Posouzení cílového trhu (TMA) / test vhodnosti

Směrnice MiFID II vyžaduje, abychom rozlišovali mezi komplexními a nekomplexními produkty. U komplexních produktů jsme povinni nabízet našim klientům z řad neprofesionálních obchodníků posouzení cílového trhu a test vhodnosti spolu s odpovídajícím reportingem a varováním před riziky.

Nový Test vhodnosti bude již brzy k dispozici na našich platformách v části Účty v nabídce:

Account (Účet) > Other (Jiné) > Mifid Status (Stav podle směrnice Mifid) > APPROPRIATENESS TEST (TEST VHODNOSTI)

Žádáme vás, abyste si tento test prošli, protože nám pomůže určit, které z našich produktů jsou pro vás vhodné.

Obecná část

V Obecné části jsou požadovány informace o vašem vzdělání, znalostech a zkušenostech, investičním účelu a toleranci vůči riziku, které jsou potřeba k posouzení vhodnosti jednotlivých produktů.

Nekomplexní produkty

Akcie, jednoduché fondy ETF a dluhopisy jsou považovány za nekomplexní, a proto jsou vhodnými produkty pro vaše investování.

Testy vhodnosti

Komplexní produkty

Komplexní produkty zahrnují: 

  • Forex (včetně FX spotů a FX forwardů)
  • Forexové opce
  • CFD
  • Futures
  • Opční kontrakty
  • Komplexní fondy obchodované na burze (non-UCITS ETF) 
  • Komplexní fondy (non-UCITS fondy) 
  • Komodity obchodované na burze (ETC) 
  • Dluhopisové cenné papíry obchodované na burze (ETN)

U všech komplexních produktů povolených na naší platformě je k dispozici test vhodnosti obsahující otázky vztahující se k jednotlivým produktům, které nám pomohou otestovat vaše znalosti a zkušenosti a zjistit jejich úroveň. Vyhodnocením těchto otázek zjistíme, zda je pro vás vhodné obchodovat s daným produktem.

Upozornění na rizika

upozornění na rizika

Upozornění na rizika se zobrazí vždy, když vstoupíte na platformu se seznamem produktů, které jsou pro vás vhodné, a těch, které jsou nevhodné.

Pokud jste vedeni jako profesionální klient nebo jsou pro vás vhodné všechny produkty, upozornění na rizika se nezobrazí.

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.