market-data-changes-march-2016

Title: Změny tržních dat
Page Content:

Pro nástroje Xetra Stars je vyžadováno předplatné odběru tržních dat v reálném čase

K 1. dubnu 2016 je vyžadováno samostatné předplatné pro tržní data v reálném čase pro nástroje Xetra Stars:

Deutsche Börse Xetra Stars

Soukromí uživatelé

Profesionální uživatelé

Real-time level 1

6,00 EUR / Měsíc

16,90 EUR / Měsíc

Real-time level 2

9,00 EUR / Měsíc

26,00 EUR / Měsíc

​​

Přihlášení k odběru tržních dat v reálném čase pro nástroje ICE

Vezměte prosím na vědomí, že tržní data v reálném čase pro nástroje ICE vyžadují odpovídající předplatné.

ICE Futures Europe Commodities:

ICE Futures Europe Commodities

Soukromí uživatelé

Profesionální uživatelé

Real-time level 1

110 USD / Měsíc

110 USD / Měsíc

Real-time level 2

110 USD / Měsíc

110 USD / Měsíc

​​ICE Futures Europe Financials:​ ​

ICE Futures Europe Financials

Soukromí uživatelé

Profesionální uživatelé

Real-time level 1

110 USD / Měsíc

110 USD / Měsíc

Real-time level 2

110 USD / Měsíc

110 USD / Měsíc

​​ ICE Futures U.S. (NYBOT):​

ICE Futures U.S. (NYBOT)

Soukromí uživatelé

Profesionální uživatelé

Real-time level 1

110 USD / Měsíc

110 USD / Měsíc

Real-time level 2

110 USD / Měsíc

110 USD / Měsíc

​​

Nástroje ETF kótované v Londýně se přesunou z London Stock Exchange do London Stock Exchange (ETFs)

Nástroje ETF kótované v Londýně, které se v současné době nabízejí na londýnské burze LSE_SETS - London Stock Exchange, budou migrovat na LSE_ETF - London Stock Exchange (ETFs). Přechod na LSE_ETF - London Stock Exchange (ETFs) nabude účinnosti k 1. dubnu 2016.

Přihlášení k odběru tržních dat v reálném čase není touto změnou ovlivněno. Data pro tyto nástroje budou nadále k dispozici na základě předplatného London Stock Exchange.

London Stock Exchange 

Profesionální uživatelé

Retailoví uživatelé

Real-time level 1

41,90 GBP/ měsíc

4,10 GBP/ měsíc

Real-time level 2

165,05 GBP/ měsíc

6,00 GBP/ měsíc​

​​