{{ "2015-11-06 10:20:48Z" | moment:{inputFormat: 'YYYY-MM-DD HH:mm:ssZ', showAsRelative: false, outputFormat: 'dddd[,] DD[.] MMMM YYYY[,] HH:mm'} }}

product-update-nov-2015

Share

Title: Tipy Platformy: obchodování na 1 kliknutí a 2 kliknutí
Page Content:

Implicitně je nastavení takové, že při provedení kteréhokoli obchodu a pokynu zadaného prostřednictvím platforem SaxoTrader, SaxoWebTrader a SaxoTraderGo jsou vyžadována 2 kliknutí jako bezpečnostní mechanismus, aby se zabránilo zadání chybných obchodů.

SaxoTrader, SaxoWebTrader a SaxoTraderGO (pouze pro stolní počítač) nabízejí agresivní obchodování na 1 kliknutí, kde se nepožadují při zadávání obchodů a pokynů žádná potvrzení.

Pro umožnění obchodování na 1 kliknutí v SaxoTrader

  1. Klikněte na Nastavení obchodů settings-icon.jpg> Obchodování na panelu nástrojů Obchodování
  2. Pod obchodováním na 2 kliknutí:
  • Zrušte zaškrtnutí Povolit pro přímé (spotové) obchodování pro umožnění obchodování na 1 kliknutí pro obchody FX a CFD v živých obchodovatelných cenách.
  • Zrušte zaškrtnutí Povolit pro umístění nebo změnu příkazů pro umožnění zadání a změnu obchodních pokynů na 1 kliknutí.

Pro umožnění obchodování na 1 kliknutí v SaxoTraderGO

Pod nastavením:

  • Vybrat 1 kliknutí

    Poznámka: 1 kliknutí je k dispozici pouze v prohlížečích stolního počítače, obchodování na 2 kliknutí se vždy používá na telefonech a tabletech.