market-data-updates-2016-feb

Title: Aktualizace tržních dat
Page Content:

​​

Redundantní kód symbolu SPX.I pro index S&P 500 bude odstraněn z platformy dne 1. března 2016

Místo toho je k dispozici hotovostní index S&P 500 coby kód symbolu SP500.I – vezměte prosím na vědomí, že jak zpožděná data, tak data v reálném čase na hotovostní indexy S&P vyžadují přihlášení k odběru a že přihlášení k odběru je také nezbytné pro zobrazení hodnot indexu v řetězcích opčních kontraktů pro kótované opce S&P.  


Dow Jones a S&P Stock Indexy

Soukromí uživatelé

Profesionální uživatelé

Zpožděná data

2,50 USD / měsíc

2,50 USD /  měsíc​

V reálném čase

4,00 USD /  měsíc

4,00 USD /  měsíc

​​