Finanční slovník– U až Z

Cílem finančního slovníčku je poskytnout rychlý přístup k definicím pojmů a konceptů používaných v kontextu obchodování na forexových, peněžních, akciových, komoditních a dluhopisových trzích.

Podkladové aktivum

Základní aktivum, na kterém je futures nebo opční kontrakt založen.

Nerealizovaný maržový zisk/ztráta

Nerealizovaný zisk/ztráta vaší pozice v oblasti produktů s marží.

Nerealizovaná hodnota pozic

Souhrn pozic bez marže (hodnoty zajištění), nerealizovaného zisku/ztráty (nerealizované hodnoty všech otevřených pozic) a nákladů na uzavření (provize a poplatky).

Použito pro požadavky na marži

Částka aktuálně používaná pro krytí všech vašich otevřených pozic, spojující hotovostní zůstatek a hodnotu nezadaných pozic Forex spot a forward, a daná hodnota nezadaných pozic Forex opcí.

Datum hodnoty

Datum, kdy bude obchodní transakce vypořádána na vašem účtu.

Vanilla opce

Obyčejná opce bez speciálních prvků.

Proměnná měna

V kontextu obchodování na forexovém trhu se jedná o měnu, kterou investor platí nebo kterou obdrží při obchodování.

Například v páru EUR/USD je proměnnou měnou dolar, takže jedna jednotka EUR má hodnotu proměnné částky v amerických dolarech.

Kupujete-li eura, platíte americkými dolary, a pokud eura prodáváte, dostanete za ně americké dolary.

Druhá měna páru (ve výše uvedeném příkladu je to euro) je základní měnou páru.

Variační marže

Na konci každého obchodního dne jsou obchodníkovy pozice přeceněny na cenu denního vyhodnocení, čímž se realizuje potenciální ztráta nebo zisk, který se poté vyplatí do účtu nebo se z něj odečte.

Vega

Prvek používaný k popisu změny hodnoty opce při změně volatility podkladového aktiva, které je jejím předmětem.

Náhled

Náhled je pojem používaný Saxo Bank pro jednu kartu na vaší obrazovce pracovní plochy, která zahrnuje jak obchodní, tak informační moduly.

Náhledy můžete přidávat, ubírat nebo měnit podle vlastních potřeb.

Například si můžete chtít nastavit náhled pro obchodování s určenými nástroji, jako je pár dolar/jen, který by obsahoval graf, obchodní a analytický modul speciálně pro pár dolar/jen.

Můžete také chtít speciální náhled s přehledem vašeho účtu. Platforma nabízí řadu přednastavených náhledů pro začátek.

Volatilita

Existují dva druhy volatility:

  • Historická volatilita, která je skutečnou volatilitou založenou na minulých pohybech trhu.
  • Interpretovaná volatilita je volatilita určená na základě cen opcí. Jedná se o očekávané rozdělení pohybů cen podkladových aktiv předpovídané na dobu platnosti opce a odvozené od známých cen opcí a dalších parametrů používaných pro výpočet těchto cen.

Pracovní plocha

Pracovní plocha obsahuje celé uspořádání platformy, včetně toho, čemu Saxo Bank říká náhledy, a včetně obchodních modulů v pohledech a dalších individuálních nastavení modulů. Platforma umožňuje uložení libovolného počtu pracovních ploch do samostatných souborů (soubory .cs2).

Kromě uložení aktuálního uspořádání pracovní plochy si můžete také uložit šablonu pracovní plochy (soubory .cst), to je základní uspořádání, které můžete změnit, pokud se vám nelíbí nějaká změna, kterou jste na své pracovní ploše provedli.

Výnos

Zvýšení hodnoty akcií společnosti plus dividenda vyplacená za akcii před rokem.