Finanční slovník– A až D

Výpis z účtu

Přehled aktuálního zůstatku a pohybů na účtu.

Přehled účtu

Stav a obchodní aktivita konkrétního účtu. Pokud vedete několik účtů, pak Souhrn účtu ukazuje informace o jednotlivých účtech a souhrnné údaje pro všechny účty.

Hodnota účtu

Aktuální hodnota účtu spojující hotovostní zůstatek, nerealizovanou hodnotu pozic a nezadané transakce.

Deník činnosti

Seznam vašich činností na platformě SaxoTrader. Deník činností obsahuje podrobnosti o obchodních transakcích, příkazech, požadovaných cenách, chatech, systémových zprávách a v případě simulačních účtů o jednotlivých resetováních účtů.

Americká opce

Opce, kterou může držitel realizovat kdykoliv před okamžikem vypršení platnosti.

Analýza

Studium a analýza údajů o historických cenách pro odhad budoucích pohybů cen určitého finančního nástroje.

Ocenění

Zvýšení hodnoty finančního nástroje.

Poptávaná cena

Cena, za kterou lze koupit konkrétní finanční nástroj. Jinak také nabídková cena. V kontextu obchodování na forexovém trhu se jedná o cenu, za kterou lze koupit základní měnu transakce (uváděnou v cenové nabídce jako první) prodejem cenové měny páru. Například pokud kupujete pár EUR/USD v hodnotě 100 000, kupujete 100 000 euro proti americkému dolaru.

Aktivum

V opčním obchodování běžný pojem pro podkladové aktivum. Jedná se o finanční nástroj, na kterém je založena opce nebo jiný derivát. Například podkladovým aktivem akciových opcí IBM jsou vlastní akcie IBM.

Pověření

Obligace prodávajícího opce naplnit své smluvní požadavky (nákup nebo prodej podkladového aktiva) v návaznosti na rozhodnutí kupujícího uplatnit opci.

At The Money (ATM)

Opce je ATM, pokud je hodnota podkladového aktiva stejná (nebo téměř stejná) jako uplatněná cena opčního kontraktu.

ATM forward strike

Cena opce ATM forward strike je uplatněná cena odpovídající přímé forwardové ceně vypočtené prostřednictvím rozdílu úrokové míry.

Automatická realizace

Maximální částka finančního nástroje, se kterou lze automaticky obchodovat ještě před požadavkem na manuální potvrzení dealera („aktuální cena“). V obdobích tržní volatility může být automatická realizace transakce deaktivována.

Fondy dostupné pro obchodování s marží

Fondy, které jsou k dispozici pro obchodování s marží, odvozené z odpočtu požadavků na marži od hodnoty účtu.

Sloupcový graf

Grafické znázornění změn nástroje, obsahující obvykle výchozí, nejvyšší, nejnižší a uzavírací cenu za dané období.

Technická studie v podobě sloupcového grafu HLC

Druh grafu ukazující nejvyšší, nejnižší a uzavírací cenu pro jednotlivá období znázorněná grafem.

Technická studie v podobě sloupcového grafu OHLC

Druh grafu ukazující výchozí, nejvyšší, nejnižší a konečnou cenu za každé období znázorněné daným grafem.

Základní měna

V kontextu obchodování na forexovém trhu se jedná o měnu, za kterou investor kupuje nebo prodává. Například v páru EUR/USD je základní měnou EUR, což znamená, že jedna jednotka euro má hodnotu proměnlivé částky v amerických dolarech. Kupujete-li eura, platíte americkými dolary, a pokud eura prodáváte, dostanete za ně americké dolary. Druhá měna páru (ve výše uvedeném příkladu je to americký dolar) se nazývá proměnlivou měnou.

Medvěd, medvědí

Spekulant spekulující s poklesem cen na burze, který věří, že ceny budou klesat. Bearish market je trh, na kterém klesají ceny, a medvědí trh (bear market) je trh, na kterém ceny za určité období klesly o 20 % nebo více.

Beta

Jednotka citlivosti aktiva X vůči benchmarkovému indexu Y.

Nabídková cena

Cena, za kterou můžete prodat určený finanční nástroj. V kontextu obchodování na forexovém trhu se jedná o cenu, za kterou můžete prodat základní měnu transakce (uvedenou v cenové nabídce první) nákupem cenové měny páru. Tedy pokud prodáváte pár USD/JPY v hodnotě 100 000, prodáváte 100 000 amerických dolarů a kupujete odpovídající částku v japonských jenech.

Model Black Scholes

Vzorec proměn ceny finančního nástroje v čase. Často se používá k určení cenových hladin kupních opcí evropského typu. Vzorec bere do úvahy faktory ovlivňující cenu kupní opce, včetně ceny podkladového aktiva, ceny realizace opce, úrokové míry a doby do vypršení opce.

Průlom

Když cena finančního nástroje překročí určenou úroveň. Například pokud je cena realizace limitního příkazu ke koupi nastavena na 100 a cena skočí ze 105 na 95, byla cena 100 přeskočena, pokyn se stane tržním příkazem a bude co nejdříve vyplněn.

Býk, býčí

Obchodník, který věří, že ceny porostou. Bullish market je trh, jehož ceny rostou, zatímco býčí trh (bull market) je trh, jehož ceny stouply o 20 % nebo více oproti dnu za určené období.

Nabídka nákupu

Limitní pokyn ke koupi za aktuální nabídkovou cenu.

Call opce

Opční kontrakt, který držiteli dává právo na koupi podkladového aktiva za dohodnutou uplatněnou cenu. Call opce zavazuje vypisujícího prodat podkladové aktivum za dohodnutou uplatněnou cenu.

Call opce

Call opci můžete koupit nebo prodat.

Pokud si call opci koupíme, získáme právo, avšak nikoliv povinnost koupit podkladový nástroj, který je jejím předmětem, za dohodnutou uplatněnou cenu k dohodnutému datu vypršení platnosti opce (evropská opce).

Pokud call opci prodáme, máme povinnost prodat podkladový nástroj, který je jejím předmětem, za dohodnutou uplatněnou cenu k dohodnutému datu vypršení její platnosti (evropská opce).

Technická studie v podobě svíčkového grafu

Druh grafu, ve kterém tenká čára představuje cenový rozsah nástroje během daného období, které je grafem znázorněno. Výchozí a konečná cena pro dané období jsou představovány silnou čárou (červenou, pokud cena skončí pod rozsahem, a zelenou, pokud se vyšplhá nad rozsah). Celkový vzhled grafu připomíná svíčku. Řada obchodníků se domnívá, že se jedná o nejpřehlednější druh grafu.

Hotovostní zůstatek

Aktuální hodnota hotovosti na vašem účtu.

Peněžní vypořádání

Peněžní vypořádání je ekvivalentní finálnímu margin callu platnému k datu splatnosti. Po uplatnění opce vzniká povinnost zaplatit:

  • Call opce: rozdíl mezi uzavírací cenou vyhodnocení a uplatněnou cenou call opce.
  • Put opce: rozdíl mezi uplatněnou cenou put opce a uzavírací cenou vyhodnocení.

Financování CFD

Pokud vlastníte CFD kontrakt, zavazujete se uhradit rozdíl mezi cenou při otevření pozice a cenou při uzavření pozice. Při otevření pozice předem nic neplatíte, ale jsou vám účtovány náklady na financování. Naopak pokud pozici prodáte, bude vám připsán/zaplacen úrok.

Uzavření pozice

Uzavření investice provedením opačné transakce. Například pokud jste koupili pár USD/JPY v hodnotě 100 000, musíte tento pár v hodnotě 100 000 prodat, abyste uzavřeli pozici.

Uzavírací cena

Cena, na které byla pozice uzavřena. Nevztahuje se na otevírání obchodů a rovná se sazbě transakce.

Třída (opcí)

Sada obchodovaných opcí stejné kategorie (americká nebo evropská) se stejným rozsahem splatnosti (krátkodobý nebo dlouhodobý) týkající se stejného nástroje.

Clearingová instituce

Organizace, která registruje transakce a poskytuje členům záruku konečného vypořádání.

Závěrka indexu

Poslední index vypočítaný a publikovaný v okamžiku uzavření trhů. Slouží jako základ při výpočtu marže.

Uzavírací cena vyhodnocení / cena vypořádání při dodání

Vypočítává se pro den expirace (u opcí) nebo poslední den obchodování (u futures). Uzavírací cena vyhodnocení představuje referenční cenu pro expirující opce a konečnou platbu variační marže u futures kontraktů.

Provize

Pevná odměna makléře za transakci určitého rozsahu.

Podmíněný pokyn

Podmíněné pokyny jsou totéž jako související obchodní pokyny. Existuje několik typů: Pokud je proveden (podřízený pokyn), kdy je podřízený pokyn proveden teprve tehdy, až je realizován primární pokyn. Jeden ruší druhý (O.C.O.), kdy provedení jednoho příkazu zruší druhý pokyn. Existují také trojité podmíněné pokyny, kdy jsou uplatněny dva pokyny (typu podřízeného příkazu), pokud je proveden primární pokyn. Vztah mezi těmito pokyny je typu O.C.O. a umožňuje uplatnit pro pozici jak pokyn stop v případě možné ztráty, tak pokyn k provedení v případě možného zisku.

Kontrakt na vyrovnání rozdílu (CFD)

CFD je derivát akciového produktu a používá se k obchodování. Cena CFD se chová úplně stejně jako cena podkladové akcie. Obchodování s CFD kontrakty nabízí řadu výhod oproti obchodování přímo s akciemi, například možnost obchodování s marží a přímé (okamžité) obchodování místo čekání na zadání příkazu na burze.

Velikost/multiplikátor kontraktu

Hodnota podkladového aktiva v opčním nebo futures kontraktu.

Hodnota kontraktu

Zjistí se vynásobením kotované ceny velikostí kontraktu.

Měnový kurz

Převody a zisk/ztráta z obchodu jsou konvertovány na základní měnu účtu podle převládajícího směnného kurzu pro daný den.

Náklady na uzavření pozice

Náklady na uzavření pozice, jako jsou provize a poplatky.

Druhá měna

V obchodování na forexovém trhu je to měna, se kterou investor platí nebo ji přijímá, když obchoduje s měnovým párem. Například v páru EUR/USD je proměnnou měnou dolar, což znamená, že jedna jednotka euro má hodnotu proměnlivé částky v amerických dolarech. Kupujete-li eura, platíte americkými dolary, a pokud eura prodáváte, dostanete za ně americké dolary. Druhá měna páru (ve výše uvedeném příkladu je to euro) je základní měnou páru.

Pár

Výběr směnného kurzu pro obchodování, například směnný kurz USD/JPY. USD/JPY znamená, že obchodujete s americkými dolary proti japonskému jenu. Pokud kupujete, kupujete dolary a platíte jeny, a pokud prodáváte, prodáváte dolary a dostáváte jeny.

Křížové zajištění marží

Počáteční marže se vypočítá na základě portfolia sestávajícího buď z opcí a futures při obchodování jednoho produktu (křížové zajištění marží pro opce), nebo několika kontraktů (mezikontraktové křížové zajištění marží). Portfolia jsou někdy exponována riziku plynoucímu z divergujících pohybů na trhu. Křížové zajištění marží umožňuje toto počáteční riziko redukovat.

Obchodování s měnami

Obchodování s měnami je jiný výraz pro obchodování Forex, FX nebo obchodování se směnnými kurzy. Saxo Bank poskytuje platformu pro online obchodování s měnami.

Denní pokyn (DO)

Pokyn platný do konce obchodního dne. Pokud není do konce dne splněn, zruší se.

U forexového trhu nastává konec obchodního dne ve 22 hodin GMT v den, kdy jste pokyn podali.

U CFD a akcií je koncem dne zavírací hodina burzy, na které jsou obchodovány.

Denní limit ceny

Maximální povolený pohyb ceny vzhledem k vypořádání předchozího dne, který stanovil provozovatel trhu. Po dosažení denního limitu ceny může být obchodování pozastaveno. V takovém případě bude nastaven nový limit ceny, uplatněna variační marže a poté bude obchodování pokračovat.

Vypořádací cena dne

Vypočítává a zveřejňuje se každý obchodní den. Používá se k určení variační marže pro futures kontakty a fluktuačních limitů pro následující obchodní den. Slouží také jako reference při předběžné realizaci amerických akciových opcí.

Pokles

Pokles hodnoty finančního nástroje.

Datum dodávky

Datum, kdy se uskuteční dodávka podkladového zboží, které je předmětem futures. Pro spekulativní investice do futures musí být pozice futures smlouvy uzavřena k tomuto datu nebo dříve.

Delta

Prvek používaný ke změření variace ceny opce na základě změny ceny podkladového aktiva. Hodnota Delta se pohybuje v rozmezí 0 až 1 u kupních opcí a v rozmezí -1 až 0 u prodejních opcí.

Odpis

Pokles hodnoty finančního nástroje.

Derivát

Finanční nástroj odvozený (derivovaný) z jiného cenného papíru. Například CFD je derivát fyzických akcií.

Přímý přístup na trh (DMA)

Přímý přístup k zadávání do knihy burzovních pokynů vedené burzou. Kniha pokynů obsahuje pokyny k nákupu a prodeji cenných papírů a používá se pro stanovení aktuální tržní nabídkové/poptávkové ceny akcií.

Dividenda

Procento hodnoty podnikové akcie vyplacené akcionářům. Prodej akcie prodávané za 100 USD za kus s roční dividendou ve výši 1 USD vynese investorovi 1 % zisku.

Downtick

Pohyb cenové nabídky o jeden nebo více ticků směrem dolů. Řada burz má pravidlo uptick, které říká, že akcii lze prodat pouze tehdy, pokud její cena vyskočí výše než cena poslední transakce s touto akcií. Toto pravidlo je zaměřeno na obchodníky, kteří chtějí vstupovat do short pozic, a má zamezit prudkým poklesům na trhu s nabalovacím efektem. Jiné burzy uplatňují pravidlo tick testu, které je v podstatě stejné jako pravidlo uptick: akcie mohou být prodávány při takzvaném nulovém upticku, což znamená, že cena transakce je buď vyšší než cena poslední transakce, nebo se nezměnila, ale je vyšší než cena, která jí předcházela. Tomu se říká nulový uptick nebo nulový plus tick. Pro obchodníky, kteří jsou pesimističtí ohledně ceny akcií, jsou výhodnější CFD, protože s CFD nejsou spojena žádná taková pravidla.