market-data-updates

Title: Aktualizace trhu
Page Content:

​​​Zemědělské Futures se přesouvají z Eurex do EEX​


Zemědělské produkty, v současné době nabízené na Eurex, budou přesunuty do Evropské energetické burzy (European Energy Exchange- EEX) a zúčtovány ECC. Obchodování na EEX a zúčtování na ECC je očekáváno započít 11. května 2015. Zemědělské produkty, v současné době nabízené na Eurex, budou vyřazeny a budou uvedeny za stejných podmínek na EEX. Otevřené pozice se zemědělskými produkty v Eurex budou uzavřeny 08.5.2015 a ihned znovu otevřeny na EEX dle nových označení.​

  • Butter Futures - FBUT bude změněno na FABT
  • Skimmed Milk Powder Futures - FSMP bude změněno na FASM
  • European Processing Potatoes Futures - FEPP bude změněno na FAPP
Data zemědělských produktů na EEX budou zdarma pro stávající předplatitele Eurex. Nicméně klienti, kteří si přejí mít předplatné, budou požádáni, aby se přihlásili k odběru na EEX odděleně.

London Stock Exchange navýší předplatné za data trhu v reálném čase od 1. června 2015.​

Předplatné na data v reálném čase na London Stock Exchange a LSE International se bude měnit podle níže uvedených tabulek.

London Stock exchange  Professional Users​​ Retail Users​
Real-time - Level 1​​​​​​40.00 GBP/ month (previously 39.00 GBP) 4.10 GBP/ month (previously 4.00 GBP)​​
​​​Real-time - Level 2​157.50 GBP / month (unchanged) 6.00 GBP/ month (unchanged)
​​​​​​​ ​

London Stock exchange  (IOB) IProfessional Users Retail Users​​​
​​Real-time - Level 122.00 GBP / month (previously 21.00 GBP)​ 4.10 GBP/ month (previously 4,00 GBP)​ ​​
​​​​​​​​

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.