SAXOSELECT

Commodity Alpha

S touto systematickou komoditní strategií na institucionální úrovni si zajistíte, že obchodování na trzích obstarají vaším jménem skuteční experti.

Diverzifikace

Rozšiřte své portfolio prostřednictvím strategie, která cílí na výnosy bez ohledu na situaci na trhu.

Nenáročnost

Získejte pokročilou strategii s přesvědčivými dosavadními výsledky, která bude k dispozici přímo na vašem účtu Saxo.

Transparentnost

Jednotlivé pozice a výkonnost můžete monitorovat v reálném čase, ať jste kdekoli.

Flexibilita

Prostředky můžete vkládat a vybírat kdykoli – a riziko můžete řídit nastavením investičního štítu. • Systematická komoditní strategie zaměřená na výnosy bez ohledu na situaci na trhu


  Cílem strategie Commodity Alpha je generovat výnosy využíváním nerovnováh v nabídce a poptávce na komoditním trhu. Obchoduje komoditní CFD napříč sektory, mezi něž patří kovy, energie a zemědělské produkty z rostlinné i živočišné výroby.
 • Výkonnost*

  55%

  Celkové výnosy od května 2020 (vznik)

  Rozpis výkonnosti
  OD ZAČ. ROKU: -28%
  ROK 2021: 87.84%
  ROK 2020: 94% **

  * Ke dni 31/07/22.
  Čistá výkonnost včetně "výkonnostního poplatku" vypočteného z výkonnosti od května 2020. Vaše čisté výnosy a zmíněný poplatek se budou lišit také v závislosti na vašem vstupním bodě. 
  Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

  **Od května 2020 do prosince 2020

  Úplný přehled výkonnosti naleznete na produktovém listu.

  Čtvrtletní přehled produktu


 • Konkurenceschopné ceny

  Náklady jsou velmi nízké: servisní poplatek ve výši 0,5 % a výkonnostní poplatek na úrovni 20 %, který se však účtuje jen v případě, že strategie dosáhne kladné výkonnosti.

  Minimální investice je 20 000 USD.

 • Náklady
  Servisní poplatek
  0,5 % ročně
  Výkonnostní poplatek0–20 % ročně
  Pokud vaše portfolio dosáhne nové hodnoty high watermark
  Transakční poplatkyNa úrovni našich sazeb VIP
  V závislosti na konkrétních obchodovaných nástrojích

ikona – aktualizace informacíServisní poplatek a výkonnostní poplatek se strhává čtvrtletně poměrným dílem. Více informací o nákladech na strategii si zobrazíte kliknutím zde.

Poplatky za platformu

Bezplatný přístup ke všem nástrojům pro obchodování

Vstupní ani výstupní poplatky

Vkládání a výběr peněz nebo opuštění strategie – kdykoli a zdarma

Poplatky za úschovu

Žádné poplatky jen za to, že u nás máte peníze

Proč investovat do obchodních strategií?

Proč investovat do obchodních strategií?

Nákup obchodní strategie znamená získání přístupu ke správě aktiv na institucionální úrovni za ceny a při vstupních požadavcích na retailové úrovni.

ikona – černé zaškrtnutí

Přesvědčivé dosavadní výsledky 

Osvědčené strategie s dlouhodobě přesvědčivými výsledky

ikona – černé zaškrtnutí

Neustálý přehled

Kdykoli a odkudkoli můžete vstoupit na svůj účet a zkontrolovat své pozice a výkonnost.

ikona – černé zaškrtnutí

Neustále vše pod kontrolou

Můžete si nastavit investiční štít, který bude u vašich pozic fungovat jako automatizovaný pokyn stop-loss a dodá vám klid.

ikona – aktualizace informacíObchodní strategie spadají do kategorie velmi vysokého rizika. Abychom mohli posoudit, zda pro vás představují vhodný způsob investování, vyžadujeme, abyste před investicí absolvovali rychlý test způsobilosti. Na základě testu se stanoví váš rizikový profil, z něhož se pak odvodí varianty portfolia, které jsou pro vás vhodné.

Začněte investovat ještě dnes

Zaregistrujte se online, ověřte se a vložte prostředky na svůj účet

Absolvujte test způsobilosti pro posouzení vašeho rizikového profilu

Zvolte si obchodní strategii na základě výsledků testu

Nejčastější dotazy

Pokud nemáte Saxo účet, založte si jej a převeďte na něj prostředky, přičemž je třeba vzít v úvahu minimální částku investice požadovanou u portfolia, o které máte zájem. Potom postupujte dle následujících kroků:

1. Spusťte platformu a klikněte na kartu SaxoSelect.
2. Absolvujte test způsobilosti pro určení vašeho rizikového profilu a spravovaných portfolií, která jsou pro vás vhodná.
3. Projděte si varianty portfolií a zvolte jednu kliknutím na tlačítko „Investovat“.
4. Přidejte částku, kterou chcete investovat, a vybrané hodnoty potvrďte.

Pokud již Saxo účet máte, stačí přejít na kartu SaxoSelect na vaší platformě a postupovat podle výše uvedených kroků. Při první investici do spravovaného portfolia bude nutné absolvovat test způsobilosti, což je něco jiného než test vhodnosti (pro samostatné investování).

Náklady závisí na výkonnosti strategie a transakčních poplatcích podkladových nástrojů. Zde je přehled všech zahrnutých poplatků:

Servisní poplatek: Ten vám účtujeme za správu vašich peněz. Jde o roční poplatek, který se strhává čtvrtletně poměrným dílem. Pokud vás zajímá, jak servisní poplatek počítáme, klikněte zde.

Transakční poplatky: Jedná se o poplatky spojené se všemi obchody zadanými v rámci této obchodní strategie. Při investování prostřednictvím strategie Commodity Alpha můžete těžit z nejnižších transakčních poplatků (na stejné úrovni jako poplatky VIP).

Výkonnostní poplatek: Tento poplatek vám budeme účtovat, pouze pokud strategie vykáže kladnou výkonnost, což určíme na základě indikátoru „high watermark“. Jedná se o nejvyšší hodnotu, jaké kdy vaše portfolio dosáhlo, buď na základě hodnoty počáteční investice, nebo podle hodnoty na konci některého čtvrtletí za dobu, kdy do strategie investujete. To znamená, že výkonnostní poplatek účtujeme jen v případě, že vaše portfolio dosáhne nového maxima. Pokud vás zajímá, jak výkonnostní poplatek počítáme, klikněte zde.
Minimální investice je 20 000 USD.
Není dáno žádné minimální období investice. Investování můžete kdykoli bezplatně ukončit. Naše obchodní strategie jsou však navrženy k dlouhodobému investování a doporučujeme je v případě, kdy plánujete investovat na několik let.

Obchodní strategie jsou v důsledku vysokého rizika a pákovému charakteru pozic kategorizovány jako velmi rizikové.

Můžete očekávat, že v dlouhodobém horizontu budete za přijaté riziko odměněni. V některých obdobích je však reálně možný i pokles přesahující 20 %. Obchodní strategie by se obecně neměly pokládat za vhodné pro spořící nebo běžné investiční účely.
Jedná se o sadu otázek, na jejichž základě se stanoví váš rizikový profil, z něhož se pak odvodí varianty portfolia, které jsou pro vás vhodné. Z vašich odpovědí může vyplynout rizikový profil, který nebude odpovídat vaší počáteční volbě portfolia, což znamená, že do tohoto portfolia nebudete moci investovat. Pokud tato situace nastane, zkontrolujte si prosím, jak přesné jsou vaše odpovědi, a kontaktujte nás, pokud budete potřebovat něco objasnit. Test způsobilosti můžete kdykoli podstoupit znovu.

Test způsobilosti je povinný. Odpovědnost za ověření, že investice uskutečňované vaším jménem jsou pro vás vhodné, nese správce portfolia – a otázky pro stanovení způsobilosti jsou primárním způsobem, jak to zjistit. 
Investiční štít je nástroj pro řízení rizik, který můžete aktivovat, až začnete investovat do obchodní strategie. Funguje jako automatizovaný pokyn stop-loss pro vaše prostředky, aby nikdy neklesly pod hranici, kterou považujete za přijatelnou. Pokud jste například do obchodní strategie investovali 30 000 USD, můžete investiční štít nastavit na 25 000 USD, aby vaše prostředky nikdy neklesly pod tuto částku.
Z obchodní strategie můžete kdykoli bezplatně vybrat všechny peníze, a to jejím opuštěním. Můžete také provést částečný výběr, avšak pouze za předpokladu, že hodnota vašeho portfolia zůstane vyšší než minimální částka investice.
Poté co si založíte Saxo účet a absolvujete test způsobilosti, budete si moci zobrazit podrobné informace o složení strategie, jejím výkonu v minulosti, investiční metodice a dalších aspektech.
Navštivte prosím naši vyhrazenou stránku podpory zde.

270 000+

Obchodů denně

850 000+

Klientů

85+ mld.

Hodnota spravovaných aktiv v EUR

18+ mld.

Denní objem obchodů v EUR

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.