{{ "2016-09-05 09:36:39Z" | moment:{inputFormat: 'YYYY-MM-DD HH:mm:ssZ', showAsRelative: false, outputFormat: 'dddd[,] DD[.] MMMM YYYY[,] HH:mm'} }}

ratio-sep-2016

Share

Title: Poměr
Page Content:

​Indikátor poměru (RTO) ukazuje současný a historický cenový poměr mezi dvěma nástroji. Poměr je podobný jako spread, ale ukazuje cenový rozdíl coby poměr mezi dvěma nástroji - první je vydělený druhým.

ratio.png