tilbage
Details Cookies
Danmark
Vigtige oplysninger om marginprodukter

CFD'er er komplekse instrumenter og er forbundet med en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. 70 % af alle detailinvestorer mister penge, når de handler CFD'er via denne udbyder. Du bør overveje, om du har forstået, hvordan CFD'er, valutaprodukter og vores øvrige produkter fungerer, og om du har råd til at løbe risikoen for at miste dine penge.

Cookiepolitik

Dette websted anvender cookies for at tilbyde dig en bedre oplevelse, når du browser på webstedet, ved at aktivere, optimere og analysere driften af webstedet samt for at levere personligt tilpasset annoncer og give dig mulighed for at oprette forbindelse til sociale medier. Ved at vælge "Acceptér alle" giver du samtykke til brugen af cookies og den relaterede behandling af personoplysninger. Vælg "Administrer samtykke" for at administrere dine indstillinger for samtykke. Du kan til enhver tid ændre dine indstillinger eller trække dit samtykke tilbage via siden om cookiepolitik. Læs vores cookiepolitik her og vores persondatapolitik her

Se juridisk menu

Ansvarsfraskrivelse for SaxoSelect

Saxo Bank A/S (herefter "Saxo Bank") fremsætter ingen erklæringer eller garantier med hensyn til det faktiske afkast af handler, der er udført på vegne af investor gennem SaxoSelect. Saxo Bank udfører automatisk handler på vegne af investor, som er i overensstemmelse med de handler, der udføres i henhold til en strategi. Nogle strategier har inkorporeret gearing som følge af anvendelse af marginprodukter og en høj grad af skøn og eksponeringer mod individuelle værdipapirer og aktivklasser, og handel gennem SaxoSelect kan således indebære betydelige risici. Det indbyggede investeringsværn er udviklet til at begrænse eventuelle tab, men er ikke en garanti for, at investor kun kan miste det beløb, som han eller hun har fastlagt på forhånd. Investeringsværnet finder kun anvendelse for marginprodukter, ikke kontante midler, såsom aktier, obligationer og ETF'er.

Al investering indebærer risici og kan medføre både gevinst og tab. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge meget og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at sikre, at han eller hun forstår og kan påtage sig risiciene, før investeringen, salget eller transaktionen gennemføres.

Tidligere afkast udgør ingen retningslinje for fremtidige afkast og bør ikke være den eneste faktor, investor tager i betragtning ved valg af en investeringsportefølje eller en ETF. Kursen på investeringer kan stige og falde, og investor får måske ikke det investerede beløb tilbage. Dine indtægter er ikke faste, men underlagt udsving. Værdien af investeringer, der medfører eksponering til udenlandsk valuta, kan påvirkes af udsving i valutakursen. Bemærk, at niveauerne og grundlaget for, samt fritagelse for, beskatning kan ændre sig.

Saxo Bank kan ikke holdes ansvarlig for (i) tab, som en investor måtte pådrage sig som følge af handel og transaktioner foretaget af Saxo Bank i henhold til fuldmagten samt betingelserne for SaxoSelect ("Betingelserne"); (ii) eventuelle tab, som investor måtte pådrage sig som følge af eller i forbindelse med, at Saxo Bank stiller SaxoSelect til rådighed i henhold til Betingelserne, medmindre og i det omfang investor pådrager sig et sådant tab som følge af Saxo Banks grove uagtsomhed eller forsætlige forsømmelser; (iii) tab som følge af handlinger, som Saxo Bank har foretaget på grundlag af sine rettigheder i henhold til Betingelserne; (iv) eventuelle følgeskader eller andre indirekte tab (herunder tab af gevinst og tab af goodwill), som investorer måtte pådrage sig, uanset om dette sker som følge af Saxo Banks uagtsomhed eller ej; eller (v) eventuelle tab, der overstiger Saxo Banks indtjening på investors investeringskonto/konti for enhver 12-måneders periode forud for investors fremsættelse af krav mod Saxo Bank.

Morningstar Investment Management Europe Ltd ("Morningstar") er på tilsvarende måde ikke ansvarlig for tab som anført ovenfor. Morningstars udvælgelse af aktier til Saxo Morningstar Moat-porteføljen, der forvaltes af Saxo Bank, finder sted i henhold til en kontrakt om levering af en rådgivningsservice om porteføljemodeller udelukkende til Saxo Bank og bygger på visse interne antagelser. Morningstar har ved udarbejdelsen af modellens indhold ikke taget højde for indholdets egnethed i forhold til individuelle behov og risikotolerancer for alle investorer. Skønsmæssig anvendelse af modellen er Saxo Banks ansvar. Morningstars model er således kun beregnet som information og skal ikke opfattes som investeringsrådgivning eller et tilbud om salg eller en opfordring til at afgive tilbud om køb af de nævnte værdipapirer.

Morningstars navn og logo er registrerede varemærker tilhørende Morningstar, Inc. og tilknyttede virksomheder ("Morningstar") og anvendes under licens. Morningstar er ikke tilknyttet Saxo Bank. Morningstar fremsætter ingen erklæringer eller garantier med hensyn til hensigtsmæssigheden af at investere i produkter, porteføljer og tjenester udbudt af Saxo Bank eller Saxo Banks tilknyttede virksomheder. Morningstar har ingen forpligtelse og intet ansvar i forbindelse med drift, marketing, distribution og salg af produkter, porteføljer og tjenester udbudt af Saxo Bank eller Saxo Banks tilknyttede virksomheder, ligesom Morningstar ikke har nogen forpligtelse eller noget ansvar over for Saxo Banks kunder.

BlackRock er på tilsvarende måde ikke ansvarlig for tab som beskrevet ovenfor. BlackRocks indsigter og data, som anvendes af Saxo Bank til at sammensætte investeringsporteføljer, er baseret på bestemte interne antagelser, og BlackRock har ved udarbejdelsen af indholdet af sine indsigter og data ikke taget højde for individuelle behov og risikotolerancer for alle investorer. BlackRocks indsigter og data er derfor kun beregnet som information og skal ikke opfattes som investeringsrådgivning eller et tilbud om salg eller en opfordring til at afgive tilbud om køb af de nævnte værdipapirer. BlackRocks indsigter og data er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til fremme af investeringsanalysers uafhængighed og er ikke underlagt forbud mod handel forud for formidlingen af de indsigter og data, der leveres til Saxo Bank, og betragtes som sådan som markedsføringsmæssig kommunikation til Saxo Bank.

iShares® og BlackRock® er registrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc. og tilknyttede virksomheder ("BlackRock") og anvendes under licens. BlackRock er ikke tilknyttet Saxo Bank. BlackRock fremsætter ingen erklæringer eller garantier med hensyn til hensigtsmæssigheden af at investere i produkter, porteføljer og tjenester udbudt af Saxo Bank eller Saxo Banks tilknyttede virksomheder. BlackRock har ingen forpligtelse eller noget ansvar i forbindelse med drift, marketing, distribution og salg af produkter, porteføljer og tjenester udbudt af Saxo Bank eller Saxo Banks tilknyttede virksomheder, ligesom BlackRock ikke har nogen forpligtelse eller noget ansvar over for Saxo Banks kunder.

Politik for aktivt ejerskab for SaxoSelect

Saxo Bank anser sig selv for at have en vigtig forpligtelse til at beskytte investorers interesser. En del af vores rolle som porteføljemanager er at samarbejde med investeringsselskaber for at sikre, at sådanne selskaber handler i aktionærernes bedste interesser. Det er dog vigtigt at bemærke, at vi ikke er en ’aktivistisk’ aktionær, da Saxo Bank aldrig bliver en væsentlig aktionær i investeringsselskaberne. Når Saxo Bank har mulighed for at stemme elektronisk, vil vi handle i den bedste interesse i henhold til investeringsstrategien baseret på analyser foretaget af vores strategiforvaltere. Hvis vi nogensinde bliver bedt om at stemme på vegne af vores kunder under omstændigheder, hvor vi ikke er stand til at håndtere en eventuel interessekonflikt, undlader vi at stemme. Vi mener, at ved at have denne tilgang kan den berørte part (i tilfælde af undladelse at stemme), varsle sin bestyrelse på forhånd om vores politik, så eventuelle stemmestatistikker kan blive tilpasset i overensstemmelse hermed. 

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.