open-orders-to-be-renamed-to-orders-in-saxotrader-march-2016

Title: Otevřené pokyny budou na platformě SaxoTrader přejmenovány na Pokyny
Page Content:

​Modul otevřených​ pokynů na platformě SaxoTrader bude přejmenován na Pokyny v březnu 2016.

6.png