dig

Vores koncept er helhedsorienteret formuerådgivning og kapitalstyringsløsninger.  
 
Vi ønsker at være den foretrukne finansielle sparringspartner, for dem der vægter professionel, uvildig rådgivning og investering højt.  
 
Dine behov og ønsker er vores udgangspunkt.  
 
Derfor benytter vi manager selection i vores rådgivning. Vi tror på, at der skabes merværdi ved at have adgang til markedets absolutte topforvaltere rundt om i verden inden for alle aktivklasser.  
 
Vi er 100% uafhængige i vores valg af forvaltere - om det er aktivt forvaltet fonde, danske investeringsforeninger, kapitalforeninger eller passive ETF’er. 
 
Derfor vælger vi kun dem, vi vurderer, er dygtigst, og som kan skabe størst værdi for dig som kunde og har et langsigtet stabilt afkast for øje. 
 
Ud over adgang til et bredt udvalg af fonde og konkurrencedygtige priser, således dine omkostninger minimeres, får du som kunde i Wealth Management også adgang til din egen trader på trading floor og mulighed for sparring med bankens strateger inden for alle aktivklasser.  
 
Med andre ord; vi stiller hele holdet af professionelle folk til rådighed for dig som Wealth Management-kunde.  
 
Du bliver også inviteret til VIP-events, både faglige, der kan skabe værdi, samt sociale arrangementer, hvor du bl.a. vil møde andre ligesindede Wealth Management-kunder.

Et rådgivningsmandat er på alle måder et fantastisk afsæt for din personlige formueforvaltning.  
 
Du får din egen primære kontaktperson, som er certificeret formuerådgiver. Din rådgiver vil bistå dig med ærlig, transparent og individuel rådgivning, og rådgiveren vil være let tilgængelig.  
 
Du vil få en uvildig og objektiv vurdering af dine investeringer, og du vil blive rådgivet om, hvor du kan minimere dine omkostninger samt modtage anbefalinger til finansielle produkter, der matcher dem, du allerede har i søgelyset eller ønsker i din portefølje jf. din risikoprofil.  
 
Du får alle muligheder for at blive en bedre investor sammen med os. Du får adgang til et bredt udvalg af finansielle produkter på verdensmarkedet til konkurrencedygtige priser, og det betyder i praksis mere end 40.000 finansielle produkter globalt. 
 
Rådgivningsløsningen giver altså næsten ubegrænsede muligheder.

Execution Only er løsningen for de kunder, der kommer med egen rådgiver, eller som selv ønsker at styre egen portefølje. Det kan typisk være et Family Office, hvor der allerede findes en strategi omkring portefølje og investeringer, men hvor man ønsker Wealth Management som sin professionelle serviceenhed og til sparring - dog uden direkte rådgivning. 
 
Man kan altid få en dialog med os og en vidensdeling om, hvilke muligheder der er i markedet, men ikke en direkte rådgivning. Vi hjælper med alt, der er muligt inden for den ramme med forbehold for, der dog er nogle fonde, vi ikke kan tilbyde, idet de er forbeholdt rådgivningskunderne.

Vores værdier er ikke til diskussion

I Wealth Management arbejder vi med nøje definerede værdier for os som rådgivere og i vores relationer til kunden. At forvalte andres penge er en tillidssag - og det er os magtpåliggende at leve op til den tillid på en værdig og etisk måde.

 • Integritet

  Vi bestræber os på at servicere det enkelte menneske med 100% integritet. Det er altafgørende for os, at vi altid holder vores løfter og tilgår ethvert engagement med ærlighed og transparens. 

 • Ordentlighed

  Ordentlighed er et nøgleord, når vi leverer resultater. Det siger sig selv, at netop formueforvaltning stiller de største krav til alle implicerede. 

 • Passion og fokus

  Vi fokuserer altid på vores kunder og stræber efter at gøre dem tilfredse. Det kræver i sagens natur, at vi altid arbejder både disciplineret og passioneret. 

 • Uvildig og uafhængig

  Vi udvælger og arbejder med eksterne porteføljeforvaltere i Wealth Management, så din formue bliver forvaltet af de bedste fagfolk i verden. 

Wealth Management
-rådgivere 

Vores rådgivere forstår dig som det menneske, du er - og den familie, du er en del af. Af samme grund går vi til opgaven med den største integritet, respekt, empati og ordentlighed.  
 
Vi er meget stolte af de mangeårige relationer, vi gennem årene har udviklet til flere af vores kunder og deres familier. 
 
Vores rådgivere forstår at afstemme forventninger med kunderne. Kunden definerer målet med investeringerne, og rådgiverne den finansielle planlægning, således familien opnår den økonomiske vinding i generationer.

Her er nogle af dem, du kan møde:

 • Thomas Dam

  Kundedirektør

  Thomas har været i Saxo Bank siden foråret 1993 og er i dag chef for Wealth Management. 
   
  Han har 30 års brancheerfaring inden for børshandel og rådgivning af Private Banking-kunder, formueforvaltningskunder og finansielle institutioner verden over.  
   
  De seneste 16 år har Thomas været med til at opbygge det, man kunne kalde Saxo Bank Wealth Management 2.0, idet første version i 2018 blev solgt til en anden bank. 
   
  Det nuværende koncept var oprindelig rettet mod pensionskasser og større virksomheder, men er nu tilgængeligt for privatpersoner med en større formue. 
   
  Thomas er fuldt certificeret rådgiver.

 • Julius Peter Justesen

  Relationship Manager

  Julius kommer med en baggrund som tidligere porteføljeforvalter og hedge fund trader. Han har 8 års brancheerfaring med at udvikle og eksekvere strategier omkring investering for både private personer og virksomheder. 
   
  Julius har tidligere serviceret vores private investorer samt samarbejdspartnere og været et bærende element i serviceringen af Saxo Banks Wealth Management-kunder via Saxo Banks Client Service afdeling. 
   
  Han har en MSc. Finance fra Business School Lausanne i Schweiz og er fuldt certificeret rådgiver. 

 • Vejen frem til vores samarbejde

  1. Book et møde med os

  Tag gerne en test inden, så vi kan forberede os til vores møde med dig. På mødet gennemgår vi blandt andet dine ønsker, din risikoprofil og dine behov.

 • 2. Afholdelse af møde

  En rådgiver afholder derefter et møde med dig, hvor I sammen vurderer hvilke muligheder, der er mest optimale for dig. 

  3. Opstart af samarbejde

  Når du vælger at arbejde med os, sørger vi for at oprette en konto. Herefter starter vi samarbejdet og etablerer porteføljen. 

Spørgsmål og svar om Wealth Management og Formuerådgivning

Formuerådgivning er en service, hvor en professionel rådgiver hjælper dig med at administrere og maksimere din formue. Formuerådgivning omfatter rådgivning om investeringer, skatteplanlægning, pensionsplanlægning, ejendomsplanlægning med mere.

Rådgiveren arbejder tæt sammen med dig for at forstå dine mål og behov og hjælper med at træffe informerede beslutninger om din økonomi.

Enhver, der har betydelige aktiver og økonomiske mål, kan have gavn af wealth management. Wealth management er især nyttigt for personer med høje nettoværdier, iværksættere og virksomhedsejere, der har komplekse økonomiske situationer.

Hos Saxo Bank Wealth Management kræver det en formue på minimum 50 mio. kr. hvoraf 25 mio. kr. i frie midler (minimum kontoopstart).

At arbejde med en rådgiver giver adgang til professionel ekspertise, personlig finansiel planlægning og investeringsstyringstjenester. Rådgiveren hjælper dig med at navigere i komplekse økonomiske beslutninger og skaber en omfattende plan for at opnå dine økonomiske mål.

For at komme i gang kan du planlægge en konsultation med en rådgiver. Rådgiveren vil gennemgå din økonomiske situation og hjælpe dig med at udarbejde en strategi for at nå dine mål. Du kan planlægge et møde med en af vores rådgivere her.

Din plan for formueforvaltning bør gennemgås regelmæssigt, ideelt set årligt eller når der er betydelige ændringer i din økonomiske situation eller dine mål. Dette sikrer, at din plan forbliver i overensstemmelse med dine mål, og at eventuelle nødvendige justeringer foretages rettidigt.

260.000+

Daglige handler

1.000.000+

Kunder

Mere end 750 mia.

DKK i kundeaktiver

Mere end 154 mia.

DKK i daglig handelsvolumen

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.