select_balanced select_balanced

Vyvážená portfolia SaxoSelect

Vyvážená portfolia SaxoSelect představují výbornou volbu pro dlouhodobé investory, kteří hledají alternativu k investování svépomocí.

Naše vyvážená portfolia vám nabídnou snadný přístup k profesionální a inteligentní správě portfolia již od 10 000 EUR. Stačí si vybrat ze tří profilů rizika a můžete investovat do diverzifikovaného portfolia obsahujícího více tříd aktiv a spravovaného společností Saxo za pomoci iShares ETF a investičních průzkumů společnosti BlackRock.

* Nyní k dispozici v následujících zemích:
Dánsko, Finsko, Itálie, Nizozemí, Norsko a Švédsko.

10

Silné partnerství

BlackRock je globální špička v oboru správy investic, řízení rizik a poradenských služeb pro instituční a retailové klienty. Dne 30. června 2016 měla společnost BlackRock ve správě majetek ve výši 5,1 bilionu dolarů. Společnost BlackRock pomáhá klientům na celém světě splňovat cíle a překonávat výzvy prostřednictvím řady produktů, která zahrnuje oddělené účty, vzájemné fondy, iShares® (fondy obchodované na burze) a sloučené investice. 

Již více než dvacet let působí společnost Saxo Bank jako světový lídr v oblasti online financí. Během této doby se podílela na určování podmínek a posouvání hranic v tomto oboru. Hlavním zájmem vždy byla demokratizace finančního odvětví – poskytování přístupu ke špičkovým řešením širšímu okruhu zájemců.

Vyvážená portfolia Saxo sestavená ve spolupráci se společností BlackRock představují další milník. Technologie nám umožňuje nabízet výhody profesionální správy portfolia při investicích již od 10 000 EUR.

Partnerství se společností BlackRock
Vyberte si portfolia, která jsou pro vás optimální.
Vyberte si portfolio, jaké je pro vás optimální.

Díky technologiím a odborným dovednostem společnosti Saxo při správě aktiv a údajům, nástrojům a prozíravosti společnosti BlackRock je nyní profesionální portfoliové investování dostupné již od částky 10 000 EUR.

Získejte přístup k aktivně spravovanému, široce diverzifikovanému řešení zahrnujícímu více tříd aktiv za jasnou a konkurenceschopnou cenu. Řešení využívá stejnou metodiku a znalosti jako některé z největších portfolií na světě. Jeho součástí je pravidelné upravování poměrů, aktivní dovažování na úrovni portfolia i tříd aktiv a profesionální řízení rizik.

Defenzivní portfolio

Opatrný investiční profil pro ty, jejichž tolerance rizika ztráty kapitálu a tržních fluktuací je spíše konzervativnější, ale kteří současně požadují určitý dlouhodobý růst. Požadovaného výsledku se dosahuje pomocí relativně nižší expozice akciovým trhům a netradičním investicím a relativně vyšší expozicí dluhopisům.
Zjistit více Investovat

Umírněné portfolio

Vyvážený investiční profil pro ty, jejichž tolerance rizika ztráty kapitálu a tržních fluktuací je spíše umírněná, ale kteří současně požadují v dlouhodobém horizontu vyšší růstový potenciál svého portfolia. Požadovaného výsledku se dosahuje pomocí expozice akciovým trhům a netradičním investicím, který zde bývá obvykle trochu vyšší než expozice dluhopisům.
Zjistit více Investovat

Agresivní portfolio

Dobrodružnější investiční profil pro ty, jejichž tolerance rizika ztráty kapitálu a tržních fluktuací je vysoká a kteří v dlouhodobém horizontu hledají příležitosti k vyššímu růstu. Expozice akciovým trhům a alternativním investicím obvykle představuje základ portfolia.
Zjistit více Investovat

9

Vyvážená portfolia – vysvětlení

Tato portfolia jsou spravována společností Saxo na základě údajů a výzkumu poskytnutých společností BlackRock. Sestávají z ETF iShares, které nabízejí diverzifikaci a optimalizaci nad rámec toho, co může nabídnout většina regionálních bank.

iShares je globální špička v oboru fondů obchodovaných na burzách (ETF) a disponuje více než desetiletými zkušenostmi a nasazením ve prospěch individuálních i institucionálních investorů všech velikostí. Fondy iShares, které globálně obsahují více než 700 fondů zahrnujících více tříd aktiv a strategií a které k 30. září 2016 aktivně spravovaly majetek o hodnotě převyšující 1 bilion amerických dolarů, pomáhají klientům po celém světě budovat základ portfolií, naplňovat konkrétní investiční cíle a implementovat tržní názory.

Fondy iShares stojí na expertním řízení portfolií a rizik společnosti BlackRock, důvěryhodného subjektu spravujícího více prostředků než jakákoli jiná investiční firma.*
 * Údaj vychází z toho, že k 30. červnu 2016 měla společnost ve správě majetek ve výši 5,1 bilionu USD.


Co jsou to vyvážená portfolia?

Profesionální investování

Vaše aktiva budou investována a spravována na profesionální úrovni. Automatické upravování poměrů, přísné řízení rizik a aktivní alokace staví na odbornosti dvou špičkových finančních institucí: Saxo a BlackRock.

Jednoduchý přístup

Jen díky technologiím společnosti Saxo můžete na základě několika jednoduchých úkonů a minimálního vkladu 10 000 EUR získat přístup k investičnímu postupu, který využívají správci některých z největších fondů a penzijních fondů na světě.

Transparentní kontrola

Můžete snadno otevírat či ukončovat investice, jak je vám pohodlné. Fondy iShares ETF jsou absolutně transparentní, což znamená, že znáte přesné expozice.

Transparentní ceny

Přínosem pro vás je jasná cena, u níž se nemusíte obávat skrytých poplatků, které tak často negativně ovlivňují výnosy z investic. Saxo účtuje jediný poplatek ve výši *0,9 % za rok, včetně DPH, neúčtuje žádné obchodní provize ani poplatky za úschovu. 

* Správce ETF účtuje též poplatek za správu aktiv fondu. Tento poplatek se nazývá nákladový ukazatel a odečítá se již z hodnoty aktiva, které má fond v držení, takže cena ETF je již o nákladový ukazatel očištěná. Poplatek za službu se vypočítává ze zavírací hodnoty vyváženého portfolia na konci dne a platí se na konci čtvrtletí. Pamatujte, že když si vyberete vyvážené portfolio, které je denominováno v jiné měně, než jakou má účet, z něhož investici financujete, bude vám účtován ještě poplatek za směnu (0,5 % investované částky na každou směnu).

Silný partner: BlackRock

Silný partner – prokazatelný výkon

Naše špičkové obchodní technologie spolu s investičními nástroji společnosti BlackRock utvářejí postupy, jakými budou lidé v budoucnosti investovat. Společnost BlackRock, největší světový správce aktiv, která má ve správě aktiva ve výši 5,1 bilionu USD, provádí investice jménem velkých institucionálních, stejně jako individuálních investorů.

Naše špičkové obchodní technologie spolu s investičními nástroji společnosti BlackRock utvářejí postupy, jakými budou lidé v budoucnosti investovat. Společnost BlackRock, největší světový správce aktiv, která má ve správě aktiva ve výši 5,1 bilionu USD, provádí investice jménem velkých institucionálních, stejně jako individuálních investorů.

Vytvoření inteligentního portfolia – od porozumění k investicím.

Investiční názory

Průzkumy a analýzy zpracovávají aktuální ekonomické zprávy a informace o vývoji na trzích na investiční názory. Dlouhodobé trendy, strategické uvažování a taktické změny ovlivňují rozhodování i složení portfolia.

Široce diverzifikovaná portfolia se upravují jak na úrovni alokace aktiv (například se dá přednost akciovému produktu před produktem s pevným příjmem), tak na úrovni tříd aktiv (může se dát vyšší váha evropským akciím oproti asijským, případně energetickému sektoru ve srovnání se spotřebním zbožím). Saxo spravuje portfolia s využitím nástrojů, dat a odborných znalostí společnosti BlackRock.

Co ovlivňuje klient

Na vás je rozhodnout, který profil odpovídá vašim potřebám. Máte na výběr opatrnější přístup s vyšší alokací produktů s pevným příjmem, střední profil nebo agresivní portfolio s vysokým podílem akcií. S rostoucím zastoupením akcií roste očekávaný výnos i volatilita. Co je optimální volba, závisí na investičních cílech a vaší ochotě (a schopnosti) podstupovat riziko.

Aktuální složky

Portfolio je sestaveno z iShares od společnosti BlackRock. Tyto ETF jsou diverzifikované, transparentní, likvidní a nízkonákladové. Představují chytrou a efektivní možnost, jak vybudovat vyvážené portfolio, jehož cílem je rozmnožit váš majetek.

Monitorování a správa

Portfolia jsou neustále monitorována, zda v nich nedochází k odchylkám od stanovených parametrů a cílů v oblasti rizik. Během pohybů na trzích se mění i relativní váhy, automaticky se provádí úpravy poměrů. Změníme-li názor, aktivně to promítneme do portfolií s cílem umožnit vám plně využít výhod vývojů na trhu.

Nejčastější dotazy