correlation-sep-2016

Title: Korelace
Page Content:

​Nyní můžete analyzovat korelaci mezi dvěma nástroji s využitím analýzy korelace v selektoru indikátoru a přidat jej, až budete mít dva nástroje.

correlation.png