percentage-comparative-chart-sep-2016

Title: Procentuální komparativní graf
Page Content:

Nyní je k dispozici takový typ procentuálního komparativního grafu, který Vám umožní porovnat relativní výkon dvou nástrojů.

Pro využívání komparativního grafu přidejte druhý nástroj, klikněte na tlačítko + vedle vyhledávače nástrojů a poté vyhledávejte druhý nástroj a pak vyberte % Comparative jako typ grafu.

Procentuální komparativní graf ukáže hodnoty vůči referenčnímu bodovému sloupci. Můžete přetáhnout referenční sloupec pro posunutí referenčního bodu na ose x. Pro použití levé části grafu coby referenčního bodu zrušte výběr pravítka na panelu nástrojů - pamatujte na to, že pokud budete přibližovat, přetáčet nebo manipulovat s osou x, referenční bod se posune k levé straně grafu. 

percentage-comparative-chart-sep-2016.png

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.