percentage-comparative-chart-sep-2016

Title: Procentuální komparativní graf
Page Content:

Nyní je k dispozici takový typ procentuálního komparativního grafu, který Vám umožní porovnat relativní výkon dvou nástrojů.

Pro využívání komparativního grafu přidejte druhý nástroj, klikněte na tlačítko + vedle vyhledávače nástrojů a poté vyhledávejte druhý nástroj a pak vyberte % Comparative jako typ grafu.

Procentuální komparativní graf ukáže hodnoty vůči referenčnímu bodovému sloupci. Můžete přetáhnout referenční sloupec pro posunutí referenčního bodu na ose x. Pro použití levé části grafu coby referenčního bodu zrušte výběr pravítka na panelu nástrojů - pamatujte na to, že pokud budete přibližovat, přetáčet nebo manipulovat s osou x, referenční bod se posune k levé straně grafu. 

percentage-comparative-chart-sep-2016.png