williams-alligator-indicator-sep-2016

Title: Indikátor Williams Alligator
Page Content:

​​

Indikátor Alligator vymyslel Bill Williams a jedná se o indikátor sledování trendu a změny trendu. Využívá tři různé Vyhlazené jednoduché klouzavé průměry (SSMA), které zpomalují otočení indikátoru a využívá 5, 8 a 13 implicitně nastavených period - v konfiguračním dialogu můžete změnit metodu výpočtu ze SSMA na SMA (jednoduchý klouzavý průměr, angl. Simple Moving Average) nebo na EMA (exponenciální klouzavý průměr, angl. Exponential Moving Average).

Tři Vyhlazené klouzavé průměry se skládají z čelisti, zubů a rtů aligátora, kde:

  • Čelist (modrá čára) – začíná na 13sloupcovém/svíčkovém SSMA a je vyhlazena 8 sloupci/svícemi na následných hodnotách
  • Čelist (červená čára) – začíná na 8sloupcovém/svíčkovém SSMA a je vyhlazena 5 sloupci/svícemi na následných hodnotách
  • Rty (zelená čára) – začíná na 5sloupcovém/svíčkovém SSMA a je vyhlazena třemi sloupci/svícemi na následných hodnotách

Indikátor Alligator Vám pomůže určit trendy a změny trendu a směr trendu, kde:

  • Uptrend: Čelist je dole, zuby uprostřed, rty nahoře
  • Downtrend:  Čelist je nahoře, zuby uprostřed, rty dole

Pokud nebudou platit výše uvedená pravidla - pokud nebudou čáry v některém z výše uvedených uspořádání a propojené, pak „aligátor spí" se zavřenými ústy. Až se probudí a bude hladový, otevře svá ústa tak, jak je uvedeno výše, a právě tehdy začíná trend. Až „aligátor nebude dál hladový" a tři čáry se opět propojí, signalizuje to konec trendu.

Při použití indikátoru Aligátor byste neměli jít do pozice, když aligátor spí, neboť trh je nerozhodný a bez jasného trendu.

Williams Alligator Indicator.png

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.