{{ "2016-03-02 07:03:11Z" | moment:{inputFormat: 'YYYY-MM-DD HH:mm:ssZ', showAsRelative: false, outputFormat: 'dddd[,] DD[.] MMMM YYYY[,] HH:mm'} }}

add-contract-options-to-your-watchlist-in-saxotrader-march-2016

Share

Title: Přidání Opčních kontraktů do Vašeho Obchodního diáře na platformě SaxoTrader
Page Content:

Opční kontrakty a Akciové opce je nyní možné přidat k Obchodnímu diáři na platformě SaxoTrader. Uděláte to tak, že chytíte a pustíte nebo kliknete pravým tlačítkem na -> Obchodní diář nebo Kopírovat z Řetězce opčních kontraktů, Trade ticket, Ticket pokynu, Pozice, Pokyny a ostatní aplikovatelné moduly.

Tato funkcionalita bude k dispozici od 8. března 2016.​​

saxotrader-3.png