{{ "2016-07-05 12:14:18Z" | moment:{inputFormat: 'YYYY-MM-DD HH:mm:ssZ', showAsRelative: false, outputFormat: 'dddd[,] DD[.] MMMM YYYY[,] HH:mm'} }}

market-data-updates-july-2016

Share

Title: Aktualizace tržních dat
Page Content:

​​​

​​Aktualizace tržních dat

Hang Seng zvyšuje poplatky za data v reálném čase pro indexy

​Hang Seng zvýší od 1. července 2016 poplatky za data v reálném čase pro indexy Hang Seng:​

Indexy Hang Seng​

Soukromí uživatelé​

Professional Users

Reálný čas úroveň 1​

15 HKD / měsíc (dříve 12 HKD​15 HKD / měsíc (dříve 12 HKD)​