chart-improvements-on-saxotradergo-sep-2016

Title: Vylepšení grafů v SaxoTraderGO
Page Content:

Představujeme další vylepšení grafů na platformě SaxoTraderGO:

Nový typ grafuProcentuální komparativní graf

Nové analýzy

Nové možnosti zobrazení

Symbol nebo popis nástroje

Nová volba Vám umožní zobrazit si názvy nástroje jako symbol (ticker) nebo popis:

3-1.png

Cenový štítek

Poslední cena uvádí, zda se jedná o uptick nebo downtick podle červené nebo zelené barvy pozadí (nebo modré, pokud není žádná aktivita po dobu 3 sekund).

3-2.png

Cena pro grafy FX také zdůrazňuje pipy jednotně se zbytkem platformy.

Vyplňte barvy pro svíčky a analýzy

Přidali jsme nové možnosti barev, u nichž můžete nadefinovat čáru, hranici a vyplnit barvy pro svíčkové grafy a analýzy, jako jsou například Bollingerova pásma.

Můžete konfigurovat i duté svíce, pokud nevyberete žádnou barvu. 

3-3.png

A podobně u analýz, jako jsou Bollingerova pásma, budete schopni nadefinovat nebo odstranit barvu výplně mezi pásmy.

Fibonacci posunutí doprava

Délka čar u Fibonacciho anotací může být nyní posunuta doleva/doprava. Vyberte si Fibonacciho, kterého chcete upravit, uchopte vodítko a táhněte čáry doleva nebo doprava.

3-4.png

V Nastavení pro anotaci můžete upravit konečný čas a datum nebo je rozšířit nekonečně.

Rozšíření vertikální čáry

Nyní je možné rozšířit anotace vertikální čáry až na pod panely kliknutím na ikonu konfigurace a výběrem Rozšířit vertikální čáru.

Kopírovat anotace

Nyní můžete kopírovat anotace kliknutím na ikonu kopírovat na anotaci. 

3-5.png

Individuální zachycení

Nyní můžete také vybrat nebo zrušit výběr snapu v každé jednotlivé anotaci v konkrétním nastavení konfigurace anotací.​