chart-enhancements-nov-2015

Title: Vylepšení tvorby grafu na platformě SaxoTraderGO
Page Content:

Celá řada nových funkcí bude spuštěna v Grafu na platformě SaxoTraderGO dne 2. listopadu:

  • Podpora pro 2 nástroje
  • Analýza šířky pásma u Bollingerových pásem

Podpora pro 2 nástroje na grafu

Nástroj pro tvorbu grafů v SaxoTraderGO nabídne 2 nástroje na stejném grafu. Pro přidání druhého nástroje klikněte na ikonku+:

AddInstrumentChart.png

Když se objeví 2 nástroje, je možné přidat studie a anotace ke kterémukoliv z nástrojů, což si vyberete, až budete přidávat studii / anotaci.

Šířka pásma u Bollingerových pásem

Nová šířka pásma v analýze Bollingerových pásem bude od začátku listopadu k dispozici z nabídky Přidat studii v grafu. 

ChartBollBandsBW.png

Šířka pásma se odvozuje od Bollingerových pásem a ukazuje rozdíl mezi horními a spodními pásmy jako procento. Šířka pásma se zmenšuje zároveň s tím, jak se zužují Bollingerova pásma a zvětšuje se s jejich rozšiřováním. Vzhledem k tomu, že Bollingerova pásma vycházejí ze směrodatné odchylky, klesající / zvyšující se šířky pásma jsou znakem klesající / stoupající volatility.​

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.