market-data-updates-july-2016

Title: Aktualizace tržních dat
Page Content:

​​​

​​Aktualizace tržních dat

Hang Seng zvyšuje poplatky za data v reálném čase pro indexy

​Hang Seng zvýší od 1. července 2016 poplatky za data v reálném čase pro indexy Hang Seng:​

Indexy Hang Seng​

Soukromí uživatelé​

Professional Users

Reálný čas úroveň 1​

15 HKD / měsíc (dříve 12 HKD​15 HKD / měsíc (dříve 12 HKD)​

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.