Výkonnostní poplatky SaxoSelect

Vysvětlení výkonnostního poplatku

Účelem výkonnostního poplatku je, aby investor zaplatil za služby poskytované v rámci spravovaného portfolia, které vykazuje pozitivní výkonnost. Tímto způsobem se zajistí soulad zájmů investora a manažera.

Manažerovi se výkonnostní poplatek vyplácí na základě hodnoty portfolia, která překračuje high water mark index (HWM). 

HWM je nejvyšší hodnota, kterou portfolio kdy realizovalo, po odečtení ostatních nákladů a odstranění vlivu vkladů a výběrů hotovosti. Tato hodnota je založena buď na počáteční hodnotě investice, nebo na jakékoli hodnotě na konci kvartálu v průběhu doby, kdy investujete. Průběžné hodnoty v rámci čtvrtletí se neberou v úvahu, kromě případů, kdy je provedena počáteční investice, nebo když opustíte portfolio.

To znamená, že každému investorovi vzniká v průběhu investování vlastní index HWM.

Výkonnostní poplatek vzniká pouze v případě, že manažer překročí hodnotu HWM. Účtuje se na konci čtvrtletí nebo po opuštění spravovaného portfolia. Účtovaný poplatek je založen na přidané hodnotě dosažené mezi předchozí a novou nebo výstupní hodnotou indexu HWM očištěného od všech ostatních nákladů. 

SaxoSelect Investor Performance Chart

 • Konec 1. čtvrtletí: Investor 1 investuje.
 • Konec 2. čtvrtletí: Index watermark investora 1 se zvýšil. Naúčtuje se výkonnostní poplatek.
 • Konec 3. čtvrtletí: Po ověření zůstávají indexy watermark investora 1 a investora 2 stejné. Výkonnostní poplatek se neúčtuje.
 • Konec 4. čtvrtletí: Ověří se indexy watermark každého investora. Indexy watermark investora 1 a investora 2 zůstávají stejné a neúčtují se žádné výkonnostní poplatky. Index watermark investora 3 se zvýšil a naúčtuje se výkonnostní poplatek.

Výkonnostní poplatek zohledňuje vklady a výběry hotovosti, aby se správně upravil high water mark index. Nastavení indexu HWM závisí na směru toku (vklad nebo výběr). Pokud do svého portfolia vkládáte prostředky, jednoduše přidáme tuto hodnotu k high water mark indexu. Veškeré výhody získané z dodatečného kapitálu přispívající ke vzniku výnosů se odrazí jako zvýšení nového indexu HWM na konci čtvrtletí. Pokud z portfolia vybíráte, sníží se o poměrnou část i HWM. Je tomu tak proto, že by pouhá metoda odčítání ve skutečnosti způsobila zvýšení HWM na základě procentního výnosu, a to by nespravedlivě postihlo manažera strategie. Ukazuje to následující příklad:

Aktuální high water mark index (HWM): 45 000
Aktuální hodnota portfolia: 40 000
Rozdíl od HWM: K dosažení HWM je třeba získat výnosy 12,5 % (45 000 / 40 000)
Vzniklý odliv kapitálu: 20 000
Hodnota portfolia po zohlednění cash flow: 20 000

Nově nastavený index HWM (správná metoda): 20 000 × 12,25% výnos = 22 500.
Nově nastavený index HWM (nesprávná metoda): 45 000 − 20 000 = 25 000. To by k dosažení HWM vyžadovalo výnos 25 %.


Poznámka: Pro jednoduchost jsme neuvedli servisní poplatek a náklady na obchodování, které jsou ve skutečnosti odečteny při výpočtu HWM.

Při nastavování HWM pro cash flow vezmeme HWM z konce předchozího čtvrtletí a upravíme ho v den, kdy vzniklo cash flow. Tím získáme upravený index HWM. Pokud vznikne další cash flow, vezmeme upravený index HWM a znovu ho přizpůsobíme (takto se proces opakuje do konce čtvrtletí). Je důležité dělat to tímto způsobem, a nečekat do konce čtvrtletí s opravou indexu HWM na základě celkových změn hotovosti za dané období. V daném čtvrtletí je třeba průběžně započítávat kapitál dostupný k vytváření výnosů, protože se tím předejde přehnanému indexu HWM na konci čtvrtletí.

  Saxo Bank A/S, organizační složka
  Na Poříčí 3a
  Prague 1, 110 00
  Česká republika

  Kontaktujte Saxo Bank

  Vyberte region

  Česká republika
  Česká republika

  Seznamte se s riziky
  Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

  Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

  Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.